Elaziz’den bir «Sivas Kızı» geçti…


 

Cumhuriyet, Anadolu ve İnsanlık İşte Bu İnsanlar Sayesinde Ayakta! Duruyor

***

Continue reading

Işık Yollarında…


 

İçindeki ışığı arayan tüm yeryüzü dostlarına!

Çıkış noktasından
Öz’ünden bağımsızlaşarak
Gün ışığına çıkma güdüsü
ve dürtüsüyle…
An’lık olan bir duygu,
algı, çağrışım ya da
bir düşüncenin
dün-­bugün ve geleceğin buluştuğu
tek bir durum halinde
kendini kalıcı kılma çabasıyla
birlikte
hayatın iz bırakan
bir IŞIK YELPAZESİdir de bu şiirler…

© photocredit

***

Continue reading

THANK YOU, GREAT ATATÜRK


 

Now, it is our responsibility and job!

© photocredit

Dear Great Atatürk,
I promise YOU,
I will do my best to protect equal rights for girls as a girl-child…
Own your visions as if mine to carry out them
during my lifetime and beyond.

I am proud being born a Turkish-American child,
Because of You, Great Atatürk,
Who I am, and who I will become
It was/is/has been seeded by YOU in ALL OF US…
Now, it is our responsibility and job
to convey it on many centuries to come..

Rüya Ünver

***

Continue reading

New York’ta 23 Nisan…


© photocredit

***

Continue reading

UN’s Global Goals, Erdogan’s Turkey and «so called» Referendum…


 

Peaceful and inclusive societies, access to justice for all, effective, accountable and inclusive institutions at all!

TARGETS:

1. Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
2. End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children
3. Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all
4. By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime
5. Substantially reduce corruption and bribery in all their forms
6. Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
7. Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels
8. Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance
9. By 2030, provide legal identity for all, including birth registration
10. Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements
a) Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime
b) Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetim olmadan, sürdürülebilir kalkınma olmasını bekleyemeyiz. Gittikçe artan ölçüde bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bazı bölgelerde barış, güvenlik ve refah sürekli iken, diğer bazı bölgelerde ise bitmek bilmeyen çatışma ve şiddet sarmalı var. Ancak bu, hiçbir şekilde kaçınılmaz sonuç değildir ve mutlaka çözümlenmelidir.

Yüksek şiddette silahlı çatışma ve güvensizlik, ülkenin kalkınması üzerinde yıkıcı etkiye sahiptir; ekonomik büyümeyi etkiler ve çoğunlukla nesiller boyu sürebilen haksızlıklar yaratır. Çatışmanın olduğu veya hukukun üstünlüğünün olmadığı yerlerde cinsel şiddet, suç, istismar ve işkence de yaygındır; ve ülkeler, en çok risk altında olanları korumak için önlem almak zorundadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, şiddetin her biçimini önemli ölçüde azaltmayı, çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözümler bulmak için hükümetler ve toplumlar ile birlikte çalışmayı hedefliyor. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, bu sürecin anahtarıdır; keza, yasadışı silah ticaretinin önlenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımının güçlendirilmesi de çok önemlidir.

***

Continue reading

Referandum «Gerçeği» ile ne kadar ilgileniyorsunuz?


 

OHAL’SİZ REFERANDUM İÇİN AÇIK BİR SORUŞTURMA

KATILIM İÇİN AÇIK DAVET

İlgilenen ve dileyen herkesin katılımına AÇIKtır.

Elbette, bu DAVET ile #OHAL altında #Referandum’a gitmek isteyenler ilgilenmeyebilir!

Elbette, dileyen NEDEN, #OHAL altında #Referandum’a gitmenin de, öyle çok büyütülecek bir sorun olmadığına ilişkin görüşleriyle de katılabilir…

***

Continue reading

GKB ve CB «Rahatsız ve Tepkili» ise…


Toplumun endişeli kesimleri gidişattan çok daha fazla RAHATSIZ!
AÇIK MEKTUP

gidisat

TBMM’deki ilişkin görüşmeler OHAL altında ve toplumun tüm kesitleri ve kurumları dışlanarak yapılmıştır!
Bu durumda;
§ Kenan Evren dönemi Askeri Darbesi’ni takip eden ve SIKIYÖNETİM altında ve baskının zirveye tırmandırılmış olduğu Referandum’dan farkı nedir?
Ne olacaktır?

§ Ülkenin itilmiş olduğu bu referandum, mevcut uluslararası andlaşmalar ile ne kadar uyumludur?
yürürlükte olan mevcut Anayasa ile de ne kadar uyumludur?
§ Bugün “DEĞİŞMEZ” olan ilk 4 maddenin “değişmezliği”, yarın NASIL güvence altına alınacaktır?
§16.nci Madde; bütün gücün ve her şeyinTek-Adam’ da, toplanması , tek kişinin dudakları arasından çıkacak iki-kelimeye bağlı kılınmış olmuyor mu?

§ Ülke geneline zaten yaygınlaşan huzurluklara sebebiyet vermekte Suriyeliler’e vatandaşlık ve oy kullanma hakkı verilmesi; Türkiye’nin kaderi ile geleceğinin şekillenmesini, doğrudan göçmenlere teslim etmek anlamına gelmiyor mu?

Sağduyu sahibi ve eğitimli insanların kafalarında oluşan daha bir çok sorunun yanıtsız ve muallak kaldığı bir ortamda Referandum’a gidilmektedir. İşte bu nedenle; Türkiye’de yeniden demokratik kurumların ve özgürlüklerin acilen tesisi, zaruridir. Türkiye’nin dünyada kredibilitesi ve saygınlığının korunması ve sürdürülmesi için elzemdir de. Referandum’a OHAL altında deil, demokratik bir ortamda gitme ve seçmenin temel hakkının güvenceye alınması şarttır.

***

Continue reading

%d bloggers like this: