Support Yerelce

Your donation can make a real difference in the work that we do. Prove your liberality, support Yerelce!

Montrez votre générosité, encouragez Yerelce!

Bağımsız, güdümsüz, hümanist ve meslek ahlâk ilkelerine bağlı basından yana mısınız? Öyleyse Yerelce’yi bağışlarınız ile destekleyin!

Yerelce needs your financial support or your sponsorship to continue in its path of free press, speech and expression.

Yerelce a besoin de votre soutien financier ou votre parrainage pour continue dans son chemin de la liberté d’expression et presse libre.

Yerelce’nin inandığı ilkeler doğrultusunda; özgür basın, hür düşünce ve ifade savunucusu olarak ilerleyebilmesi için maddi desteğiniz veya sponsorluğunuza gereksinimi var.

*

Bank/Banque : IBAN BE76 0635 6082 1295

We will present you with a receipt for your tax returns
Nous vous présenterons un reçu pour vos déclarations d’impôt
Yıllık vergi beyanınızda kullanabileceğiniz bir bağış belgesi takdim edeceğiz

Thanks for your contributions
Merci pour vos contributions
Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz

support

%d bloggers like this: