Dikensiz Gül Bahçesi Vadedenler Türkiye’si…


 

…ve Soyu Sopu Belirsiz İslamcı Kimlikli Ucubeler!

rte_beko

‘Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, adlı eserinde Joanne Greenberg, deliliği, tıbbî tanımıyla akıl hastalığını işler. İnsanın, neredeyse toplum düzenine geçtiği ilk günden başlayarak, kitlesel uzlaşımlara, kabullenilmiş değer yargıları ve davranış biçimlerine aykırı düşen bireylere yakıştırdığı konumun öyküsüdür bu… Makro boyuttaki bir insanlık durumunun mikro boyuta indirgenmiş bir örneğini serer gözler önüne… Ben’in parçalanmasına giden bir yabancılaşma, gerçeklerden kopma süreci, olmayan veya zamanla erozyona uğrayan kimlik kavramı, eski bohçaları karıştırıp, sürekli “bir yere ait olma” dürtüsü ile başka bir düzen kurma hâyâlleri, konunun kahramanını düşsel bir dünya oluşturmaya sevkeder. Oysa gerçek dünyanın koşulları çok farklıdır. Düşlediği dünya ile çatışma başlar. Ve tragedyaya dönüşme sürecine girer… Eser; «uyumlular» ile «uyumsuzlar»ın orantısız bir güç kapışmasıdır aynı zamanda… Peki Türkiye ile ne ilgisi var ki?!

 

***

Continue reading

Trump-Putin yakınlaşması…


Medeniyetler Çatışması’na Doğru (mu?)!

 

Türkiye; hatalı politikaları ile Orta Doğu’daki sarsıntılı değişimin baş aktörlerinden biri olduğu gibi, bölgeyi çağrıştıran olumsuzluklar ile birlikte anılan bir ülke haline gelmiş bulunuyor. Türkiye’nin ayrıca, Batı tarafından ortada ve yalnız bırakıldığı da bir sır değil. Bunun sonucu olarak; bölgesel kriz yön değiştirip Türkiye’yi hedef alan bir mecraya sürüklenmiş görünüyor. Trump-Putin yakınlaşmasının somutlaşması hâlinde, bu ikilinin bölgedeki Türkiye engelini aşmalarına yardımcı olma ihtimalini de yok değil. Washington ve Moskova’nın aşırı ve cihatçı İslami gruplara bakışları örtüşüyor. Yakınlaşma, stratejik bir mahiyet kazanırsa ikiliyi İslam Dünyası ile karşı karşıya bırakacak, örtülü şekilde İslâm içi çatışmayı teşvik ve tahrik etmek suretiyle de İslam ülkelerinin birbirlerine düşmelerine bile yol açacaktır. Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Çin’i hedef alan bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu tabloda, Türkiye’nin içerideki ve dış ilişkilerindeki mevcut durumun hem kendisi hem İslam Dünyası hem de Ortadoğu’nun geleceği açısından kritik bir eşiğe gelmesi rizikosu da yüksektir. Peki bu tabloda küresel güç olma yolunda ilerleyen Çin’in konumu ve izleyeceği muhtemel politika ne olabilir?

 

© photocredit

***

Continue reading

AB ile ilişkilerinde İngiltere’yi «Örnek» alma Türkiye!


Brexit, Türkiye için bir model olamaz…

  Marine Le Pen :   Tahrik oluyorum!

Marine Le Pen : Tahrik oluyorum!

© photocredit

BREXIT CANNOT BE A MODEL FOR TURKEY

***

Continue reading

Kaptan 2017: Kurtarıcı mı, Batırıcı mı?


Popülist Otoriter liderler; Sınır tanımayan terör; «Göçmenofobi» ağırlıklı seçimler versus Evrensel Değerleri korumaya çalışan azınlıktaki kitleler!

sailing_in_trouble_seas

***

Continue reading

EU FOREIGN AFFAIRS COUNCIL: SYRIA – MIDDLE EAST PEACE PROCESS – LEBANON


eu_fac

* * *

Continue reading

Zaman akrep görmüş yelkovan gibi kaçıyor !


 

zaman

Kar, yaza kalmaz; yeşil, güze kalmaz – Dede Korkut; Zaman, tohumların birleşmesinden, yumurtanın açılmasından başlayıp ölüme kadar devam eden, canlılardaki değişmeler dışında başka bir şey değildir – Alexis Carrel; Zaman, bir bakıma geçici hadiseler ırmağıdır ve akıntısı da pek zorludur – Antonius; Herhangi bir insan, vaktini nasıl geçireceğini; üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür – Arthur Schopenhauer; Zaman geçer derler; fakat heyhat… zaman durur, geçip giden biziz – Austin Dobson; Zaman; ne çıkarır ne de böler; fakat öyle bir ölçüde toplar ki çarpma bile onun yanında; küçük kalır – Bob Talbert; Zaman büyük bir öğretmendir, ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür – Curt Goetz; Zaman, sessiz bir testeredir – Immanuel Kant; Zamana kusur buluruz, oysa zaman konuşacak olsa utanırız – İmam-ı Şafii; Yaşam bozuk para gibidir; dilediğinizce harcayabilirsiniz; ama sadece bir kez – Cervantes; Bugün için yaşa, yarın için hayal kur, dünden öğren – Japon Atasözü; Bugünün değerini anlamadan yarını bekleyen bu insanlar, dünün geçtiğini ve yarının belki de hiç gelmeyeceğini düşünemiyorlar – Douglas Burton; Sonsuzluk, zamanın sonsuz bir akışı değildir; fakat zaman uzun bir dönemin içinde, kısa bir parantezdir – John Donne; En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak – Sadi Şirazi; Zaman, istikbalin nesillerine aktarılmaya layık olmayan ne varsa, onları karanlıklara iter ve gerçekten büyük olan hareketleri ebedileştirir – Voltaire;

 

***

Continue reading

France – Présidentielles 2017 : La Brochette des Candidats…


PS: 7 candidats des Primaires Citoyennes

visite-palais-elysee

***

Continue reading

%d bloggers like this: