THANK YOU, GREAT ATATÜRK


 

Now, it is our responsibility and job!

© photocredit

Dear Great Atatürk,
I promise YOU,
I will do my best to protect equal rights for girls as a girl-child…
Own your visions as if mine to carry out them
during my lifetime and beyond.

I am proud being born a Turkish-American child,
Because of You, Great Atatürk,
Who I am, and who I will become
It was/is/has been seeded by YOU in ALL OF US…
Now, it is our responsibility and job
to convey it on many centuries to come..

Rüya Ünver

***

Continue reading

New York’ta 23 Nisan…


© photocredit

***

Continue reading

Zamanın durduğu yer…


 

Bir Zamanlar Bizler de Çocuktuk!

© Kayseri Resimleri

Niçin beni böyle yollarda bıraktı zaman?
Feryadımı duymadı sağır gibi,
Kalbi ne kadar sertti
Tunç gibi, bakır gibi
En güzel günlerimi koparıp göğsüne taktım
Vazgeçtim hayatın baharından yazından
Dur dedim anlamadı bir kalbin biyazından
Karanlık bir gecede bir çeşmenin ağzından
Akan damlalar gibi aktı.
Durmadı zaman

***

Continue reading

Acquisition of citizenship in the EU


 

Moroccans, Albanians and Turks remain the main recipients

© photocredit

9 out of 10 persons granted an EU citizenship were non-EU citizens. Since 2010, more than 5 million persons in total were granted a citizenship of an EU Member Sate. Of the total number of persons obtaining the citizenship of one of the EU Member States , 87% were non-EU citizens.

The naturalisation rate is the ratio of the number of persons who acquired the citizenship of a country during a year over the stock of foreign residents in the same country at the beginning of the year.

When compared with the total resident population of each Member State, the highest numbers of citizenship granted per 1 000 resident population were recorded in Luxembourg, Sweden, Cyprus, Italy and Ireland.

Of the five EU Member States that granted the most citizenships in 2015, the naturalisation rate was above the EU average in Italy, around the EU average in France, Spain and the United Kingdom, and below the EU average in Germany

Marocains, Albanais et Turcs demeurent les principaux bénéficiaires

Marokkaner, Albaner und Türken weiterhin an der Spitze

***

Continue reading

Fransa’daki Başkanlık Seçiminin Önemini anlamak…


 

Ya Aşırı Sağ’ın Lideri Le Pen Seçilirse?!

AB şüpheciliği ile İslam ve göç karşıtlığını birleştiren ve mevcut sistemin sorundan başka bir şey getirmediğini iddia eden sağcı popülist söylemler; işsizlik, terör olayları ve Müslümanların uyum sorunlarının arttığı bir ortamda, Fransızlar 23 Nisan – 7 Mayıs tarihlerinde 11 aday arasından ‘Cumhuriyet’in Başkanı’nı seçmek için sendık başına gidiyorlar.

Anketlere göre; son dönemde yükselişe geçen işsizlik oranı ve özellikle her dört gençten birinin işsiz olması ve güvenlik Fransızları endişelendiren konuların başında geliyor.

23 Nisan’a yaklaşırken Fransız halkının endişelerini körükleyen Marine Le Pen, her fırsatta AB ve İslam’ın sorunların kaynağı olduğunu fransızların beyinlerine işlemeyi sürdürüyor.

AB ise, Le Pen’in anketlerdeki yükselişine ve ilk turda her dört fransızdan birinin oyunu alma ihtimaline karşın, ikinci turda Cumhuriyetçi Fillon veya eski Ekonomi Bakanı Macron ile yarışıp, ikisinden birine yenileceği umudunu taşıyor.

Tahminlerin tutmaması hâlinde, Marine Le Pen’in Başkan seçilmesi sonrasında meydana gelebilecek gelişmeleri ise kimse düşünmek bile istemiyor.

***

Continue reading

Dışlanmışlık Duygusu…


 

…veya ; Esse Est Percipi – var olduğunun bilincinde olmak!

⚜ Yaşamak, bir başkasına ait olmaktır. Ölmek, bir başkasına ait olmaktır. Yaşamak ve ölmek aynı şeydir. Ama yaşamak başkasına dışarıdan ait olmakken, ölmek içeriden ait olmaktır. Bu ikisi birbirine benzer, tek fark, hayat ölümün dış tarafıdır – Fernando Pessoa;

⚜ Başkalarını çoğu zaman en dar aidiyetleri içine sıkıştıran bizim bakışımız ve onları özgür kılacak da gene bizim bakışımız – Amin Maalouf;

⚜ Bireylerin sosyal açlığa yol açan sosyal dışlanma deneyimlerinin, önyargılardan uzak sosyal kabul ve onaylanma deneyimlerinden oldukça farklı sonuçlar ve etkiler zincirini beraberinde getireceği aşikardır – Howard Gardner;

⚜ Kuvvetten korkmaktan kaynaklanan itaat, insan yüreğinden kaynaklanan bir itaate dönüştürülmelidir – Erich Fromm;

⚜ Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır – Aristoteles;

⚜ Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir – Sokrates;

⚜ Esse Est Percipi- Var olmak algılamaktır. Ağaçlar algılayan birileri olduğu sürece vardırlar. Ormanda Bir Ağaç Devrilse Kimse Duyar mı? – George Berkeley;

⚜ Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir – Euripides;

⚜ Tanıdığımız çoktur, ama dostumuz azdır, zira güvenmeden sevilmez, insanlığı hümanistçe severiz, ama her insan görünüşlü ile dost olamayız – Yakup Yurt;

© photocredit

***

Continue reading

«Centilmenler Diyalogu»nun yararlarını biliyor musunuz?


 

You say; «Gentilmen’s Dialogue» between Turkey and European Countries?!

Netherlandish Proverbs – Felemenk Atasözleri – Nederlandse Spreekwoorden – Les Proverbes flamands

Felemenk Atasözleri[1] (Felemenkçe Nederlandse Spreekwoorden, diğer adları Mavi Pelerin ya da Alt Üst Dünya), Hollandalı ressam Pieter Brueghel tarafından 1559’da meşe pano üzerine yağlıboya ile çizilmiş olan, dönemin Felemenkçe atasözlerini tasvir eden görüntülerden meydana gelen tablodur. Resim, birçok atasözüne yapılmış olan atıflarla doludur. Bunların büyük bölümü halen kullanılmakta olan ya da o dönemde kullanıldığı bilinen atasözleridir. [fr] + [en] + [nl] + [tr]

To be able to tie even the devil to a pillow (meaning – Obstinacy overcomes everything) – Şeytanı bile yastığa bağlayabilmek – İnatçılıkla her güçlüğü aşabilirsin.

To bang one’s head against a brick wall (To try to achieve the impossible) – Kafasını tuğla duvara vurmak, İmkânsızı başarmaya çalış

Never believe someone who carries fire in one hand and water in the other (To be two-faced and to stir up trouble) – Bir elinde ateş, diğerinde su taşımak, /i>İkiyüzlü davranıp huzursuzlukları körükleme

The sow pulls the bung (Negligence will be rewarded with disaster) – Torbayı ağırlaştıran ekmektir, ihmâl ise felâket ile ödüllendirilir

One shears sheep, the other shears pigs (One has all the advantages, the other none) – Biri koyun kırkar, diğeri domuzu, Bir kişi aklını kullanırsa, diğerine göre daha avantajlı durumda olur

Shear them but do not skin them (Do not press your advantage too far) – Hayvanları kırk ama derilerini yüzme, Elindeki imkânları gereğinden fazla zorlama

The herring hangs by its own gills (You must accept responsibility for your own actions) – Haring (Maçıs) kendi çenesinden asılır, Herkes kendi davranışlarından sorumludur

When the gate is open the pigs will run into the corn (Disaster ensues from carelessness) – Domuz tıpayı çıkarır, Umursamazlık felaketle sonuçlanır

Fools get the best cards (Luck can overcome intelligence) – En iyi kartlar ahmaklara gelir, Şans zekâyı yenebilir

To marry under the broomstick (To live together without marrying) – Süpürge altında evlenmek zorundadeğilsin, Evlenmeden de birlikte yaşamak mümkündür

An old roof needs a lot of patching up (Old things need more maintenance) – Eskimiş çatıya pek çok yama gerekir, Eski eşya ve ilişkilerin tamirata daha fazla ihtiyacı olur

***

Continue reading

%d bloggers like this: