ECHR: Your Daily Rights and Freedoms – New Factsheets…


 

AİHM: Günlük Bütün Haklarınız Elinizin Altında!

⚖⚠ The European Court of Human Rights is launching a series of five new factsheets on its case-law on the following themes: access to the Internet and the freedom to receive and impart information; deprivation of citizenship; legal professional privilege; and accompanied and unaccompanied migrant minors in detention.

⚖⚠ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanal ortamda yayımladığı yeni bir katalogda, günlük yaşamın her alanında bilinmesi gerekenleri, ilgilenenlerin bilgisine sundu.

⚖⚠ Çeşitli dillerde yayımlanan katalogda sırasıyla; Avrupa Birliği İçtihadı, Ayrımcılık, Ceza Hukuku, Çalışma ve İş Hayatı, Düşünceler ve Bilgi, Yaşam, Sağlık ve Sınırdışı Etme genel konu başlıkları altında, öğrenmek istediğiniz bütün bilgileri ayrıntılı bir şekilde yanıtlıyor.

⚖⚠ The factsheets aim to contribute to increasing awareness about the Court’s judgments among journalists, national authorities and the public in the Member States of the Council of Europe with a view to improving implementation of the European Convention on Human Rights at national level.

⚖⚠ Ένα από τα βασικά αιτήματα της τρέχουσας μεταρρύθμισης που αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος της Σύμβασης είναι τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την εσωτερική εφαρμογή της Σύμβασης και της νομολογίας της.

***

Continue reading

SES VER MHP…


 

Balgat’ta Kimse Kaldı Mı?!

MHP, muhalefet partisi olma gerçeğini yansıtmaktan uzak ve kamuoyunun hissiyatını yansıtan tespitlerin muhatabı iktidar olmasına rağmen, iktidara söylenmiş tek bir söz ve yönelik bir eleştiriden uzak durmayı sürdürüyor. Böyle bir tabloda, MHP’den gidişler ile MHP’deki “erime” ve MHP ile ilgili bu minvaldeki iddiaların gündeme gelmesi normal değil mi?

MHP önem arz eden konu ve sorunlardaniçin sorumluluğunu bir muhalefet partisinden beklenildiği şekilde,  “gerektiği gibi” ya da “hakkıyla” yerine getirmekten kaçıyor? Söz konusu filler karşısında iktidarın “olması gerektiği” gibi hareket etmediği sorunların üzerine gitmediği, kamuoyunda yaygın bir kanaat olarak ortada duruyorken niçin MHP liderliği iktidara tek laf etmiyor (uyarmıyor). Balgat’ın iktidarın destekçisi gibi görülmekten ya da gösterilmekten rahatsız olmaya hakkı olabilir mi? Ya da böyle bir tabloda MHP’yi iktidarın destekçisi gibi görenler ya da gösterenler haksız sayılabilir mi?

Hükümet, daha yeni bir tasarruf genelgesi yayınlamış ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da bu genelgenin kapsamına dâhil olduğu ifade edilmiş iken, niçin bu konu gündeme getirilmiyor?!

Tezatlar ile dolu bir süreçte MHP yönetiminin daha bir çok konudaki yaklaşımı “samimiyet” sorgulamasını da beraberinde getiriyor.

MHP’nin iktidarın “dümen suyuna” girmiş bir görüntü vermesi anlaşılır gibi değildir! Böyle bir tabloda, herkesin, Türkiye’nin telafisi çok daha ağır olabilecek durumlara düşme ihtimalinin bulunduğunu görmesi zorunlu olmaktadır.

***

Continue reading

NATO’ya «ihtiyaç» neden duyulur?!


 

CIA kiliseye dua etmek için gitmez.
Güney Amerika deyişi.

☠ Amerikan mevzuatına göre haklarında dava açılması oldukça zor olan, ancak serbest bırakılmaları da ABD için bir “tehlike” kabul edilen binlerce kişi, “yargısız” bir şekilde, ev sahibi ülkenin bilgisi/onayı dışında gizlice tutulurlar.

☠ ABD’nin ülkesi sınırları içinde suç sayılmasına karşılık, ülke dışında suç sayılmaması bir “Başkanlık Talimatı” na dayanır.

☠ ABD yasa dışı işlere de yöneldiğinde, özellikle uyuşturucu ticaretine ilgi duyar. Bu bağlamda, uyuşturucu karşıtı gibi gözüken programlar gerçekte tam tersi bir mecrada seyreder. ABD, işbirlikçi uyuşturucu baronlarının işlerini de kolaylaştırır.

Buyrun «tadımlık» okumaya!

***

Continue reading

Money… Money… Money…


Always Money… Chapter 23 & 24 hani? (Where and When?)

eu_tr

Bağımsız ve iyi çalışan bir yargının kurulması. Mahkemeler tarafından verilen kararların tarafsızlığı, bütünlüğü , hukukun üstünlüğünün korunması, yargı üzerindeki dış etkilerin giderilmesi, yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele (Chapter 23) Organize suçlar, terörizm ve uyuşturucu ile mücadele; profesyonel, güvenilir ve verimli bir polis örgütü (Chapter 24) AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara (öz kaynaklar7gümrük vergileri, tarımsal vergiler ve şeker vergileri) ilişkin kurallar, öz kaynaklara ilişkin katkıların doğru hesaplanması, tahsilâtı, ödenmesi ve denetimi (Chapter 33)- açılan/opened

© Copyright: No commercial use. Credit ‘The European Union’

***

Continue reading

EU – Iran : Joint Statement and remarks…


Tehran seeks EU leverage to get financial concessions from US

Federica Mogherini was in Tehran on Saturday at the head of the largest delegation of EU officials to visit Iran in years. The two sides announced a string of joint projects—from the energy sector to migration and joint research work—in a bid to broaden a bilateral relationship that was long restricted by the dispute over Iran’s nuclear program.     [More]

Federica Mogherini was in Tehran on Saturday at the head of the largest delegation of EU officials to visit Iran in years. The two sides announced a string of joint projects—from the energy sector to migration and joint research work—in a bid to broaden a bilateral relationship that was long restricted by the dispute over Iran’s nuclear program.
[More]

***

Continue reading

EU drug markets : Europeans spend €24 billion on illicit drugs each year…


Européens dépensent 24 milliards d’euros par an en drogues illicites

 Les liens entre le trafic de drogue et d’autres formes de criminalité se renforcent; Les groupes spécialisés dans les crimes liés aux drogues sont concentrés géographiquement; La mondialisation et les évolutions technologiques accélèrent les changements sur les marchés des drogues...  Autres langues disponibles:     [FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

Les liens entre le trafic de drogue et d’autres formes de criminalité se renforcent; Les groupes spécialisés dans les crimes liés aux drogues sont concentrés géographiquement; La mondialisation et les évolutions technologiques accélèrent les changements sur les marchés des drogues…
Autres langues disponibles:
[FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

***

Continue reading

Yeni suç şebekeleri…


…adalet ve toplum!

basinozgurlugu_segi_vny_2

Bir tek kişiye karşı işlenen suç, bütün bir toplum için tehdittir – Montesquieu; Suç, toplumun aşırı hoşgörüsünden çoğalır ve yayılır – Batman filminden; Suçu engelleyebilecekken, gerekeni yapmayan suç ortağıdır – Latin sözü; Kişinin hırsız olup olmadığını gidip suç ortağına sorarsanız, alacağınız yanıt bellidir – Christopher Marlowe; Suçluları cezalandıran yasalar, onları yaratanların yanında hiç kalır – Tucker; Suçu toplum hazırlar, suçlu işler – Pearl S.Buckle; Suçlunun beraat ettirildiği hukuk düzeninde, hükmü yargıçlar giymelidir – Syrus; Yargıçlar doğru kararlar verselerdi, belki de insanlar suç işlemezlerdi – Dostoyevski; Suçluyu affeden, adalete karşı suç işler – Peter Ustinov; Her büyük servetin altında suç yatar – Baba/Godfather filminden;

***

Continue reading

%d bloggers like this: