Latest Reactions on Turkey!


End state oppression in Turkey now!

taksim

***

Continue reading

HUKUK, ÂDİLİN SANATI’dır : Türk Dış Politikası’nın “Çöküntü ve Hezimet”i…


BM İsrail vs. Mavi Marmara Komisyon Raporu – Hukuki Özet Değerlendirme

©Av.Hakan Hanlı

Birleşmiş Milletler’in tek ama tek bağlayıcı karar veren organı, Güvenlik Konseyi’dir. Güvenlik Konseyi’nin DAİMİ 5 üyesinin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) VETO hakkı vardır. ABD her zaman, İsrail aleyhine her türlü kararı VETO ediyor. Continue reading

War Crime Hypocrisy : International Society seeks really the Right and Justice ?!.


UNSC 1973 Decision vs. UN 1950 Nurnberg Principles: “Mr. Sarkozy & War Crime”

“Bakalım, Uluslararası Topluluk eskiden olduğu gibi sadece kaybeden tarafı mı Uluslararası Ceza Adalet Divanlarına gönderecek, yoksa gerçekten Hak ve Hukuku arayacak mıdır ?!. “

* * * * *

Continue reading

Ergenekon Davası ve Tutukluluk Süresi…ESKİ TCK CMUK ve YENİ TCK CMK:


“Tutukluluk süresi”

©Av.Hakan Hanlı

I. Ceza ve Ceza Usul Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması: “Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürütülmesi Yasağı İlkesi” Continue reading

Türkler Ermenileri kestiler, ama bunu söylemek ABD’nin menfaatlerine mi yoksa aleyhine mi ?
ABD San Francisco 9. Temyiz Mahkemesi’nin 1915 Kararı:


“Soykırımı Tanıma ve Tazminat Yolu”


ABD San Francisco 9. Temyiz Mahkemesi’nin 10 Aralık 2010 tarihli 1915 kararı, yani Ermeni Soykırımı Tanıma ve Tazminat Kararı (“Karar”), bizim Uluslararası İlişkiler Fakültelerinde ders olarak okutulmalı.
Continue reading

Dünden Bugüne, 1 Ekim 2003 : Dünya Vatandaşlığı Bilinci…


Yeni Dünya Düzeni                                         

Global Yönetişim : “Global Toplum  Ve  Vatan”

 

©Av.Hakan Hanlı

 

 

I. Giris : Global Vatan ve Vatandaslık

 

XXI. yy.da Dunya ulkeleri, sorunlarını çözebilmek için yeni bir yönetim anlayışını benimsemelidir. Günlük hayatımızı ilgilendiren konular küresel bir nitelik kazandıkça, yönetim sistemlerimiz ve bakış açılarimız da küresel bir boyut kazanmak durumundadir.

 

Böylelikle, “küresel toplum ve küresel vatan” anlayışının önü açılmalıdır. Bu anlayış, dünyayı ilgilendiren onemli kararların, merkezde bulunan sınırlı sayıdaki insanın çıkarları doğrultusunda değil, Continue reading

Siyaseti talepler doğrultusunda şekillendirmek: Kürtlerin oyları, “demokratik özerklik…


Özerklik

 

©Av.Hakan Hanlı

 

KÜRTLERİN TALEPLERİ

 

İspanya ve İtalya Modelleri: “Bölgesel/Mahalli Özerklik ve Yardımlar”

 

a. İspanya Modeli: Doğrudur, İspanya’da “mahalli özerklik” başarı kazanmıştır.

 

Ancak, bize bu reçete Osmanlı’nın son devrelerinde sık sık yutturulmuştur. Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan’ın Batısı, Bulgaristan’ın Doğusu (“Doğu Rumeli” adı ile), Romanya ve diğerlerini hep bu şekilde kaybettik. Nasıl mı ?.

 

Söyleyelim: Evvela “isyanlar”, sonra “Türkler bölgede insanlık dışı muamelelerde bulunuyorlar” iddiaları ile “kendi kamuoylarını ve içerde ki işbirlikçileri hazırlama”, sonra “silahlı veya silahsız dış baskı ile verilen mahalli muhtariyetler” (Türk bayrağının kalması şartı ile, genelde “Türk olmayan bir vali atanır”, “mahalli bir meclis kurulur” ki meclis oranı nüfusa göre olmayıp, Türkler aleyhine tanzim edilirdi), “arkadan çıkartılan bir niza” ile neticede bölge tamamen devletten ayırtılırdı.

 

Bu süreçteki en çarpıcı gelişme de, muhtariyetini yeni kazanan Continue reading

%d bloggers like this: