ANTİDEMOKRAT YCHP


 

«Ameliyat» Kaçınılmaz Oldu!

CHP «Yol ayırımı»na girmiştir!
Farklı doktorların birbirine zıt ilaçlarıyla tedavisine çalışılan, ama daha da kötüleşen hasta durumundadır. Bu hekimlerden biri «Altıok,» öbürü «sosyal demokrat» tedavisinden yanadır.  Ekonomideki “kötü para iyi parayı kovar kuralı” uyarınca;  sosyal demokrasi, Altıok’u kovmuştur.

Üstelik; sosyal olmayan demokrasi var mı ki; Sosyal Demokrasi olsun?! Her demokrasi sosyal olmak zorundadır. Sosyal değilse, demokrasi değildir zaten. Bu paradoksla partililerin beyni yıkanarak Altıok altedilmek istenmektedir.

«Ameliyat Kararı» alma zamanı artık gelmiştir. CHP’nin aslına dönmesi ve iyileşip ayağa dimdik kalkabilmesi için zorunludur bu… Sonucunda «YCHP’li tümörler» temizlenip, tarihin kavanozlarında gelecek nesiller aynı hatayı işlemesinler ve dikkatli olsunlar diye sergileneceklerdir. Bunun için de ameliyatı yaptıracak «Altıoklu CHP’liler»in vakit kaybetmeksizin örgütlenmeleri elzemdir!.

***

Continue reading

ELEŞTİREL ÖNSÖZLÜ KİTAPLAR TOPLATILMAMALI


 

Kimse Mağdur Olmamalı!

Bembeyaz zihinlere sorgusuz sualsiz yalanları, yanlışları, iftiraları doldurarak yanıltacak istismar edecek; düşüncemi açıklama ve yayma hürriyetimi kullanıyorum diyeceksin!..

Oysa; Anayasa’nın 26. Maddesinin ilk cümlesi; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir (…)” diyor.

Frensiz bu hüküm kötü niyetlileri saldırganlaştırırken, iyi niyetlilerin mağduriyetine neden olabiliyor. Kötü niyetli saldırgan iftira edebilmekte, iyi niyetli masum ise iftiradan kendini savunma mecburiyetinde bırakabiliyor.

Ancak; ne düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kullanmak, ne de gerçek düşünce ve kanaatlere erişmek isteyenler mağdur olmalı.

Peki nasıl?

***

Continue reading

TESETTÜR EĞİTİMİ


 

Kadınları değil, akidesi bozukları «tımar etmek» gerekmez mi?!

Ağacı kabuğu, hayvanı postu soğuktan korur. Ağaçların ve hayvanların ayrıca elbise, palto manto giyinmeleri gerekmez.

 

Postsuz olarak Dünya’ya gelen Adem ile Havva, üşür üşümez giyinmeye başladılar. Kıyafet önce alışkanlıklaştı, giderek hicaplaştı. Hicap duygusu düşüncesi, makul giyimi solladı.

İnsanoğlu doğası gereği değişerek gelişmek ister. Nicel değişimler, nitel gelişimleri doğurur. Oysa dinsel kılık kıyafet 1300 yıllıktır, değiştirilemez.

 

Uygar insan, makul giyinen insandır. Ne çıplak dolaşır, ne de çarşaflı peçeli. Din, kıyafeti üniformalaştırarak, dindarları sadıklaştırmayı amaçlar. Tutucu din adamlarına göre; kadın tesettürlü giyinmelidir ki, akidesi bozuk erkekleri tahrik ederek; günah işlemelerine sebep olmasın.

Zihni apış arasından yukarıya çıkamayanların akidesini düzeltmek yerine kadını kapatmak, dinin değil, düşmanlarının işine yaramıyor mu!.

***

Continue reading

RASYONEL MUHALEFET…


 

Üç Maymun Muhalefeti’ne karşı!

Muhalefet hürmete değerdir. Çünkü o da bir araştırma, bir görüş bileşkesidir. Fakat edilecek itirazlar makul ve anlayışlı ve meşru sebeplere dayanmazsa muhalefet değersiz olur.
Atatürk

Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.
Alexis de Tocqueville

Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.
Robert A. Dahl

Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.
Alfred E. Smith

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.
Max Lerner

Görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın yollarını aramak ve keşfetmektir.
James M. Buchanan

Bilen konuşmaz, Konuşan bilmez. Gözlerini yum, Bütün kapıları kapa; Sivrilikleri buda, Karışıklığı gider; Işığı ayarla, Dünyaya uyum sağla.
Lao-Tzu

Bireysel çıkar değil, asıl grup çıkarı tehlikelidir.
Friedrich A. von Hayek

Tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridir; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.
Virginia İnsan Hakları Bildirisi (Md.2)

© photocredit

***

Continue reading

KUMAR  FETVASI


 

Şans, Kader, Kısmet, n’apsak be İsmet?!

Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat.
Hz. Ömer (r.a.)

Kumarın tehlikelerine karşı, bedava bir sigorta vardır, oynamamak.
Alain

İnsanın iyisi, taIihin kötüsünde beIIi oIur.
William Shakespeare

Kumar; hırs ve tamahın çocuğu, kötülüğün kardeşi ve zarar ziyanın babasıdır.
George Washington

Talih kuşu, en az umanın başına konar.
Garcia Lorca

Kumar oynayan; servetinin, zamanının, hürriyetinin ve sağlığının kaybından suçludur.
Romanos Diogenes

Talih, çaIışmak istemeyenIere yardım etmez.
Sophokles

Kumar oynamanın en zararsız şekli, bir bahçe küreği ve bir paket tohum ile olur
Dan Bennett

Şans insanIara hakim oIur, insanIar taIihe değiI.
Heredotos

Barutu ateşten, gençleri kumardan uzak tutun.
Benjamin Franklin

Şansı oIanın, horozu da yumurtIar.
NapoIeon

Kumar, kendi parasını hiç uğruna başkasına vermek ya da başkasının parasını beleşten kapmaktır.
Mohammed Hecazi

Şans; insana bütün nimetIerini verse, onIardan tat aIabiIecek bir ruh gerekir. Bizi mutIu eden bir şeyin sahibi oImak değiI, tadına varmaktır.
Montaigne

Herhangi bir şeyden olduğu gibi kumar oynamaktan da para kazanılabilir ve ben de kazanmaya bakarım. Hem niçin başka bir şeyden kazanılan para, kumarda kazanılandan üstün olsun? Niçin kumar ticaretten daha kötü olsun? Doğrudur, salona giren yüz kişiden sadece bir tanesi kazanır ama tüm işlerde böyle değil midir bu?
Dostoyevski

***

Continue reading

AH DEMOKRASİ VAH DEMOKRASİ


 

«Satılık»tan «Rasyonel»e geçil(e)mediği sürece daha çok dövünürüz!

ABD’nin yahudi inançlı başkanlarından Abraham Lincoln; “Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetilmesidir” diyebiliyorken; 20 bin doları bastıran bir başka yahudi, sonuncu ABD başkanını satın alarak semavi dinlerin paylaşamadığı Kudüs’ü sadece yahudi devletinin başkenti ilan ettirebiliyor ve Lincoln’ın tanımının ırzına geçebiliyor.

Rasyonel Demokrasi’nin gözardı edilerek irrasyonel -usdışı- uygulamalarla demokrasinin ırzına geçilmesi, insanlığın yüz karasıdır. Rasyonel Demokrasi adalettir. Adalet herkes için parayla alınıp satılmadan; iyi doğru güzel olması gerekendir.

Rasyonel Demokrasi’nin düşmanları para ağaları, baronları, kralları; dostu ise irrasyonel demokrasi kurbanı mazlum halklardır. “Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” kuralı gereğince mazlum halklar bilinçlenerek irrasyonel demokrasiyi yok etmedikçe, Rasyonel Demokrasi bir hayal, bir ütopyadır.

***

Continue reading

HUKUKSUZLUKTAN KORUYUCU HUKUK


 

Kanun koyucuların orantısız kabulleri ve yasalaştırılmış emir komuta bürokrasisini kırmak!

Hastalıktan koruyucu tıp var, hastalığı tedavi edici tıp var. Koruyucu tıp hasta olmadan bilgilendirme; tedavi edici tıp cerrahi, kimyasal, fizik tedavi yöntemleriyle yapılıyorken; hukuk herkesin yasaları bilerek suç işlediğini varsayıyor ve narkozsuz cerrahi  uygulayarak -idam, hapis, malvarlığından eksiltme vb- yöntemlerle suçu -hastalığı- tedavi etmeye çalışıyor.

Hukuksuzluktan koruyucu hukuk yöntemi olarak; hangi suçların hangi cezalarla cezalandırıldığını belirten bir kitap vatandaşa sunulsa bilgilendirerek caydırıcı olur

***

Continue reading

%d bloggers like this: