Yargıda reform…


Türkiye’nin «Yargı Baharı» ne zaman?!

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm  için ; reform görev gücü  oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak,  Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık  giderilecek… Wait and See !

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm için ; reform görev gücü oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak, Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık giderilecek… Wait and See !

Türkiye’nin, bir ayağı yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak, diğer ayağı ise yargıda etkinliği ve sürati artıracak kapsamlı bir reforma ihtiyacı var. Bir ülkenin ekonomik gelişmesi, siyasi ve ekonomik istikrar ile demokratik bir hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz. Hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin hayata geçirilmesi ve yargının hızlı, adil ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması aynı zamanda AB’ye tam üyelik yolunda atılması gereken önemli adımlardır. Hukuku uygulamada yetkinlik aynı zamanda yargı etiğinin de bir parçasıdır. Hukuksal ilişkilerde devlete yüklenen en önemli görev, hukuk düzeninde istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması ve kazanılmış hakların korunmasının teminat altına alınmasıdır.

***

Continue reading

Cyprus : Maybe a permanent separation is the least painful solution…


Cyprus: Reunification Proving Elusive

 

Vincent Morelli

Section Research Manager

Attempts to resolve the Cyprus problem and reunify the island have undergone various levels of negotiation for almost 40 years. Beginning in 2008, Cyprus President Dimitris Christofias, a Greek Cypriot, and the former Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat engaged Continue reading

Cami ne kadar büyük olsa İmam gene bildiğini okur (muş)…


Soğuk savaş sonrasında ; duvarların yıkıldığı, sokaktaki adamından, yöneticisine hemen herkesin ‘nereye gidiyoruz ?’ sorusunu sorduğu, yeni ittifaklar arandığı bir ortamda, ABD aşağıdaki sözlerle,  gelecekte nasıl bir ‘Yeni Dünya Düzeni’ kurulmasını amaçladığına vurgu yapıyordu :

‘…Uluslar arası ve bölgesel düzenlemeler vasıtası ile ; ortak danışmalar ile işbirliğinin ; temel ilkelerin ve hukukun üstünlüğünün esas oluşturduğu ; yük ve yükümlülüklerin eşit  biçimde paylaşıldığı ; demokrasi, refah, barış ve istikrarın yayıldığı ; silahlanmada azaltmaya gidilmesinin hedeflendiği bir Continue reading

%d bloggers like this: