«Etnisite» veya Çok Kültürlülük Üçgeni…


 

Ulusal Kültür; Etnik Kültür; Dinsel Kültür!

etnisite1

Etnisite, ilk ortaya atıldığı zamandan günümüze, anlam kaymasına uğramış bir kavram.

Başlangıçta ‘etnisite’yi anlamlandırmak için, kişiler “kan” yolu na başvurmakta idi. Ancak zamanla, saf ırkın kalmamasından dolayı, etnisite kelimesi, anlatılmak istenileni tam olarak karşılamamaya başladı.

Bilim insanları, o vakitten sonra, çeşitli kültür unsurlarını, coğrafi nitelikleri de işin içine katarak yeniden bir etnisite tanımlamasına gitmek zorunda kaldılar. Ortaya çıkan etnisite tanımlamaları da genelde ulusa, millete karşılık gelen tanımlar oldu.

Gerd Baumann, Çok Kültürlülük Bilmecesi [The Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities]adlı kitabında, etnisiteyi şöyle tanımlamaya çalışır; “etnisite köklerdir; nereden geldim, beni ben yapan nedir? Veya tek bir deyişle ‘doğal kimlik’tir ya da böyle görünür.” [Kaynak.]

İyi de konumuzla ne ilgisi var diyeceksiniz yine. Buyrun okuyun!

 

***

Continue reading

2016’nın son yazısı: «Milli Seferberlik…»


…ve «Vatan Hainliği!»

noel_yilbasi

I pray to Allah that the new year will lead to favorable developments for all people in our country, region and the entire world.

***

Continue reading

Een mooie Nationale Feestdag/Une belle Fête Nationale.


Discours du Roi – Toespraak van de Koning

 

Depuis le début de l’année nous avons traversé ensemble de rudes épreuves. _dl54500 Il faut éviter que de faux prophètes, jouant sur l’émotion, n’exploitent ces fractures et ces vulnérabilités. En désignant des boucs émissaires, ils ne font que creuser davantage les fossés entre religions, entre peuples, et finalement entre nous tous – Sinds het begin van het jaar hebben wij samen zware beproevingen doorstaan. We moeten voorkomen dat valse profeten, die steevast inspelen op emoties, munt slaan uit deze breuklijnen en kwetsbaarheden. Zij wijzen makkelijke zondebokken aan, en maken zo de kloof tussen religies, volkeren, en uiteindelijk tussen ons allen, alleen maar dieper.

© photocredit

Avoid that false prophets exploit the situation

***

Continue reading

Ankara Hükümeti’nin aymazlığı!


Yunanın «Ayvalık Devletçiği»ni «hortlatma» çabaları…

Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Türk Adalarına el koyduğunu ve Ankara’daki hükümetin buna hiç ses çıkarmadığını sağır sultan bile biliyor. ayvalık-2 Bir de buna günümüzde Ege Denizi’ne kıyısı bulunan ilçelerimizde yapılan Yunan goygoculuğunu da ekleyin. Türk’ü rahatsız edecek şeyler sadece Ayvalık’ta olmuyor. Eş zamanlı olarak sanki, gizli bir el tarafından düğmeye basılmışcasına tüm Türkiye’de benzerleri yaşanıyor. Olan bitene karşı da, ihanet noktasına varan bir gaflet hüküm sürüyor. Türkiye topraklarında neler olup bittiğine dair derinliğine kaçınızın bilgi ve haberi var? Kimsenin kendini ayrı ve farklı görmeye; nedeni de, hakkı da yok. Aksi; Türk’ü canla, malla, ırzla imtihan edildiği 1923 öncesine döndürür. İstenen, plânlanan bu mudur?

***

Continue reading

EU: Putting culture at the heart of EU international relations


Cultural diplomacy at the core of EU’s relationship

eu_culture

The Strategy aims at encouraging cultural cooperation between the EU and its partner countries and promoting a global order based on peace, the rule of law, freedom of expression, mutual understanding and respect for fundamental values. Culture has to be part and parcel of EU foreign policy. A powerful tool to build bridges between people, notably the young, and reinforce mutual understanding. It can also be an engine for economic and social development. As EU’s common challenges, culture can help all, stand together, to fight radicalisation, and build an alliance of civilisations against those trying to divide. Cultural diplomacy must be at the core of EU’s relationship with today’s world. Culture is the hidden gem of EU’s foreign policy. It helps to promote dialogue and mutual understanding. Culture is crucial in building long-term relationships with countries across the whole world: it has a great role to play in making the EU a stronger global actor.

***

Continue reading

Key trends in 2015: Growing anti-immigrant sentiment and Islamophobia – Report


Lutte contre le racisme – Rapport : constats d’une tendance anti-immigrants et islamophobe en 2015

ecri

The main trends in the fields of racism, racial discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance in Europe…. The year 2015 was characterised by two main developments that affected areas of concern: Migration crisis and the Islamist terror attacks – L’état des grandes tendances en matière de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance en Europe… L’année 2015 a été marquée par deux événements majeurs: L’actuelle crise des migrations et les attentats terroristes islamistes…

© photocredit

***

Continue reading

Joyeuses Pâques – Happy Easter – Gelukkig Pasen – Frohe Ostern!


 İsevî Dostlarımızın, ailelerinin ve Hırıstiyan âleminin Paskalya Yortusu’nu içtenlikle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz!      Yerelce

İsevî Dostlarımızın, ailelerinin ve Hırıstiyan âleminin Paskalya Yortusu’nu içtenlikle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz!
Yerelce

***

Continue reading

%d bloggers like this: