Integration of immigrants in the European Union


 

Pour ou Contre?!

Many Europeans feel ill-informed about immigration and integration related matters; less than four in ten say that they are well-informed.

There is also a significant lack of awareness of the real extent of immigration from non-EU countries into the EU, with many Europeans overestimating how many immigrants are present in their country.

The overall picture is therefore an ambiguous one: seeing immigration as a problem may not mean hostility against migrants, but rather reflect a perception that governments are not managing the issue of immigrant integration in an adequate way.

A majority of Europeans agree that the integration of immigrants is a necessary investment in the long run for their country. There is also a clear majority who see the EU’s role as important and have a positive view of the actions that could be undertaken by the EU to support the integration of immigrants.

On the one hand, a large majority of Europeans think that if limited efforts to integrate are made by immigrants, it represents a major obstacle. They also recognise that if immigrants face significant difficulties in finding jobs and also experience discrimination and redtape, it makes integration more difficult.

The younger generation, and those with higher levels of education, are more likely to welcome immigrants, see their impact as positive, and more willing to consider integrating them into their lives as friends, colleagues and peers.

Intégration des immigrés dans l’Union européenne

***

Continue reading

«Güvenebilirlik»ten uzak ve «Belirsizlikler» ortamında…


© photocredit

TÜRKİYE’NİN RUSYA İLE ABD ARASINDA ARABULUCU ROLÜNE SOYUNMASI!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı yolundaki iddia nın gündeme gelmesi ve bunun Şam/Moskova ile ilişkilendirilmesi sonrasında, Suriye üzerinden Rusya ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, karşılıklı açık tehditler ve bu tehditlerin ciddiyetine işaret eden bir askeri hareketlilik baş göstermişti. Uluslararası politikada tansiyon bu suretle aniden fırlarken, Türkiye’den de, Rusya ile ABD arasında “arabulucu” olunacağı açıklaması gelmiş; buna, Rusya’dan zayıf/cılız bir olumlu cevap gelmişti.
Bu tabloda, bu yazının konusu, Türkiye’nin soyunduğu “arabuluculuk” rolü ile ilgilidir.

***

Continue reading

Brüksel Bakışı: Korumacı Politikalar…


Gümrük Birliği’nin Modernizasyonunu nasıl etkiler?

***

Continue reading

European Leaders’ Summit – 22-23/03/2018


 

Turkey and
Cyprus at the table!

The leaders will also discuss the Salisbury attack and relations with Turkey ahead of the Varna Leader’s meeting.

As a follow up to discussions at their informal meeting on 23 February and in light of the upcoming Leader’s Meeting in Varna on 26 March, the heads of state or government will discuss recent developments in relations with Turkey. They are likely to adopt conclusions which offer solidarity and support to Cyprus in the context of recent tensions in the Eastern Mediterranean.

President Tusk stated as well on 23 February 2018:
“This evening President Anastasiades and Prime Minister Tsipras informed us about the latest developments regarding Turkey’s illegal violations in the Eastern Mediterranean and in the Aegean. On behalf of all the EU leaders, I would like to express our solidarity with Cyprus and Greece, and urgently call on Turkey to terminate these activities. I reiterate our support for the sovereign right of the Republic of Cyprus to explore and exploit its natural resources, in accordance with EU and international law, including the UN Convention on the Law of the Sea.

These actions contradict Turkey’s commitment to good neighbourly relations and their normalisation with all Member States. We are ready to cooperate with Turkey and will assess at our March European Council whether the conditions are there to hold the Leaders’ Meeting with Turkey in Varna on 26 March.”

Conclusions [FR]
(Yeni – Updated!)

Turkish Reaction I
(Yeni – Updated!)

Turkish Reaction II
(Yeni – Updated!)

***

Continue reading

EU: Security & Defence in the Agenda of Foreign Affairs Ministers


 

Europeans are united in working together for peace and prosperity!

Ministers will exchange views on the implementation of the EU Global Strategy in the field of security and defence. Based on the EU Global Strategy, the implementation focuses on three strategic priorities: responding to external conflicts and crises, building the capacities of partners and protecting the EU and its citizens.

As part of the implementation of the EU Global Strategy in the field of security and defence, the Council has indicated its intention to take a more strategic approach to CSDP partnerships with a view to enhancing cooperation, with a focus on partner countries that share EU values, including respect for international law, and are able and willing to contribute to CSDP missions and operations.

Ministers are expected to adopt a decision formally establishing the list of projects to be developed under PESCO. The initial list of 17 collaborative projects was already agreed politically in December 2017. The projects cover areas such as training, capability development and operational readiness in the field of defence.

***

Continue reading

Herkes «Gelecek» ve «Para» Arayışında…


 

Avrupa Birliği de!

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yedi yıllık dönemler itibarıyla ve yıllık tavanların önceden belirlenmesiyle; kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor.

AB’nin halen uygulanmakta olan 2014-2020 Dönemi Mali Çerçevesi yaklaşık 1 trilyon avro. 2020’den sonra AB’nin 2021-2028 dönemi AB bütçesi için oldukça kritik bir döneme denk geliyor. Gerek AB içerisinde gerekse de AB dışında küresel boyutta değişen koşullar, AB bütçesinin yeniden şekillendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Brexit sonrası dönemde; AB bütçesindeki gelirlerde ve harcamalarda ortaya çıkacak açığın ne şekilde kapatılacağı, bütçenin boyutu, öncelik verilecek konular ve bütçe müzakerelerine ilişkin sürecin belirlenmesi, üzerinde anlaşılması ve düzenlenmesi gereken konular…

Peki güçlüklerin nasıl aşılması düşünülüyor? Konunun Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu anlatıyor!

© photocredit

***

Continue reading

«Ateş Hattı»ndaki Türkiye…


 

«Tasfiye Süreci»nde Hızla İlerlerken!

Türkiye’de, toplumun da âlet edilmesiyle dış merkezli sinsi oyun hız kazandı. Siyasi tartışmalar içindeki ülke idarecileri, içeride ve dışarıda bocalarken, sürekli olarak değişim dönüşüm yapmayı da ihmâl etmiyorlar.

Sanki, birilerinin çok acelesi varmış hissi yaratan bir tablo var önümüzde.
Sanki, Türkiye’yi istedikleri kıvama getirmek için, dışarıdan içeriye doğru aralıksız bir inisiyatif yönlendirmesi yapılıyor.
Sanki, Türk ekonomisinin köşe başlarını tutanlar, basının da kullanılmasıyla Türkiye’yi el birliğiyle sonu felaketle bitecek maceraya sürüklerken, artık aceleciliklerini de saklamıyorlar.

Hedef; Türkiye Cumhuriyeti’ni tasfiye etmektir! Bu bağlamda, Anadolu coğrafyasına yönelik yeni projeler üretiliyor, plânlar yapılıyor, yapılırken de; “değişim, dönüşüm, demokratikleşme, özgürleşme, askeri vesayetten kurtulma, güç odaklarını etkisizleştirme” kavramları ile toplum uyutuluyor, itiraz edenler baskı vasıtaları ile sindiriliyorlar.

Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü tehlike altında. Türk Devleti her gün biraz daha gerileyerek çözülüyor.

Farkında mısınız

***

Continue reading

%d bloggers like this: