EU: Western Balkans summit


 

Iran nuclear deal and trade with the US.

Western Balkans summit will take at the National Palace of Culture in Sofia, Bulgaria, on 17 May. It will bring together heads of state or government of EU member states with the Western Balkans partners: Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Kosovo.

The summit should first and foremost reaffirm the European perspective of the whole region. It will be centred on the theme of connectivity with a view to improving the links between the EU and the Western Balkans as well as within the region itself. The summit will also aim to boost cooperation in areas of mutual security concerns, including terrorism, organised crime and illegal migration.

The summit will be an opportunity for the leaders to reaffirm its unequivocal support for the European perspective for the region. It will equally be an occasion for the Western Balkans partners to recommit themselves to this perspective as their firm strategic choice and the transformational reform process that comes with it.

It will also be an occasion to discuss the latest developments in regard to the Iran nuclear deal and trade with the US.

Letter from President Donald Tusk to the members of the European Council ahead of their informal dinner and the EU-Western Balkans Summit in Sofia

***

Continue reading

Balkan Ülkeleri bile Türkiye’yi Geçtiler…


 

Batı Balkanlar için Bir Sonraki Durak!

Genişleme Paketi, Şubat ayında ortaya koyulan ve Karadağ ile Sırbistan için 2025’in üyelik tarihi olarak telaffuz edildiği Batı Balkanlar Stratejisi’yle paralellik taşıyor.

Batı Balkan ülkelerinin son bir buçuk yıl içerisinde AB yolunda kat ettiği mesafe değerlendirildiğinde, 2018 Genişleme Paketi’nden en kârlı çıkan iki ülkenin Komisyonun kaydedilen ilerleme ışığında katılım müzakerelerine başlanmasını tavsiye ettiği Arnavutluk ile Makedonya olduğu görülüyor. Katılım müzakerelerine başlanması konusundaki nihai kararın, konuyu haziran ayındaki AB Zirvesi’nde değerlendirecek olan AB liderleri tarafından verileceği öngörülüyor.

Kosova’nın bağımsızlık bildirisini tanımayan beş AB üyesi devletten biri olan ve Katalonya’daki bağımsızlık referandumunun ardından zorlu bir süreçten geçen İspanya’nın itirazı üzerine zirvede kabul edilmesi beklenen sonuç bildirgesinde, Batı Balkan ülkelerinin “devlet” yerine “ortak” olarak nitelendirilmesi, Sofya Batı Balkanlar Zirvesi’nden beklentilerin düşürülmesine etkili oldu.

Genişleme paketinin açıklanmasıyla aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un AP üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, AB’nin kurumsal derinleşmesini ve reformunu tamamlamadan yeni bir genişlemeye onay vermeyeceğini açıkça ortaya koyan sözleri de eklenince, genişleme sürecinin Komisyonun öngördüğü çizgide ilerlemeyebileceği anlaşılıyor.

***

Continue reading

Brüksel Bakışı: Korumacı Politikalar…


Gümrük Birliği’nin Modernizasyonunu nasıl etkiler?

***

Continue reading

Varna Sonrası Türkiye – AB İlişkileri


Hedef 2020 Aralık Zirvesi !

© photocredit

***

Continue reading

EU-Turkey leaders’ meeting : Reactions/Yankılar


[AB’nin Türkiye’yi Genişleme Politikalarının Dışına İtmesi Vahim bir Hata Olacaktır.]

[Varna is an Occasion for Taking The Brussels Negociations Forward]

***

Continue reading

Herkes «Gelecek» ve «Para» Arayışında…


 

Avrupa Birliği de!

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yedi yıllık dönemler itibarıyla ve yıllık tavanların önceden belirlenmesiyle; kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor.

AB’nin halen uygulanmakta olan 2014-2020 Dönemi Mali Çerçevesi yaklaşık 1 trilyon avro. 2020’den sonra AB’nin 2021-2028 dönemi AB bütçesi için oldukça kritik bir döneme denk geliyor. Gerek AB içerisinde gerekse de AB dışında küresel boyutta değişen koşullar, AB bütçesinin yeniden şekillendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Brexit sonrası dönemde; AB bütçesindeki gelirlerde ve harcamalarda ortaya çıkacak açığın ne şekilde kapatılacağı, bütçenin boyutu, öncelik verilecek konular ve bütçe müzakerelerine ilişkin sürecin belirlenmesi, üzerinde anlaşılması ve düzenlenmesi gereken konular…

Peki güçlüklerin nasıl aşılması düşünülüyor? Konunun Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu anlatıyor!

© photocredit

***

Continue reading

G20 İlk Kez Latin Amerika’da…


Arjantin 2018’de Liderleri Ağırlıyor!

***

Continue reading

%d bloggers like this: