Siyaset Toplumun Aynasıdır…


 

Hukuk, Adalet ve Yargı da Siyasetin!

Toplum sevgi ile kaynaşır, adaIetIe yaşar, dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.
Farabi

Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmiş olmasıdır.
Mark Skousen

Toplumun düşüncesi jilet gibidir… Güçsüz ondan korkar, bilgisiz onunla elini keser, akıllı ise kullanmasını bilir.
John Milton

Bir toplumun içinde; geçmişin kalıntıları, geleceğin filizleri ve güncelin egemenliği birlikte yaşar.
Henry Fielding

 

Hiç kimse, herkes tamamıyla özgür olmadan özgür olamaz, tamamıyla ahlaklı olmadan ahlaklı olamaz. Hiç kimse, herkes tamamıyla mutlu olmadan mutlu olamaz.
Herbert Spencer

Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi haberi yoktur.
Noam Chomsky

 

Bir toplumda öz-yönetim için gerekli vasıflar doğuştan gelmez. Bunlar alışkanlıkların ve uzun süreli eğitimlerin sonucudur ve bu sebepten zaman ve muhtemelen çokça zahmet gerektirir.
Thomas Jefferson

Toplum, asıl yeteneklilerden çok, sözde yeteneklileri ödüllendirir.
La Rochefaucauld

 

Toplumsal veremin adı sefalettir. İnsan yıldırım çarpınca öldüğü gibi, için için kemirilip mahvolunca da ölür.
Victor Hugo

Toplumsal kriz dönemlerinde bir köşeye çekilip oturanlar, cehennemin en alt tabakasını hak etmişlerdir.
Dante

Toplumda para üzerine zenginlerden daha fazla kafa yoran birileri varsa, bunlar yoksullardır. Yoksullar başka hiçbir şey hakkında düşünemezler. Yoksul olmanın sefil tarafı budur.
Oscar Wilde

Toplumsal hayatta, en yararlı erdem; hoşgörüdür.
Monmarson

 

Ahlaki değerleri ve inançları olmayan bir toplum olamaz.
Robert Montgomery

 

Toplum ahlaklı olursa kanunları uygulamak daha kolay olur.
Moliere

 

Toplum kaprislidir ve iyinin olduğu kadar, sıklıkla kötünün de karşılığını verir. Ancak sessiz kalana asla bir şey vermez.
Julia Quinn

 

Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşayamaz.
Mahatma Gandhi

 

Toplumun dönüşmesi bireylerin dönüşmesi anlamına gelmiyorsa aldatmacadan başka bir şey değildir.
Julia Kristeva

 

Toplumsal istikrar olmadan uygarlık olmaz. Bireysel istikrar olmadan da toplumsal istikrar olmaz.
Aldous Huxley

***

Continue reading

MHP’nin «İstikbali…»


 

Ne Durumda?!

Fıkrayı bilirsiniz; bilmeyenleriniz için yineleyelim…

Okulda çocuğa politika konulu kompozisyon ödevi verilir. Çocuk da babasına sorar:

Politika nedir?

Baba ne cevap vereceğini bilemez. Başlar sallamaya:

Yavrum, anlatacaklarımı iyi dinle. Ben evin geçimini sağlamak için çalışıyorum para kazanıyorum. Yani ben kapitalistim. Annen, kazandığım parayı harcayıp evi idare ediyor, yani hükümet. Hizmetçimiz ev işlerini yapıyor, yani işçi. Sen halksın. Kundaktaki kardeşin de istikbal. Kompozisyon ödevini buna göre yaz! Anlaştık mı?

Çocuk, ‘anladım’ der, sabah ödevini yazmak üzere uykuya çekilir. Gece tuvalete kalkar ve beşikteki kardeşinin ağladığını duyar. Hizmetçiye haber vermek için odasına gider, babasıyla hizmetçi yatakta sarmaş dolaş.
Annesine seslenir, ama annesi horul horul uyumaktadır.
Çocuk hemen masasına geçip ödevini yazmaya koyulur:

Politikanın ne olduğu çok açık:

Kapitalist işçiyi götürüyor, hükümet uyuyor, halkı duyan yok, istikbal bok içinde

İyi de MHP ile ilgisi nedir bu fıkranın? Diye soracaklarınız olacaktır doğal olarak. Bunu da Prof.Osman Metin Öztürk anlatsın sizlere (nö)

***

Continue reading

İstiyorlar ki….


***

Continue reading

Hadi yine iyisiniz…


 

«İlahî» tövbe ya; «Reisî Kefalet» altındasınız!

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumuna kefillik denir, Birinin borcunu ödeyeceğine ilişkin olarak üçüncü bir kişinin alacaklıya güvence vermesi ise kefalettir.

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ Ne kadar ağır(!) biri olunursa, alınmasi gereken sorumlulukların da o denli azaldığ eylem şeklidir kefalet.

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ Müteselsil ve Adi olarak iki çeşidi mevcuttur. Diğer deyişiyle;  müteselsil kefillikte alacaklı, borcunuzu ödemeniz için başvurmadan önce kefilinize giderek “bu adamın borcunu öde lan” diyebilir. Diyemez çünkü karşısında kapı gibi kefalet sahibi, dahası adlî dokunulmazlık zırhı var artık. adi kefillikte ise öncelikle asıl borçluya gelmesi, eğer ödemezse kefile giderek az önceki cümleyi sarfetmesi sözkonusu. Hiçbir şey değiştirmez, evele gevele getirir işi aynı yere… İlgili kanunlar daha doğrusu OHAL kapsamındaki KHK gereği bütün eylemlerin kefalet şekilleri kendiliğinden müteselsil sayılmış bulunuyor. Üstelik   «Kefalet Sahibi» cin gibi, kendini de sağlama alıyor.

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ «Kefalet Sahibi»nin  kefil olması demek, kişiyi kendisi olmaktan ziyade o ağızdan çıkan sözlerle şekillenen bireye dönüşmesi oluyor. O saatten sonra asla düzgün olmayan bir hareket yapamaz.  Döküldüğü kabın şeklini alması gerekiyor ve bunun bedelini de, aslını geride bırakarak ödemek zorunda bırakılıyor. Kefalet altına girmeyi kabul etmeyenlerin ise; kızma, düzgün olmayan davranışlarda bulunma veya itiraz etme gibi «lüks»leri bile kalmıyor. Çünkü tepesinde, âdeta «Azrail’in Tırpanı» sallanıp duracak.

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ Peki, kefalet altına girmeyi kabul edenler veya eğilimi sergileyenler ne düşünüyorlar acaba? «Vaad edilen çıkarlar»a sahip olabilmek adına, insan olma değer ve özgürlüklerinden sıyrıldıklarını/sıyrılacaklarının farkındalar mı? Yoksa; ‘şeyimden aşağı Kasımpaşa’ demeyi mi yeğliyorlar/tercih edecekler bundan sonra…

☜☪♔⚔⚖©®™☠✞ İyi de yeni düzenleme nasıl işleyecek?

***

Continue reading

Burası Türkiye, Yok Öyle…


 

Olmadı mı, Beğenmedin mi, Sil Baştan, Yeniden!

Temel neden; modern cumhuriyet rejiminin işleyişini, devlet kurumlarının yapısını değiştirmekle ilgili. Yık gitsin çağdaş değerleri. Yerine mi? Getir hemen din görüntülü, çıkar odaklı siyaset ve yaşam anlayışını, tersyüz et gitsin…

Oysa; hukuk devletinde Evrensel Hukuk Kuralları olmazsa olmazdır. Anayasa ve yasalara aykırı fiiller ve suç işleyenler yagılanır, cezalandırılır. Türkiye’de var mı böyle bir durum?

Yasama ve yürütme erkleri yanında yargı erki de görevini eksiksiz yapıyor mu? Yoksa amaca, niyete göre değişen ve genelde hukuk dışı işlemler mi mevcut?

Dürüst ve kurallı bir rekabet ortamı mevcut mu? Yoksa, yetki ve güce sahip olanlar ve piyonları, muhalifi veya rakibin kuvvetli ve zayıf yönlerini tespit ederek etkisiz hale getirme peşinde mi koşuyorlar?

Peki ama bu kişiler neden bu kadar ürküyor, korkuyor, endişe duyuyor. Bir şeyi olmayan kişi endişe duyar mı?

Yönetim-siyaset-yargı- medya-sermaye, Türkiye’de artık ciddi erozyona uğramıştır.

***

Continue reading

Millet ne eylesin…


Reis; ‘Böyle Olacak…’ dediyse!

© photocredit

***

Continue reading

Büyük Diktatör….


 

…ve Günümüzdeki «Yavruları!»