CoE’s Commissioner for Human Rights Annual Activity Report


 

A critical turning point for human rights in Europe!

☠ Low point from which European countries, individually and collectively, bounced back to reaffirm their commitment to human rights, or it will mark the beginning of the end of the European human rights system and European integration.

☠ The unprecedented situation whereby three countries – Ukraine, France and now Turkey – have derogated from the European Convention on Human Rights. The attempted coup in Turkey and the ensuing deterioration of the human rights situation there. The fight against terrorism is a marathon, not a sprint.

☠ Those who want to ‘shake the system up’ should remember that the alternative to the current system may not be one more to their liking, but chaos. the European human rights system it is not ‘business as usual’, treat non-co-operation with the utmost seriousness as a fundamental threat to the system, and consider far-reaching steps to bring Europe’s human rights house in order and maintain its integrity.

***

Continue reading

HİBRİT SAVAŞ…


 

…ve katılımcılığın dışlanması, bilginin “değersizliği (!)”nin artması!

Siber savaş olgusu yerini artık hibrit savaşa bırakmaya başladı ve Batı bu konuya yönelmiş bulunuyor.

★ Üstelik geçen her gün, ülke politikalarının ve küresel politikaların, genellikle ulusal ya da uluslararası medyada görünenden, anlatılandan ya da tahmin edilenden çok farklı olduğu, gerçeklerin kısmen ve/veya tamamen gizlendiği daha çok anlaşılıyor.

★ Bu, belirsizliğin artması anlamına geliyor ki; artan belirsizlik de, yine artan risk, tehdit, güvensizlik, dolayısıyla istikrarsızlık ve kaos anlamına geliyor.

★ Gidişat bu yöndedir. Bu gidişattan zarar görmemenin yolu, bilgiye önem/değer vermekten geçiyor. Artık hiçbir şey uzun süre gizli kalamıyor. Bilgi üretimindeki korkunç hız bunu anlamlı olmaktan çıkarıyor. Çünkü açığa düşen gizli bilginin yerini hemen daha fazla sayıda yeni gizli bilgi alıyor, bu da belirsizliği ve dolayısıyla bilgiye olan ihtiyacı daha çok artırıyor.

★ Önem ve özellikle dikkate alınması gereken de; artık uluslararası politikada hızı giderek artan, bu tür bir döngünün söz konusu olduğudur.

***

Continue reading

Zamanın durduğu yer…


 

Bir Zamanlar Bizler de Çocuktuk!

© Kayseri Resimleri

Niçin beni böyle yollarda bıraktı zaman?
Feryadımı duymadı sağır gibi,
Kalbi ne kadar sertti
Tunç gibi, bakır gibi
En güzel günlerimi koparıp göğsüne taktım
Vazgeçtim hayatın baharından yazından
Dur dedim anlamadı bir kalbin biyazından
Karanlık bir gecede bir çeşmenin ağzından
Akan damlalar gibi aktı.
Durmadı zaman

***

Continue reading

Şiir Pazarı: Yaşamın Radyografisi…


 

Taktın mı kafayı her şeye, düşer incinirsin!

salar kara korkusunu bir saydamlığı yararak,
üst köşesinde bir ekskave gizli açacağıyla açar;
ne bulacak içinde yaşamanın üstünde gördüğümüzden başka,
merakı mı yoksa oyunu mu canı sıkılan zamanın?
hep kumar masasında olmak gerekir mi
sonunda o kazandıktan sonra?
kara düşüdür ölümün bir mikaya yansıttığı.

Sedat UMRAN

***

Continue reading

Evrimsel bitki ıslahı…


 

Bir koy iki al!

Tohumlar değişik ülkelerden ve modern ıslah materyalinden oluşmuştu. Bunların arasında arpanın vahşi ataları da bulunmaktaydı. Bu tohumlar kendi aralarında tozlaştılar. Bu evrimsel karışım her yıl değişen koşullara daha iyi uyum göstererek gelişti. Benzer bir çalışma ekmeklik buğday ile de yapıldı. Sonuçlar çok başarılı idi.

Çiftçilerden biri şöyle diyordu: “Babam bana dedi ki ’80 yıldır çiftçiyim bu yılki kötü iklim koşulları ve bu çok kötü toprağa rağmen bu kadar iyi bir ürün görmedim’”

Evrimsel bitki ıslahı karışımları yerel ve geliştirilmiş çeşitlerden olumsuz koşullarda daha iyi verim verdiler. Buğdayda verim 2. yılda yerel çeşitlerin iki misli oldu. Geliştirilmiş buğday çeşitlerine göre ise verim daha yüksek oldu, ayrıca böcek öldürücüler ve herbisitler (ot öldürücüler) de gerekmiyordu.

Evrimsel popülasyonlar ekolojik üretime çok uygundur ve daha düşük maliyetle üretim yapmak mümkün olmaktadır. Evrimsel bitki ıslahı çalışmaları değişik ülkelerde yayılmaktadır.

Peki ya Türkiye, Rusya kapısını çalmaya devam mı?

***

Continue reading

Hatalar…


 

…ve İnsanlar!

☂ Ders alınmazsa, her hata bir sonraki hatanın virüsü olur – Sadi Şirazi;

☂ İnsan, gençlik hatalarını yaşlılığına kadar götürmemeli, yaşlılığın da kendine özgü hataları vardır – Goethe;

☂ Hatayı açıkça görmek insanı harekete geçirir,insan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar – Alexis Carrel;

☂ Başkalarının hayatından ders alın, insan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor – Elenor Roosevelt;

☂ Şayet bir hatanın açıklığı, o hataya düşen kişinin akıl ve faziletiyle ölçülürse, daha göze batıcıdır – John Stuart Mill;

☂ Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız, o hatayı işleyene hatasını başka birini misal göstererek anlatınız – Hz. Ali;

☂ İnsanın basit bir misale dayanarak, farz edilenle ispat edilen şeyi ayırt etmesini bilmesi, herhangi bir tecrübeyi yürütmesi, hatanın nereden ileri geldiğini ve hatadan nasıl kaçılabileceğini fark etmesi kafidir – Alain;

☂ İşlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde duygusal, duygusal davranmamız gereken yerde düşünmekten ileri gelir – John Colbins;

☂ Hatalar, yaşamın bir parçası, önemli olan onlara nasıl cevap vereceğimizdir – Giovanni;

☂ Hatalarınızdan ders çıkarmak akıllıca bir şeydir, başkalarının hatalarından ders çıkarmak daha akıllıca bir şeydir – Hillel Segal;

***

Continue reading

Joyeuses Pâques – Happy Easter – Gelukkig Pasen – Frohe Ostern!


 

☘ Our hope and desire is that The Humanity can live in much better days, peaceful, stable and peaceful conditions and to freely celebrate their holidays.

☘ Notre espérance et le désir est que l’Humanité peut vivre dans de bien meilleurs jours, des conditions pacifiques, stables et heureuses et de célébrer librement leurs fêtes.

☘ Umudumuz ve dileğimiz; çok daha iyi günlerde, huzurlu, istikrarlı ve barışçıl ortamlarda, hangi dinden olursa olsun, insanların inançları doğrultusunda bayramlarını özgürce kutlayabilmeleridir.

Yerelce

***

Continue reading

%d bloggers like this: