OY!LATMA


 

Halkın sömürüldüğü «irrasyonel demokrasi»den, rasyonelliğe dönüşüme ne dersiniz?

İnsanların çok azı düşünür, pek çoğu hissetmeyi düşünce sanır. Hissedenlerin sayısı arttıkça, düşünenlerin sayısı azalır. Düşünmek; kılı kırk yarma çabasıdır. yorucudur, kuşku uyandırıcıdır. Oysa inanmak; rahatlatıcıdır, güven vericidir.

Ne var ki inanmak; okumadan, gözü kapalı imzalamak, onaylamaktır. Görmeden görmüş, işitmeden işitmiş gibi olmaktır. Sorumluluktan kurtulmak değil, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır.Vebali ertelemektir.

Gelelim, tıp bilgisinden yoksun hasta çoğunluğuna teşhis koydurup onlardan yetki alarak, tedaviye kalkma önerisine, diğer deyişi ile; Rasyonel Demokrasi tesisine…

***

Continue reading

Döviz Kuru; Maliyet Enflasyonu; İhracat; Asgari Ücret ve Şürekası…


Çiftçi iktidara; ‘Dur ayağıma bi yer edem, gör bah sana ne edem!’ diyor (mu?)

‘Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7 azaldı, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı.village_for_sale İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 36,1 oldu. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 31,4 iken bu oran 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3’den yüzde 47,4’e düştü…’ Gel de çık işin içinden (mi?). Yok öyle, bu iktidarı başa getirenler «Patagonya»lılar değil mi? Gidin onlara çatın birader! Ne ağlaşıyorsunuz ki! İçerideki «Reel» tabloyu seyredince, artık sizleri kimse tutamaz…

***

Continue reading

EU – Turkey Accession Process:The state of play…


…and where to go from here?

Ending Turkey’s accession process where_do_we_-go_from_herewould be a blow to the EU’s soft power. All countries that have started the process have seen it through and become EU members. But Erdoğan has repeatedly ignored the EU’s criticisms if not mocked them and got away with crossing EU red lines, often in the name of fighting terrorism. One way to move the EU accession along and put Erdoğan’s democratic credentials to a final test would be to open the chapters on judicial and fundamental rights and on justice, security and freedoms, core values of the EU, but…

© photocredit

***

Continue reading

Bir Lideri Anlamak…


…ve de haksız yere suçlamamak!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

İktidar partisi aralıksız 14 yıl iktidar olmanın yorgunluğu içinde. Ayrıca, Türk siyasal hayatına kazandırılmasında ve bugünlere getirilmesinde pay olan sahibi aktörler ile giderek tırmanan bir anlaşmazlık yaşıyor. strateji “Atatürk”, “Cumhuriyet” ve “laiklik” konularında hassas olan kesimleri ; “Şii/Alevi” kesimi ; kucaklayamadığı gibi, inciten, endişeye sevk eden ve üzen tutum ve tasarruflar içinde oldu. Kin ve nefret duygusuna yol açan icraatlarda bulundu. İçeride birlik ve beraberliği ciddi şekilde hırpaladı. Son olarak, mağduriyetler sonucu, başka toplumsal kesimler ile karşı karşıya kaldı. İç politikanın münhasıran dış politika üzerinden yürütülür hale geldiği günümüzde, AKP İktidarınındış politikadaki “yalnızlığı” da eklenince tablonun rahatlatıcı olduğunu söylemek zor! Peki böyle bir ortamda bir siyasî parti liderinin hareket tarzı nasıl olmalıdır? Hele bu lider muhalefette ise!

***

Continue reading

EU Report on Human Rights in Turkey


eu-turkey2

***

Continue reading

ÖZGÜR SEÇMEN KUL SEÇMEN


Partilerüstü Özgür Seçmen hâyâl mi?!

©Erol Erdoğmuş.

Dört tip seçmen vardır: Özgürlükçü; Kul; Aldırışsız; Herkesçi… secmen Etkin toplam oyu, ortalama seçmen belirler. Politikacıların hedef kitlesi budur. Özgür seçmen, bilinçlidir. Dolduruşa gelmez, dayatmaya papuç bırakmaz. esnektir; değişimden, gelişimden yanadır, devrimcidir. Ama, çoğunlukçu seçmenin oyunu, düşüncesini, davranışını değiştiremedikçe yenilgiden yenilgiye sürüklenir. Devrimci seçmenin yolu uzundur, çilelidir. İlkokul öğrencisine lise bilgisi öğretmek, lise bitirmiş olarak ilkokuldan mezun ettirmek kadar çilelidir, zordur. Peki siz, hangi sınıftansınız?

***

Continue reading

Uluslararası Af Örgütü Yıllık Raporu…


Eskiler çözülmeden birçok yeni krizin patlak verdiğini görmek ve  engellemek bir yana, çatışmayı sonlandıracak kapasitenin ve siyasi iradenin yetersizliği görülüyor. Bunun sonucunda; öngörülemezlik ve cezasızlık endişe verici şekilde yaygınlaşıyor.

Eskiler çözülmeden birçok yeni krizin patlak verdiğini görmek ve engellemek bir yana, çatışmayı sonlandıracak kapasitenin ve siyasi iradenin yetersizliği görülüyor. Bunun sonucunda; öngörülemezlik ve cezasızlık endişe verici şekilde yaygınlaşıyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: