PISA Sonuçları ne anlama geliyor?


«MIŞ» gibi tesadüfen yaşıyormuşuz!

Şu veya bu futbol takımının futbolcularının isimlerini say? Yedeğine kadar eksiksiz sayar, elbette o kulübü tutuyorsa. Bağımlısı olduğu bir dizinin erkek ve kadın oyuncuları kimlerdir, hangi rolleri oynuyorlar? milli_egitimLafı mı olur ağabey, hepsi bizden sorulur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü rejimi nedir? Ik-mık, AKP değil mi hocam! Pis su içersen yakalanacağın hastalık hangisidir; aids, bronşit, ishal? Aids nedir hocam yanıt için çekici geldi bana. 4+4+4 eğitim modeli mi dediniz! Beş yıldır uygulanmıyor mu? FETÖ’nün okulları, dersaneleri bile sizin «Milli» Eğitiminizden daha iyi yetiştirmiyorlar mıydı? O «terör örgütü» mensupları başarabildilerse, sizlerin neyi eksik? Yaratıcı, düşünce üreten, yeni buluşlara imza atan bir nesil mi? Pertavsızla ararsınız. Ha varlıklılar çocuklarını en iyi okullarda (dışarıda) okuttuklarından geleceğin elitlerini oluşturacaklar. «Anadolu Cumhuriyeti»nin çocukları? Peki ne yapmak gerekiyor? Sıkça sorulan bu soruya, Prof.Dr.İbrahim Ortaş yanıt arıyor…(nö)

***

Continue reading

Bilgi-İletişim Çağı ve Bilim…


Bilgi Toplumunun İşleyiş Mantığını İyi Anlamak!

Bilgiye erişim her şeyden önce bir amacın oluşumuna bağlı. Bunun için de bilgi kulanım teknolojisi ve sistematiklik ve organizasyon şemasının okuma bilgisine sahip olmak önemli. Türkiye’deki 186 üniversitedeki kitap sayısı Harvard Üniversitesi’ndeki kitap sayısından 1 Milyon daha az. kitap1 Günümüzde, üniversitenin gücü ve etkinliği yayınlara erişmesi ile doğrudan ilişkilendirilmekte. Bilgi toplumunda, üretilen bilginin geniş kitlelere ulaştırılması ve paylaşımı çağımızın bir gereği. Çin, Pers, Arap, Helen, Roma, kültürlerinin en parlak dönemlerinde bile hep bilgi ve bilim bulunmaktaydı. Dün sanayi devrimini fizik, matematik bilimleri ile yakalayan toplumlar bugün bilgi işleme ile sürdürerek gelişmiş toplum olma özelliğini kazanmış durumda. Bugün dünyadaki en önemli üstünlük kaynağı ekonomiden çok bilgi yoğunluğuna sahip olmaktır. Ancak, bilgiyi üretmek ve bilgiye erişim için özerk bir ortam da şart. Peki neler yapmalıyız?

© photocredit

***

Continue reading

Bir toprak bilimcisinin gözüyle Elbistan’daki toplu zehirlenmenin suçlusu…


Su değil, suyu özelleştirenler!

ortas

© Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

elbistan

Su doğada kendine has kimyası olan bir bileşik olarak yaşamın kaynağı olarak zorunlu bir ihtiyaçtır. Susuz yaşanmayacağı için temiz su içilmesi aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. Ve bu hak devletlerin güvencesi altında olmak zorundadır. Bu bağlamda insan ihtiyacı olan su metalaşmamalıdır. Doğanın bütün canlılara sunduğu suyun bir şekilde tek elden tutulması kabul edilemez. Su konusu beklenenin de ötesinde bir sorun olarak ileride insanlığın önüne çıkacaktır.

***

Continue reading

Okullu olduk…


Ama, ‘Yaşasın Okulumuz’ diyemiyoruz!

ortas

© Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Türkiye’nin dünya çapında ilk 100 veya 500 üniversite arasında üniversitelerinin olmasını istiyoruz. okullu_oldukPeki ne yapmalı? Öncelikle, Türkiye’nin temel bir eğitim ve bilim amacı ve hedefi olmalı. Öğretmenlik mesleği köy enstitüleri anlayışı ile üniversitenin de desteği alınarak özerk ve özgül yüksek bir enstitü altında toplanmalı. Her kurumda liyakat eksenli kadrolaşma ve güven yeniden sağlanmalı. YÖK’ün tümünün bilimsel ölçütlere uygun çalışıp çalışmadığını belirleyecek içsel ve kamusal denetim araçları oluşturulmalı. Üniversiteler özerkleştirmeli, siyaset üstü bir anlayışla kavuşturulmalı. Aksi durum hepimizin felaketi olacaktır.

***

Continue reading

Felsefenin günümüzdeki önemi…


Felsefenin; insanlara yaşamaya başlarken de, ölüme giderken de söyleyecekleri var!
Montaigne

ortas

© Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Felsefe fukaralığına karşılık teknoloji zengini toplumların temel değer yargısı açıkgözlülük ve el becerisi ile iş ayarlamak. felsefe Günümüzde teknolojinin yarattığı kolaylıklar hayata dair birçok şeyi tüketti. Bütün dünya toptan tüketici oldu. İnsan ilişkileri tükendi, Bütün değerler alt üst oldu, kavramların içi boşaltıldı. İnsanın önüne konulmuş ve çoğu da analize ve gerçeğe dayanmayan bilgi yığınları içinde pratiğe geçiyor. İnsan ilişkileri artık çoğu kişi için teknolojinin esiri haline geldi. Küçük çıkarlar için insanlar kendi yalanları ile yaşamaya başlamış bulunuyor. Değerleri hızla tüketilmiş/tükenmiş insan ve toplumların sorunlarının sağlıklı analiz etmesi ve kendisi ile barışık yaşaması da beklenemez. Bugün birçok toplumda gördüğümüz sorunlarını çözememenin altında kendilerini tüketmiş olmaları ve de bu tükenmişliğin farkında olamamalarıdır.

© photocredit

***

Continue reading

Prof.Dr.Aziz Sancar’ın anımsattıkları…


l-aquila-university

Başka Üniversiteler nasıl başarılı oluyorlar? İtalya örneği!

İnsanlar gibi toplumlar da yaşamlarında hata yaparlar. Hatalarından öğrenilenler ile yaşamlar anlamlı kılınır. Yaşamın tümünü hata yaparak doğruyu bulma şansı olmadığı için başkalarının yaptığı hatalardan yararlanmak olgunluk ve erdemliliktir. Samimi olarak yaşamımıza anlam katmak istiyorsak başkalarının tecrübelerini öğrenmek ve daha çok hata yapmadan kendimize yol haritası çizmek zorundayız.

***

Continue reading

BM Uluslararası Toprak Yılı : Toprak nedir ?


un_soil_year

Toprağın dili ile felsefesini anlamak!

Dost dost diye nicesine sarıldım
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

Âşık Veysel – [Tamamı.]

***

Continue reading

%d bloggers like this: