Bir Kaşık Suda Fırtına Kopartmak!


Güzellik dilin altında gizlidir. Sükût, incelik, edep ve zerafet, insanı her gittiği yerde sultan yapar” (Mevlana) – “Hepimiz, birlikte Türkiye’yiz” (Altan Öymen) “Halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz” (İmamoğlu) (Kaynak)

***

Continue reading

İBRET, AHLAK, KİNSİZ ÜZÜNTÜ «SAC AYAĞI»na DİKİLİ, ‘KARABAĞ İBRET MÜZESİ’: MÜMKÜN MÜ?


Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
“Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi
?

Continue reading

Her şey iyi olacak…


AKP yönetiminin geliştirdiği YANDAŞLIK taasubunu ülkeye hükmettirmesiyle başlayan iletişim terörizmi veteröristleri; öncelikle medyayı esir alarak, milletin yumuşak karnı İslam Dinini adeta kendileri gibi olmayanları kâfir telakki edercesine sahiplendi ve eş zamanlı olarak ta, kendileri gibi düşünmeyenleri, şahsiyetsiz, haysiyetsiz ve izzetsiz bir kategori içine koyarak, TROLCÜLÜK hareketini ülkeye yaydı. Sonucu ne mi oldu?

***

Continue reading

Atatürk’ü anmayı zül sayanlar…


Diyanetin 2015’ten bu yana kurucusu Atatürk’e yaptığı pasif nankörlüktür. Son olarak da, . Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü denilen Ahmet Akgündüz’ün Atatürk Deccal’dır iftirası, Aktif Nankörlük örneğidir. Bilindiği gibi dinde Deccal; yalan söyleyen, doğruluktan saptıran’dır. Rotterdam Rektörü aşağıdaki soruları cevaplandırmalıdır!..

***

Continue reading

REİS’in «HEZEYANLARI…»


Geçim derdine düşmüşlerin dertlerini kimi vakit, abartı veya mübalağa ederek anlatmalarına onları yalancı yerine koyarcasızsına tepki göstermek, azarlamak, suç telakki etmek millet iradesi sonucu iktidara gelmiş kişiler açısından FAHİŞ bir HATA’dır ve İSLAM’a aykırı bir davranıştır!

***

Continue reading

GÜNCEL İSLAM (5) : KUL değil, ÖĞRENCİSİNİZ, çünkü ÖZGÜR MÜSLÜMANSINIZ!


Arabca dilinde; Kul, köle; ibadet kulluk yani kölelik demektir. Allah “despot” mudur ki “kölelik” istesin? Tanrı kul değil öğrenci ister. Öğrencinin sorusunu deney olarak alır deney sonucu olarak yanıtlar.

***

Continue reading

GÜNCEL İSLAM – (4) : Kuran, bir «Masal» mı?


19 numaralı tespitler Kuran’ın insanüstü bir varlık, Allah tarafından indirildiğinin kanıtı mı? Sonsuz zamanlı ve mekânlı Evrende bizden çok üstün varlıklar niçin olmasın? Bu varlıkların kendilerini Allah ile özleştirerek kutsal kitaplarla mesaj iletmeleri niçin düşünülemesin? Evrenin sonu olmadığı için Allaha ulaşmak sözkonusu olamayacağına göre, yadırgayacak ne var?

***

Continue reading

GÜNCEL İSLAM – (3) :ŞEYHİSTAN DERVİŞİSTAN MÜRİDİSTAN


Bugün ülkemizin şeyhistana, dervişistana, müridastana nasıl çevrilmeye çalışıldığının gözlemcisi, eli kolu bağlı tanıklarıyız. 1400 yıl öncesinin söylemini tekrarlayıp telkin etmekten başka ne yapıyorlar? Amaçları ülkeyi şeyhistana, dervişistana müridistana çevirip egemen olmak değil mi?

***

Continue reading

DİZİ : Bugünün İSLAM’ı – 1


Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar manasını namazdaki duanın
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın

***

Continue reading

Din Eğitimi Özgürlüğünün Sınırları!


Çocukları dinsiz imansız yetiştirerek mahvedemeyiz itirazında bulunanlar var! Çocukları ikna etmeden cehennemle korkutarak dinli imanlı yapma zorakiliğinin arkasına sığınıyorlar. İlk fırsatta yapmalarını istemediklerimizi yapmaya kalkıyorlar. Üstelik de onların günahtan kurtarıcı Tövbe adlı can simitleri var… Günah yap, tövbe et.. Günah yap, tövbe et. Dindarlar dualarıyla Allahı onun bunun hatırı için kuralları alt üst eden, suçluyu beraat ettiren yargıç durumuna sokma hilekârlığı yapmaya da hiç utanmıyorlar…

***

Continue reading

Moskova Bildirisi: Kazanan Kim Oldu?


ABD ve İsrail ve de Avrupa’nın stratejik hedefi, Rusya, İran ve Suriye’nin iyice tecrit olması, dağılması, ekonomik olarak çökmesidir. Bunu yapmaya gönüllü Erdoğan gibi bir fedai gerekiyor. Kendi iktidarını korumak için her şeyi yapmaya hazır bir fedai…

©photocredit

***

Continue reading

Batı’nın Çöküşü mü, Kuralsız bir Batı’ya doğru mu yoksa yeni bir kurumsal mimari arayışı mı?


Batı’nın hâkimiyetinin giderek zayıflaması ve bunun sonuçları. Uluslararası sistemde hızlı ve karmaşık değişimler yaşanıyor.Bu durum, kritik yol ayrımlarında tercihini Batı’dan yana kullanmış, dış politikasında sıklıkla Doğu ve Batı arasında denge politikası izlemiş, Batı ile olan yakın münasebetini Doğu’sunda kalan ülkeler ve ülke grupları ile de ilişkilerini güçlendirerek dengeleme yoluna gitmiş Türkiye’yi de az zorlamıyor değil. Bizleri ne bekliyor?

***

Continue reading

«Fişi»nin çekilmesini bekleyen T.C.


Kanun Hükmünde Kararname yetkisi, Havuz Medyası, İletişim özgürlüğüne müdahale yanında hele bir de 12.Madde var ki, Savaşa bile OHAL ilan ederek karar verme yetkisi, Parlamenter Sistemin ılgası gibi daha sayılacak 50 madde ile Devlet ele geçirilmiştir. Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapılan son değişikliklerle, bitkisel hayata maruz bırakılmıştır.

***

Continue reading

Brüksel’in «Yeni Karın Ağrısı» :Kurumsal Reform Süreci ve AB Genişlemesi (devamı…)


Nereden nereye?! İngiltere’ye direnen Fransa, şimdi de Müslüman ve Türk nüfusun yaşadığı Balkan ülkelerine taş koyuyor. AB’nin yeni bir genişlemeye tanıklık etmeden önce iç reformunu tamamlaması gerektiğini ve genişleme politikasında köklü bir değişim ihtiyacı bulunduğunu savunan Fransa Başkanı E.Macron, böylece sadece genişleme politikasını felce uğratmakla kalmadı, aynı zamanda, AB’nin Batı Balkanlardaki inandırıcılığına da büyük bir darbe indirdi.

***

Continue reading

Darbeler Nasıl Hazırlanır? : 51 Yıl Önce “Kâbe”leriydi, 17 Yıldır Aynı Yatakta Yatıyorlar!


1969 Kanlı Pazarı’nı yapanlar ya da onların rahle-i tedrisinden geçenler bugün meclisi, hükümeti, yargısı, ordusu ve de medyasıyla tüm yönetim, denetim ve yönlendirme mekanizmalarını kontrol altında tutmakta…Resimdeki adamı tanıyor musunuz?! Olaylar sırasında MTTB’nin /b>“derin devlet” yöneticisiydi. Abdullatif Şener ne diyor: Fetö ile mücadeleye, M.Ali Şahin karşı çıktı. Şahin günümüzde Beştepe danışmanlarından değil mi?

***

Continue reading

%d bloggers like this: