U.S. Department of State Background Note: Syria


Official Name: Syrian Arab Republic

PROFILE

Geography
Area: 185,170 sq. km. (71,504 sq. mi.), including 1,295 sq. km. of Israeli-occupied territory; about the size of North Dakota.
Cities: Capital–Damascus (1.7 million). Other cities–Metropolitan Damascus (excluding city) (2.7 million), Aleppo (4.6 million), Homs (1.7 million), Hama (1.5 million), Idleb (1.4 million), al-Hasakeh (1.4 million), Dayr al-Zur (1.1 million), Latakia (1 million), Dar’a (1 million), al-Raqqa (900,000), and Tartus (800,000).
Continue reading

Rus gözüyle Türk ordusu; Yunan gözüyle askeri istihbarat ve diplomasi…(en)


Turkey’s defense power grows at pace to be envied

***

Continue reading

“İnsanları dindar ve dindar olmayanlar diye ayırıyorsun !”


Sayın Başbakan, sen dindar değilsin, din tüccarısın, dindar insanların inançlarını sömürensin.,

 ”Sen bu milletin, fitre, zekat, sadaka, kurban derisi paralarıyla yolsuzluk yapan adamları adaletin elinden alacaksın, sonra ‘dindar-dindar olmayan’ diye vatandaşları ayıracaksın. Sen önce bu insanların, yoksul insanlara yardım için ödediği paraların hesabını sor. Sen, hesabını soranlara ‘niye hesap soruyorsun’ diye karşı çıkıyorsun”

Continue reading

« Halka yalan söylemek en büyük siyasi ahlaksızlıktır »


”Kürt sorununu terör olarak nitelemek cahilliğin daniskasıdır.”

« Kürt sorununu terör sorunu olarak görüp ‘şiddet ve baskıyla çözeceğim’ diyorsan, cahillik budur. Ortada cehalet, samimiyetsizlik varsa, bunlardır. Bir halkın taleplerini görmemek, demokrasinin ne olduğunu anlamamak, siyasi sorunu tankla, copla bastıracağını, bitireceğini zannetmek cahilliktir. Başbakan, ‘beş, on koyunu güdemezler’ diyor. Biz halkı koyun gibi gütmeyi değil onların emrinde olmaya, taleplerini gerçekleştirmeye adayız. »

***

Continue reading

”Hiç kimsenin içişlerinde gözümüz yok, bizim işimiz bize yeter”


”Ne gizli ajanda ile hareket ediyoruz ne de çıkar odaklı bir yaklaşım içindeyiz.

“Herkes, Türkiye’den emin olsun, Türkiye bölgenin meselesi için samimiyetle gayret sarf eden, bölgenin selametini de her türlü çıkarın üzerinde gören bir ülkedir. Esasen Türkiye’yi, batı, Avrupa ve AB için değerli yapan da bu samimiyetidir, bu diyalog gücüdür. Türkiye, doğusunda ve güneyinde bir iktidar, bir güç mücadelesi içinde olmadığı gibi Avrupa’da da bir güç, öne çıkma mücadelesi içinde değildir. Türkiye, yüzü Avrupa’ya bakan ama sırtını Doğu’ya dönmemiş ülke olarak, hem Doğu hem Batı için bir imkan, fırsattır. Türkiye’nin imkanlarına, sunduğu fırsatlara, iyi niyetimize rağmen Avrupa’da bize karşı sergilenen tutumu da bir kenara not ediyoruz.”

***

Continue reading

Türkiye, AKP hükümeti tarafından meçhule sürüklenen bir ülke görünümündedir.


Bu sürecin kılavuzu; mahlası BOP, gerçek ismi yeni sömürgecilik olan kanlı projedir.

Başbakan’ın yürüttüğü bu proje, milli devletlerin ve milletlerin egemenliklerini kaybetme riskini belirgin hale getirmekte, ya da alt kimliklere ve kültürlere ayrışarak sosyolojik bir geri dönüşüm ile parçalanmasını öngörmektedir. Bu açıdan Türkiye her iki tehdide AKP hükümetiyle maruz kalmakta ve bundan kaynaklı sorunları alabildiğine yaşamaktadır. Siyasi bölücülerin Kürdistan taleplerini arsızca dile getirmeleri ve vatanımızın bir yöresine farklı bir anlam yüklemeleri, hep bu bahsetmeye çalıştığım bulanık ve buhranlı güzergâhın alıştırma ve ısındırma hamleleridir. Türkiye’nin, bu tehlikeyi bertaraf edecek ve mevcudiyetini koruyacak siyasi iradesi maalesef yoktur ve bu nedenle AKP büyük bir zan ve töhmet altındadır. Ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin geleneksel çizgisinden sapması ve anlam kaynaklarından uzaklaşması için sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik şartlar geçtiğimiz yıllar içerisinde adım adım tekemmül ettirilmiştir.

***

Continue reading

Yurtdışındakilerin oy kullanma çilesi sona eriyor !


Oy kullanımına yönelik tasarı TBMM’de

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’deki seçimlere ilişkin oy kullanmasını kolaylaştırmayı ve vatandaşlık hukukundan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlayan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı; YSK’ya, yurtdışı seçmenler ile ilgili olarak kurulacak ”Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu”na seçim takvimi süresince Dışişleri Bakanlığından en az bir daire başkanı statüsünde kamu çalışanını görevlendirme imkanı veriyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: