Varna Sonrası Türkiye – AB İlişkileri


Hedef 2020 Aralık Zirvesi !

© photocredit

***

Continue reading

DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA


 

Aydın Doğan Olayı’nın Düşündürdükleri!

Dördüncü kuvvet medya özlemi; devletin sahibi olan halkın devleti denetlemesi gereksiniminden kaynaklanır. Yasama, yürütme, yargı erklerini; kişileri ve eylemleriyle görecek işitecek, halka gösterecek işittirecektir. Bunun sonucunda; yasama, yürütme, yargı kişileri kendilerine çekidüzen verecek, uygulamalarında halk yararını gözeteceklerdir.

Halka istediğini gösterecek istediğini göstermeyeceksin, istediğini işittirecek istediğini
işittirmeyeceksin, halkı işine geldiği gibi yönlendireceksin, bundan büyük güç mü olur?

© photocredit:Latif Demirci

Halk gözünü kapar kulağını tıkarsa; devletin, tüccarın, yabancının medyasını davul zurna çalsalar da görmez işitmez, umursamaz ve bildiğinden şaşmaz.

Aydın Doğan medyası, tüccar medyasıydı. Bir başka tüccar medyasına satıldı. Eğer Aydın Doğan dediği gibi yayıncı olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı olsaydı, bağımsız haberciliğe büyük önem verseydi; bir vakıf kurar, medyasını halk medyasına devrederdi.

***

Continue reading

EU-Turkey leaders’ meeting : Reactions/Yankılar


[AB’nin Türkiye’yi Genişleme Politikalarının Dışına İtmesi Vahim bir Hata Olacaktır.]

[Varna is an Occasion for Taking The Brussels Negociations Forward]

***

Continue reading

Hukuk – Siyaset – Tarikat İlişkisi!


 

Hangisi, Hangisine «Tahakküm Ediyor?»

Hukuk:Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenler. Kısaca “Kamu erki ile sağlanan düzen”dir. Hukuk kuralları, bulunduğu toplumun değer yargılarını taşır.

Siyaset: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Kökeni Arapça siyāsa sözcüğüne dayanır. Bu da; seyislik, at bakıcılığı anlamına gelir. Günümüzde ise; Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü,  davranış biçimi, düşünce yapısıdır.

Tarikat: TDK’ya göre; aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri…Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şekli olarak da bilinir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre 5 ilkeye uymaları şart; Tekfir etmeyecek, ötekileştirmeyecek, İslâm’dan ayrılmayacak, Kişiler öne çıkarılmayacak ve şiddetten uzak ve karşı duracak.

***

Continue reading

European Leaders’ Summit – 22-23/03/2018


 

Turkey and
Cyprus at the table!

The leaders will also discuss the Salisbury attack and relations with Turkey ahead of the Varna Leader’s meeting.

As a follow up to discussions at their informal meeting on 23 February and in light of the upcoming Leader’s Meeting in Varna on 26 March, the heads of state or government will discuss recent developments in relations with Turkey. They are likely to adopt conclusions which offer solidarity and support to Cyprus in the context of recent tensions in the Eastern Mediterranean.

President Tusk stated as well on 23 February 2018:
“This evening President Anastasiades and Prime Minister Tsipras informed us about the latest developments regarding Turkey’s illegal violations in the Eastern Mediterranean and in the Aegean. On behalf of all the EU leaders, I would like to express our solidarity with Cyprus and Greece, and urgently call on Turkey to terminate these activities. I reiterate our support for the sovereign right of the Republic of Cyprus to explore and exploit its natural resources, in accordance with EU and international law, including the UN Convention on the Law of the Sea.

These actions contradict Turkey’s commitment to good neighbourly relations and their normalisation with all Member States. We are ready to cooperate with Turkey and will assess at our March European Council whether the conditions are there to hold the Leaders’ Meeting with Turkey in Varna on 26 March.”

Conclusions [FR]
(Yeni – Updated!)

Turkish Reaction I
(Yeni – Updated!)

Turkish Reaction II
(Yeni – Updated!)

***

Continue reading

Bağımsız kişilik gelişimi…


 

…Ve Haksızlık!

Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir.
Gustave Le Bon
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Hakkını çabuk yoldan elde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir.
Gandhi
Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır.
Mevlâna
HaksızlıkIara baş kaldırmayanIar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
Hz. Ali

Haksızlığın karşısında susan, dilsiz şeytandır.
Hz.Muhammed
Haksız güç zalim, güçsüz hak çaresizdir.
Blaise Pascal
Haksızlık etmek, iyi adamın harcı değildir. Eski haksızlığa boyun eğmekle de, bir yenisini davet edersin.
P.Syrus
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
Confucius

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir.
Eflatun
Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.
Jean J. Rousseau
Dünyayı haksızlık yönetiyorsa, adalet yalnız sahnede vardır.
Friedrich Schiller
Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Haksızlık etmemek, övünmeye değmez; onu akıldan bile geçirmemelidir.
Demokritos
Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme.
Socrates

Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir.
Lev Tolstoy
Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri; cezaevidir.
Thoreau
İnsan olabilmek için, dünyadaki haklarımızı istemek zorundayız.
Malcolm X
İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek, işte o vakit kötülük etmiş oluruz.
Voltaire
Haksıza haddini bildirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir.
Ziya Paşa

***

Continue reading

YÜRÜTMENİN «YARGILAMA ERKİ»


Yargı yürütmeden izin almadan kamu görevlisini yargılayabilmeli!

***

Continue reading

%d bloggers like this: