BM’nin 72.Kuruluş Yılı: Bircan Ünver Elazığ’da…


 

Söyleşi:Sürdürülebilir İnsani Gelişme, Kültür ve Gelecek!

***

Continue reading

Council of Europe: School segregation still deprives many children of quality education


 

Ségrégation scolaire: Beaucoup d’enfants demeurent privés d’une éducation de qualité

***

Continue reading

Tarih hep aynıdır…


 

Farklı kıyafetlerle karşımıza çıkıp, aldatır bizleri!

Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.

Gelişimimiz için bir aynaya ihtiyacımız vardır.

Yıkmak düzeltmekten, yalan söylemek ispatlamaktan daha kolaydır.

Yazgı kartları karıştırır, biz de oynarız.

İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır.

Yanlış bir görüşü geri almak onu savunmaktan daha çok kişilik gerektirir.

İnsanların kader dedikleri şey; çoğu zaman sadece kendilerinin yarattıkları oyunlardır.

Her mesele kabul edilene kadar üç aşamadan geçer: İlkinde gülünç duruma düşürülür. İkincisinde ona karşı mücadele edilir. Üçüncüsünde tabii sayılır.

Hakikat, onu arzu etmeyenin boğazına sarılan bir fahişe değildir. Hatta o kadar çekingen bir güzeldir ki, onun için herşeyini feda etmiş olan bile onun lütufundan emin olamaz.

Çoğu hakikat sadece hiç kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı aydınlatılamıyor.

En değersiz gurur, milli gururdur. Bu, onunla gurur duyandaki bireysel eziklikleri ele verir. Dikkate değer kişisel niteliklere sahip olan, sürekli göz önünde bulundurduğu ülkesinin hatalarını açıkça görebilir. Ama dünyada gurur duyabilecek hiç bir şeyi olmayan her zavallı aptal gurur duyabilmek için son çare olarak ait olduğu ülkesi ile gurur duyar.

Arthur Schopenhauer

© photocredit

***

Continue reading

Küresel Güçlerin Anlamsız ve Samimiyetsiz Çabaları…


 

…ve ülke yöneticilerinin mağduru olan halklar!

☮ Aralarında nedensellik bağı var, bu çok açık… Biri diğerinin sonucu, besliyor ya da tahrik ediyor. Putin’in Çin’de yaptığı konuşma, son dönemde ABD’de artan ve zemininde etnik/dinsel unsurların yattığı şiddet olaylarını da akla getiriyor. Ayrıca, Türkiye’de artık daha sık konuşulan ve risklerine dikkat çekilen toplumdaki bölünmeyi de…

☮ ABD, Çin ve Rusya, terörizmden, aşırıcılıktan ve kayıtdışı göçten yakınıyorlar, bunlarla mücadele ediyorlar. Ancak, terör örgütlerinin elinde Onların imalâtı silahlar var. Terör örgütlerinin destekçisi görülen ülkelere satma yarışındalar. Bu niye?

☮ Bu durum aynı zamanda bir taşla iki kuş vurma anlamına gelmiyor mu? Hem bu silâhları satın alan ülkelerdeki halkın refah ve mutluluğundan çalıyorlar. Hem de kendileri zenginleşirken, diğerleriyle kalkınma farklılıklarını giderek genişletiyorlar.

☮ Bu noktada sorulması gereken soru şu; Ülkelerinin yöneticileri yüzünden mutlu ve müreffeh bir yaşamdan zorunlu fedakârlık yapan halkların makus talihlerini değiştirmeleri, zenginliklerini sahiplenmeleri ve kendi geleceklerini belirlemeler gerekmiyor mu ve yapılması gerekenler neler?

***

Continue reading

‘Tanrı’nın «görünmez eli…»


Çiftçiyi «soyuyor!»

Sermaye mantığı.. emekçilerin açlığıyla ve emekçi çocuklarının kötü beslenmesiyle ilgilenmez. İş kazalarıyla, emekçilerin yiyip yemedikleriyle, barınıp barınmadıklarıyla ilgilenmez. crocodile_tearsHayır! Sermaye mantığı bunların hiçbirini umursamaz, şeytanidir, sapkındır (…) Kapitalizm mantığı piyasanın «görünmez bir el» tarafından yönlendirildiği dogmasına dayanıyor. Bu da «Tanrı’»dır! Doğa, takdiri ilahi, tanrı…” Sonra Tanrı’nın elinin yerini «piyasa» aldı. Timsah gözyaşı dökmeyen piyasa… Çözüm yolu? Kooperatiflerin, ekolojik köylü pazarlarının, topluluk destekli tarım gruplarının desteklenmesi…

© photocredit

***

Continue reading

DEAŞ, AKP & TURKEY…


Besle kargayı oysun gözünü mü; elini ver arkanı da kaptır mı?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk
deash

Deaş’ın Türkiye’deki militanlarına AKP mensuplarını öldürme çağrısı yapıyor. daha önce Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından üstlenilen, 04 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır-Bağlar’daki bombalı saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor ve bir kez daha üstleniyor. Fethullah Gülen’i ise tağut ve kâfir ilan ettiği gibi onlara da savaş ilân ediyor. “göstermelik” ve propoganda amaçlı değil ise, IŞİD’ın AKP’yi hedef almasının arkasında üç hususun yer almış olabileceği değerlendirililyor! Peki nedir bu unsurlar?

***

Continue reading

«Mr. Hypocrisy!»


A terrorist organization is a terrorist organization… Really?

2015-08-12-halidmesal

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: