PİSA: Dünya Öğrencilerinin İşbirliği Yapma Vasfı…


 

Türkiye’de Durum Ne?

Günümüzün işyerleri, başkalarıyla uyum içinde sorun çözebilecek kişileri talep ediyor. Ancak işbirliği, ekip mensuplarının önünde potansiyel zorluklar çıkarıyor. İşgücü, belki de uygun olmadıkları veya beğenmedikleri görevlerde çalıştıkları için ekip üyeleri arasında hakkaniyetle veya etkin biçimde bölünmüş olmayabilir. Ekip mensupları arasında çatışma çıkarak yaratıcı çözümler geliştirilmesinin önünde engeller çıkarabilir. Dolayısıyla işbirliğinin kendisi bir vasıftır.

Öğrencilerin birbirleriyle ne kadar iyi işbirliği yaptıklarını değerlendirmeye yönelik birkaç teşebbüs oldu. İşbirliğine dayalı sorun çözme konusundaki ilk değerlendirmesiyle PISA 2015, bu alanda uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir veri bulunmamasını ele alarak ülkelerin ve ulusal ekonomilerin kendi öğrencilerinin diğer eğitim sistemlerindeki öğrencilerin karşısında nerede durduklarını görmelerine imkan tanıyor. İşbirliğine dayalı sorun çözümü değerlendirmesine 52 civarında ülke ve ulusal ekonomi (32 OECD ülkesi ve 20 partner ülke ile ulusal ekonomi) katıldı.

Eğitim sistemleri öğrencilerin kendi işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin beden eğitimi, işbirliğine dayalı faaliyetleri yerleştirmek ve işbirliğine dönük sosyal beceriler, tavırlar geliştirmek için birçok doğal fırsat sunmaktadır. Sonuçlar ayrıca sınıfta çeşitliliğe açık olmanın, daha iyi işbirliği vasıflarıyla bağlantılı olduğunu da gösteriyor.

Bu rapor, okulda olumlu ilişkiler geliştirmenin öğrencilerin işbirliğine dayalı sorun çözme vasıflarına ve işbirliğine yönelik tavırlarına, özellikle bu ilişkilerde öğrenciler doğrudan sözkonusu olduğunda katkı yapabileceğini ortaya koyuyor. Okullar yapıcı ilişkileri ve okula bağlılığı geliştirmek için sosyal faaliyetler düzenleyebilirler, sınıf yönetimi hakkında öğretmen eğitimi verebilirler ve okulda zorbalığın önüne geçmek için bütünsel okul yaklaşımını benimseyebilirler. Ebeveynler de fark yaratabilirler çünkü işbirliği evde başlıyor.

***

Continue reading

Büyük Diktatör….


 

…ve Günümüzdeki «Yavruları!»

İnsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacaktır.

 

Hayatın bize çizdiği yol, özgürlük ve güzelliklerle dolu olabilir, ama biz bu yolu yitirdik.

 

Hırs insanIarın ruhunu zehirIedi, dünyayı bir nefret çemberine aIdı. Hepimizi kaz adımlarıyIa sefaletin ve savaşların içine sürükledi.

 

Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı olduk. Bolluk getiren makineleşme bizi yoksul kıldı. Edindiğimiz bilgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız.

Bir kişiyi öldürürsen katil, milyonlarca kişiyi öldürürsen kahramansın.

 

Hayat uzak çekimde komedi, yakın planda trajedidir.

 

GenellikIe insanlar sizi eleştirmek, sizinle alay etmek için her zaman bir eksiğinizi bulacak ve kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Bunun için, doğru bildiğiniz şekiIde yaşayın ve kalbinizin sizi yönlendirdiği yere gidin.

 

Siz insanlar güçlüsünüz. Makineleri yapacak güç sizdedir. Bu hayatı olağanüstü bir mutIuluk serüvenine çevirecek olan yine sizlersiniz.

 

Benim geçmişteki ve halen sürmekte olan en müthiş günahım geçerli görüşlere uymayan bir kişi olmaktır.

 

Zaman en iyi yazardır. Her zaman mükemmel olan sonu yazar.

Charlie Chaplin
[Nihaî Konuşma – Diktatör]

© photocredit

***

Continue reading

Health at a Glance 2017


 

Healthier lifestyles and better health policies drive life expectancy gains !