Paris’te Türkiye’nin Pozisyonu Nedir?


Yeni iklim anlaşmasına doğru adım adım…

cop21

Türkiye’nin yıllık emisyon salınım miktarı 2013 yılında 459,1 milyon ton karbondioksit olarak açıklandı ve en büyük emisyon salınımı yüzde 67,8 ile enerji, yüzde 15,7 ile sanayi ve ürün kullanımı, yüzde 10,8 ile tarım ve yüzde 5,7 ile atık sektörü oluşturuyor. Yeni anlaşmayı imzalaması gereken Türkiye’de etkilenecek sektörler hali hazırda AB ile yürütülen müzakereler çerçevesinde mevzuat uyumu içinde oldukça zorlanmakta. Buna ek olarak yeni iklim değişikliği anlaşmasının ekleyeceği değişim yükü, Türkiye’de şu soruları akla getirmesi gerekiyor: Sektörler yeni anlaşma ile revizyona hazır mı? İklim değişikliği stratejik alt departmanları kuruldu mu? Kurulacak mı? Maliyet analizleri hesaplandı mı?

***

Continue reading

AB – Türkiye Zirvesi:Tepkiler – Reactions…


Sonuç: Kazan – Kazan!

photo_scakha

Copyright: No commercial use. Credit ‘The European Union’

AB’nin mülteci krizi ile ilgili olarak Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç ilişkilerde bir canlanmayı mümkün kılmıştır. Ancak Türkiye’nin AB’ye tam üye olması ve karar almada hak ettiği yeri alabilmesi için mutlaka siyasi kriterleri yerine getirmesi ve AB değerlerine uyum sağlaması gereklidir. Müzakerelerin hızlandırılması Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesi açısından en temel alanı oluşturmaktadır. Sürecin üyelik hedefine doğru ilerlemesi için siyasi kriterlerin karşılanması ve ifade ve gösteri özgürlüğü gibi alanlardaki gerilemelerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Son günlerde yaşadığımız gazetecilerin tutuklanması gibi uygulamalar AB adaylığı hedefi ile çelişmekte ve Avrupa değerlerinden uzaklaşma anlamına gelmektedir.

***

Continue reading

PENÇESİZ ASLAN DEMOKRASİSİ…


…«sirki»nde haksız çıkar sağlayan fırsatçı siyasiler!

©Erol Erdoğmuş.

aslan

İktidar, “Asıl işlerde çalışan taşeron işçilere kadro” vaadini henüz yerine getirmedi. Taşeron işçileri, “Söz verdiniz, taşeron işçilere kadro istiyoruz!..” diyorlar. Seçilmeden önce; “Sen aslansın, kaplansın!.. Sen ne dersen o olur… Dile benden ne dilersen…” allama pullamalarıyla ve açık artırmaya çıkardıklarıhesapsız kitapsız vaatleriyle iktidar koltuğuna oturan politikacılar; vaatlerini yerine getirmezlerse, iş işten geçtikten sonra beğenmeyen kızını vermesin misali; “Beğenmiyorsan bir daha oy vermezsin…” pişkinliği sergilerler!.. Peki çaresi?!

***

Continue reading

Meeting of the EU heads of state or government with Turkey


EU-Turkey Statement –Déclaration UE-Turquie

eu_tr_famille

***

Continue reading

Yargıda reform…


Türkiye’nin «Yargı Baharı» ne zaman?!

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm  için ; reform görev gücü  oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak,  Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık  giderilecek… Wait and See !

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm için ; reform görev gücü oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak, Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık giderilecek… Wait and See !

Türkiye’nin, bir ayağı yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak, diğer ayağı ise yargıda etkinliği ve sürati artıracak kapsamlı bir reforma ihtiyacı var. Bir ülkenin ekonomik gelişmesi, siyasi ve ekonomik istikrar ile demokratik bir hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz. Hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin hayata geçirilmesi ve yargının hızlı, adil ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması aynı zamanda AB’ye tam üyelik yolunda atılması gereken önemli adımlardır. Hukuku uygulamada yetkinlik aynı zamanda yargı etiğinin de bir parçasıdır. Hukuksal ilişkilerde devlete yüklenen en önemli görev, hukuk düzeninde istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması ve kazanılmış hakların korunmasının teminat altına alınmasıdır.

***

Continue reading

EU: Un aperçu d’une richesse sans précédent!


Une Vie de Chien…

eu_population

L’évolution démographique, tout comme les phénomènes migratoires, la mondialisation et le changement climatique, est considérée comme l’un des défis les plus importants auxquels l’Union européenne (UE) doit actuellement faire face. Au cours des dernières décennies, le profil de la population de l’UE a changé, en partie en raison du vieillissement de la société, de l’évolution des modèles de composition et de structure de la famille ainsi que de la modification de la répartition des rôles entre hommes et femmes. quelque exemple: Vieillissement conséquent de la population; Un tiers des ménages de l’UE est composé d’une seule personne; 40% des personnes vivant seules sont âgées d’au moins 65 ans; Près des trois-quarts des familles dans l’UE étaient des couples mariés; Une majorité écrasante des familles monoparentales constituées de mères isolées;

People in the EU
A uniquely rich snapshot of the EU population
Demographic

Die Bevölkerung der EU
Aussagekräftige Momentaufnahme der Bevölkerung der EU

***

Continue reading

Değişim sancıları…


9 ay 10 günde geçmez ki!

dunya_durmuyor_donuyor

© photocredit

Şu akıp giden kum seline bak; ne durması var, ne de dinlenmesi. Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya, nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini – Mevlana; Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen başkalarını değiştirmeye çalışmada şansının ne kadar az olduğunu anlarsın – Voltaire; Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değistirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi – Phyllis Bottome; Neler değişmedi ki? Dünya dönerken, kendi ekseni etrafında dönebilene ne mutlu – Hayat yaşamaktan ibarettir, ve yaşayan herkes değişime hazırlıklı olmalıdır – Tabiatta herşey bir değişimdir, ama her değişimin ardında bir sonsuzluk yatar – Goethe; Bıraktığın yerde olabilirim; ama bıraktığın gibi değilim – William Golding; Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbirzaman değişmez – Konfüçyus;

***

Continue reading

Brüksel’de Türkiye Zirvesi öncesi, Rusya Krizi ve AB ile ilişkiler…


Uluslararası topluma güven verme, yatırımcılar için güvenli bir liman olma !!

putin-erdogan

Önemli ortağımız ve bölgesel işbirliği bakımından önem taşıyan bir ak¬tör olan Rusya ile ilişkilerimizin dinamiği, merkezinde bulunduğumuz geniş coğrafyayı yakından ilgilendirmektedir. Önümüzdeki dönemde, enerji ve ticaret başta olmak üzere, Rusya’yla ilişkilerimizi karşılıklı has¬sasiyetlere saygı içerisinde ve müşterek menfaatler doğrultusunda güçlendirmeye gayret gösterilecek.

***

Continue reading

AKILLA OLMUYORSA KUR’AYLA TEK ADAY SEÇMEK


ychp2

Hâl Çaresi
Can Yücel

©Erol Erdoğmuş.

Y-CHP teknesi nde olağan ya da olağanüstü kurultay toplansın, mürettebat -parti üyeleri-, kaptanı -Genel Başkanı- ve zabitanı -Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyelerini- yeniden seçsin çalkantısı sürüyor. YCHP iki parça. İlk parça, uzağı göremeyen miyop partililerden oluşuyor. İkinci parça; 5’e bölünmüş ve kendini zayıflatmış durumda. Sahaya çıksalar da, çıkmasalar da maçı kaybetmeleri kaçınılmaz görünüyor. Peki ne olacak?!

***

Continue reading

Bu « Çıkış Kapısı…»


…farklılıkları kabul eden, insanca ve hakça, adalet ve hoşgörü odaklı anlayış düzenine açılıyor!/

yeni_bir_yaşama_açılan_kapilar

Uzun mesafeIere uIaşmak, yakın mesafeIeri aşmakIa mümkündür – İmam GazaIi; Bir şeyi buIunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir – SuaI de biIgiden doğar,cevap da – TatIı suyun başı, kaIabaIık oIur – MevIana; Şikâyetçi oIup ağIadığım nice günIer oIdu. Zaman geIdi ki, ağIadığım günIere ağIadım – MaI cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur – Ebû Bekir; BiImedikIerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi – İmam-ı Azam; BirIiğin kederi, ayrıIığın safasından daha hayırIıdır – Yahya bin Muaz;

***

Continue reading

Siyasi Partiler Mezarlığı…


…ve mezar kazıcılar !

gravedigger

© photocredit

Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı – Mahatma Gandhi; Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür – James F.Clarke; Partiler gemideki yolculara benzerler, eğer gemiyi devirecek olurlarsa hepsi de yok olacaklardır – Andre Maurois; Bugünün güneşiyle dünün çamaşırlarını kurutamazsınız – Süleyman Demirel; Lider örnekle liderlik eder, güçle değil – Sun Tzu; Bazıları ilkeleri için partilerini değiştirir, kimileri de partileri için ilkelerinde değişiklik yapar – Winston Churchill; İnsanın düşün(e)memesi liderler için ne büyük şans – Bir yalanı yeterince uzun, gürültülü ve sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar – Adolf Hitler;

***

Continue reading

EU Leaders Summit with Turkey!


Crisis with Russia, Terrorism, Refugee Crisis and adopting a joint Action Plan on the agenda

tusk_erdogan_and_juncker_in_antalya

***

Continue reading

Avrupa Gündemi: Öne çıkanlar…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

Continue reading

2015 LUX Ödülü Deniz Gamze Ergüven’e!


2015 LUX Prize for cinema :
The Winner is Deniz Gamze Ergüven’s Mustang!

LUXPRIZE_CAROUSEL_WINNER

LUX-Filmpreis 2015 geht an den Film “Mustang” von Deniz Gamze Ergüven

Mustang wint LUX filmprijs

***

Continue reading

Onlarda…


…ve bizde!

univers


Bilim adamları, kadınları, gelecek kuşakları yetiştiren beyinler, araştırmacılar, öğretmenler buralarda yetiştiriliyorlar. Sadece bilim, kültür sanat ve teknoloji alanlarında değil, aynı zamanda dünyanın sporda tek gücü olduğunu kanıtlayacak sporda da. Ya bizde? Dergâhlarda, mezarcı okullarında, biat etmekten öteye eğitim verilmeyen sosyal, siyasal ve ekonomik merkezlerde ve toplumun “dışkılar”ını yollamayı tercih ettikleri aşırı islamcı/terörist ve insanlığın zerre kadar nasibini almamış, görmemiş örgütlerinde. Kelle kesmeyi (!) öğrenmeleri, adam öldürmeyi ve de şu veya bu şekilde “şehâdet” mertebesine yükselip, “Cennet” adını verdikleri ahirî mekânlarda 40-50 huri ile kırıştırma garantisi alıp, canlı bomba olmanın mesleki kursundan geçtikleri üst erk örümceğin veya kollarına düştükleri ahtapotların emrinde çalışanların açtıkları “kurslar”da. Aç, bilâç, tek kaygısı bir an önce tayininin çıkması için yakarı üzerine yakarı yağdıran bekleme turnikesindeki öğretmenler ise, yılda bir kez “bayramlarını” kutlamakla yetiniyorlar. Yarın (bugün) ahkâm kesecek devleti yönetenleri bir kez da dinleyerek… Ve sizlerin oyları ile başınıza “konan” yöneticiler , evlâtlarını ABD’de yetiştirimek için çalıyorlar, çırpıyorlar, eski liderlerinin kızlarını servet içinde yüzdükleri – gurbetçilerin paraları dahil – “sürgün” ellerine gönderiyorlar… Bayramınız kutlu olsun öğretmenler! Tedrisat programınızda nasıl biat edileceğine dair ders var mı? Nusret Özgül.

***

Continue reading

%d bloggers like this: