ÜZÜM SALKIMLARINA TAKILMIŞ ANILAR…


…ama yıllanmış şarap tadında!

vineyard2

Anılar bellekte kendi yer eder
Her biri ayrı bir köşetaşıdır
Anılar üstünde yükselir gider
Bir dosttan bir dosta nice hatıra
Hiçbir anı sığmaz bir kaç satıra
Geldikçe maziden günler hatıra
Bırak anılarım yerinde kalsın
Devrilen devrilsin esen yel alsın
Yağsın yağmurlarım akan sel alsın
Belki duvarda bir asılan resim
Belki sayfalarda sıkışan cisim
Hep sevgi saygıyla anılan isim
Gözüme görünen gözle kaşıdır
Şaban Aktaş

© photocredit

***

Continue reading

State of the World’s Mothers


sowm-2015_infographic

Maternal and Newborn Inequalities Among the Urban Poor

By 2050 an estimated 70 percent of the world’s population will live in urban areas, and 90 percent of the increase in urbanization will be concentrated in Asia and Africa. Approximately 30 percent of deaths among children under five occur in urban areas. Lack of safe drinking water, poor management of waste and sewage, and poor quality or illegal housing create multiple public health challenges. In such settings, high burdens of adolescent pregnancy, unsafe abortions, and inequitable access to skilled attendance at delivery are detrimental to the health of mothers and newborns.

Ces enfants que le monde choisit d’ignorer

الأطفال الذين يختار
العالم نسيانهم

***

Continue reading

Bir Zamanlar Akhisar…


Ah çocukluğum, vah çocukluğum!

Çocukluk dönemi anıları nedense en iyi hatırlananlardır. Bu gerçeği hemen herkes bir şekilde deneyimlerine dayanarak bilir çünkü çok eskileri dünden daha iyi hatırladığına tanık olur. akhisarNeden bu iş böyledir diye sorarsanız buna bilimsel temellere dayanarak cevap verebileni kolayca bulamazsınız. Bulduğunuz bilgeler de size bazı varsayımları anlatmaktan öteye gidemez çünkü bu işin sırrı sanırım henüz tümüyle çözülememiştir. O çok eskilerde kalmış olaylar ve kişiler anımsanır zaman zaman. Hiç beklenmedik bir söz, bir yazı, bir fotoğraf, bir müzik parçası, ilk bakışta alakasız gibi görünen herhangi bir şey, anılarda çok gerilere gidilmesi için yeterli olur. Anamızın ağzından çıkan bir sözcük bile, sanki insanın yanıbaşında söylüyormışçasına işitiliverir… Acaba anılarda ne kadar geriye gidebilir, neleri anımsayabiliriz? Bir bileniniz var mı?

© photocredit

***

Continue reading

Geçen bir yılın düşündürdükleri: Meselenin temeli mi?


İnsanın, insanlık ilke, kural ve değerleri dışına çıkmasıdır!

 

humanity1

Benzememek güzeldir, benzememek özel olmanızı sağlar. Ama toplumsal bir yaratık olan insan, toplumda ortak değerler (asgari müşterekler) bulmadan, yaratmadan, olmadan yaşayamaz… Bir şekilde yönetim makamına oturan bir güruh azınlıklara, farklılıklara dayatmalarda bulunur, hükmeder. herkes başkasını kendisine benzetmek için fırsat kollar. Hoşgörü sözcük olarak kullanılır, lakin kendisi yoktur, dayatma vardır. Anlaşmak için Allah’ın bizlere bahşettiği diyalog dayatmaya dönüşür. Bu arada dostluk, barış, sağlık ve huzur, kardeşlik kelimeleri usûlen söylense de pratikte tersi yapılır. Atom parçalanır lakin önyargıları yok etmek zordur. herkes kendisini fasulye gibi nimetten sayar, kendisine önem atfeder, olanlardan kendisine vazife çıkartır ve sürekli başkalarını yargılar. Seçmediği bir aidiyet bağını yücelterek, tekelcilik taslar, fanatikleşir. Şiddete, işlenceye, teröre başvurarak Allah’ın verdiği canı almaya kalkar ve alır… Doğruluğuna inandığı eylemi gerçekleştirince cennete gideceğini sanarak! Huzur, sağlık ve para insanlarda ancak yokluğu hissedilen kavramlardır. Gerisi hamasettir, Vatan, Millet, Sakarya’dır.

 

***

Continue reading

Muslim Teens…


muslims_education_gap

…and Gender Gap in Education!

On average, Muslim men around the world have more formal schooling than women. But the Muslim gender gap in education has narrowed in recent generations: Muslim women have made greater educational gains than Muslim men in most regions of the world. In Europe, for instance, Muslim women and men average virtually the same number of years of schooling among the youngest generation analyzed, and in the Asia-Pacific and Middle East-North Africa regions – together home to most of the world’s Muslims – the gaps have narrowed considerably…

***

Continue reading

İNTİKAMCI HUKUK – TEDAVİCİ HUKUK


İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.
Marquis de Vauvenargues

Başkalarına zarar veren fiilleri suç sayarak, intikam anlayışıyla cezalandırmak;hakim-kararini-vermis hapisaneleri çilehane haline getirmek uygulanagelen klasik yöntemdir. Çünkü; intikamcı hukuk. Anlayışı, yarayı üzerine merhem sürerek tedavi edeceğine, üzerine kezzap dökmektir. Can yakar, yarayı kapatmaz. Başkalarına zarar verici fiilleri, toplumu tehdit eden bulaşıcı hastalık sayarak; failini tedavi ederek başkalarına bulaşmasını önlemek için neler yapılabileceği niçin tartışılmaz?

***

Continue reading

CB sayesinde söz kültürden, eğitimden, sanattan açılmışken…


Cumhuriyet öncesi model mi; 1950’ye kadar sürdürülen Devrim Modeli mi?!

Her millet kendi geleceğini kendisi hazırlar… Milletleri millet yapan köklü güç: koy_enstituleriEğitimi, Öğretimi ve Kültürüdür… Kültürünü “Sömürge kültürü” olmaktan sakındıramayan bir milletin beyni, bedeni, kültürü sömürgeleşmeye mahkûmdur. Milli ve Bağımsız olma özelliklerini, her yönüyle yitirir. Milli olan her şey, ticaret metası haline sokulur. Giderek, paranın satın alma gücü, bütün milli değerleri sıfırlar… “Millet olmanın “olmazsa olmazı” DİLdir. Kültürümüz, eğitim ve öğretimimiz, içine düşürüldüğü bu korkunç yozlaşmadan hemen ve derhal kurtarılmayı bekliyor…

***

Continue reading

%d bloggers like this: