Erozyona Uğrayan, Uğratılan Cumhuriyet…


 

…Sorumlusu da Halk dahil Herkes!

✰💔 Yağmur bir Leoparın derisini ıslatır, döver ama beneklerini silemez.
Ghana Atasözü

 

✰💔 Bir çantanın içinde ne varsa sadece onları dışarı çıkarabilirsin.
Brezilya Atasözü

 

✰💔 Atına saygı gösteren, yaya gitmez.
Kırgız Atasözü

 

✰💔 Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir.
İtalyan Atasözü

 
 

✰💔 Kendine saygı duyana başkaları da saygı duyar.
Confucıus

✰💔 Saygı, ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır.
Erich Fromm

 

✰💔 Saygı olan yerde korku olur, ama korku olan yerde her zaman saygı ol­maz.
Platon

 

✰💔 Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
Tolstoy

 

✰💔 Saygı düzenin anahtarıdır. 
Atatürk

***

Continue reading

Cesur, Cesaret; Korku, Korkaklık…


 

Günümüzün Koşullarında Hangisi Yaygın?!

Bir korku düştü canıma acep nola benim hâlim, Derman olmaz ise bana acep nola benim hâlim?
Yunus Emre

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır; çünkü her şeyi imkansız zannederler.
Napoleon Bonaparte

Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar.
Claudius

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir.
Alfred De Vigny

İleri atılmakta şeref ve izzet / Geride kalmakta ar ve zillet vardır.
Necip Fazıl Kısakürek

Dünyadaki tek suç korkaklıktır.
Nietzsche

Korkaklık, düşmana esir etmeye götürür.
Sun Tzu

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
Yavuz Sultan Selim

***

Continue reading

Şiir Pazarı: Memleket Manzaraları…


 

Bitecek sanıldığı yerde başlayan Türkiye’m!

İşte adû, karşıda hâzır-silah,
Arş yiğitler vatan imdâdına.
Arş ileri, arş bizimdir felah,
Arş yiğitler, vatan imdâdına!

Cümlemizin vâlidemizdir vatan,
Herkesi lûtfuyla odur besleyen;
Bastı adû göğsüne biz sağ iken,
Arş yiğitler, vatan imdâdına!

Şân-ı vatan, hıfz-ı bilâd û ibâd,
Etmededir süngünüze istinâd;
Milleti eyler misiniz nâ-murad,
Arş yiğitler, vatan imdâdına!

Rehberimiz gayret-i merdânedir,
Her taşımız bir nice bin cânedir;
Câne değil meyi bugün, şânedir,
Arş yiğitler, vatan imdâdına!

Yare nişandır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin;
Altı da bir, üstü de birdir yerin
Arş yiğitler, vatan imdâdına

Nâmık Kemal

© Tablo Resimleri: Yalçın Gökçebağ

***

Continue reading

“KELEBEK ETKİSİ…”


 

…YA DA “BİZİM KELEBEK ETKİMİZ” ÜZERİNE…!

Elazığ, Fırat Üniversitesi’nde sunumu gerçekleştirilmiş olan “SANATIN LABİRENTLERİNDEN ~ IŞIK YOLLARINA: Sürdürülebilir İnsanı Gelişme, Kültür ve Gelecek” adlı söyleşiye yine Elazığ’dan katılmış olan YERELCE ve ÜLKECE’nin yazarlarından Münir Kebir Bey ile sanal bir tanışıklığın gerçekliğe dönüşmesi kadar, Elazığ’da geçirdiğim son günü köylerindeki evlerinde bir köy kahvaltısı ve Keban Barajı’nı birlikte görmeyi de içeren öz’de bir güne damgasını vurmuş olan Belçika merkezli Yerelce’nin kurucusu ve yayın yönetmeni olan yılların gazetecisi ve editörü Nusret Özgül’ün, Yerelce kanalıyla, dünyanın farklı noktalarında olan Yerelce yazarları arasında yapmış olduğu “Kelebek Etkisi” nedeniyle, bu deneme, değerli meslektaş ve dost Nusret Özgül ve Yerelce’ye ithaf edilmiştir.

***

Continue reading

CUMHURİYET BİLİNCİNİZ GÜÇLÜ OLSUN


 

Çünkü Cumhuriyet, yaşanmadan yaşatılamaz!

Çünkü Cumhuriyet, erdemli insanların rejimidir.
Montesquieu

Çünkü, Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.
Alphonse de Lamartin

Çünkü, Merkeziyetçi bir cumhuriyet kıyafet değiştirmiş bir monarşidir.
Gustave Le Bon

Çünkü Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.
Seneca

Çünkü Cumhuriyet, Hürriyeti seven ve koruyanlara lâyık bir rejimdir.
George Washington

Çünkü Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Atatürk

***

Continue reading

Elaziz’den bir «Sivas Kızı» geçti…


 

Cumhuriyet, Anadolu ve İnsanlık İşte Bu İnsanlar Sayesinde Ayakta! Duruyor

***

Continue reading

SES VER MHP…


 

Balgat’ta Kimse Kaldı Mı?!

MHP, muhalefet partisi olma gerçeğini yansıtmaktan uzak ve kamuoyunun hissiyatını yansıtan tespitlerin muhatabı iktidar olmasına rağmen, iktidara söylenmiş tek bir söz ve yönelik bir eleştiriden uzak durmayı sürdürüyor. Böyle bir tabloda, MHP’den gidişler ile MHP’deki “erime” ve MHP ile ilgili bu minvaldeki iddiaların gündeme gelmesi normal değil mi?

MHP önem arz eden konu ve sorunlardaniçin sorumluluğunu bir muhalefet partisinden beklenildiği şekilde,  “gerektiği gibi” ya da “hakkıyla” yerine getirmekten kaçıyor? Söz konusu filler karşısında iktidarın “olması gerektiği” gibi hareket etmediği sorunların üzerine gitmediği, kamuoyunda yaygın bir kanaat olarak ortada duruyorken niçin MHP liderliği iktidara tek laf etmiyor (uyarmıyor). Balgat’ın iktidarın destekçisi gibi görülmekten ya da gösterilmekten rahatsız olmaya hakkı olabilir mi? Ya da böyle bir tabloda MHP’yi iktidarın destekçisi gibi görenler ya da gösterenler haksız sayılabilir mi?

Hükümet, daha yeni bir tasarruf genelgesi yayınlamış ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da bu genelgenin kapsamına dâhil olduğu ifade edilmiş iken, niçin bu konu gündeme getirilmiyor?!

Tezatlar ile dolu bir süreçte MHP yönetiminin daha bir çok konudaki yaklaşımı “samimiyet” sorgulamasını da beraberinde getiriyor.

MHP’nin iktidarın “dümen suyuna” girmiş bir görüntü vermesi anlaşılır gibi değildir! Böyle bir tabloda, herkesin, Türkiye’nin telafisi çok daha ağır olabilecek durumlara düşme ihtimalinin bulunduğunu görmesi zorunlu olmaktadır.

***

Continue reading

%d bloggers like this: