MİLİTER  DEMOKRASİ


 

Başkomutan Kılıçdarzade Kemal Bey ve neferleri!

Parti Genel Başkanları birer Başkomutan, partiler birer ordu, partililer emir komuta zincirinde birer ast ise; o ülkede demokrasi  çuvala sığmayan mızraktır.

Demokrasi emir komuta zincirinde tümdengelen, tepeden inme diktatörlük değildir. Tümevaran demokrasi tabandan tavana, ağaç misali kökten gövdeye bir yapıdır. Endüktif demokrasi amuda kalkmış, başı tabana değmiş; tabanı ikna etmiş demokrasidir.

Partili çoğunluğun ortak duyguları, düşünceleri, davranışları; partinin yönünü belirleyen pusuladır, her partiliyi bağlar. Ortak pusulayı göz ardı eden namusuyla partiden ayrılır, ya da atılır. Ancak; izin almadan istediği kanala da çıkabilmeli, “Benim kişisel düşüncemdir, partimi bağlamaz” demesi yetmelidir.

© photocredit

***

Continue reading

Irak olmadı, Suriye deneyelim (mi!)…


 

ABD Ordusuyla çarpışabiliriz!

ABD askeri var Kuzey Irak’ta. ABD karşı koymaz mı?
Koysun.
Türk askeri ile ABD askerinin çatışması risk doğurmaz mı?
Doğabilir. Çarpışabiliriz o zaman.
ABD’yle?
Evet. ABD’yle. Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz niye öyle ABD silahlı kuvvetlerinden aşağı görülüyor ki!?..
ABD dünyanın tek süper gücü, askeri olarak ta öyle değil mi?
O imaj var.. O kadar! Başka bir şey yok, imaj..

Savaş, Barış için yapılır. Barış ise amaç yönünden Ülkemizin bekâsı ile eşanlamlıdır. Bu yüzden de hiçbir partinin malzemesi YAPILAMAZ…

AKP ile bugün ittifak ettiğini açıklayan Devlet Bahçeli,Türk ulusunun bekâsını, “Efsane Bozkurtlar” ı, tarihi şan ve şerefle dolu olan bu ordumuzun tamamlayıcı unsuru olarak kullanmasın. Milli şuurumuza fitne sokmaktan uzak dursun. Ülkemizin bekası, bu ülkeyi, biri bozkurt, diğeri yandaş, diğeri bilmem ne diyerek bölüp parçalamak PKK’dan daha azılı terörizmdir.

Peki bugünlere nasıl gelindi?

***

Continue reading

Milli Mücadele Sporcularının Ruhlarını araplara satan…


 

Millî ve Manevî «Değer Yıkıcılar» İktidarı!

Bırakın bu değer yıkıcılığını! Yıkmadığınız, yok etmeye çalışmadığınız ne kaldı? Çekin ellerinizi değerlerimizden! Özellikle de Cumhuriyete dair değerlerle uğraştıkları acı bir gerçektir. Yahya Galip’in duası Allah katında makbuldür… Yapamazsınız bazı şeyleri. Gücünüz ve siyasi ömrünüz yetmez buna…

Şimdi sıra Milli Mücadele «Değerleri»nden Eyüp Stadında. Eyüp Stadının, toplum için bir değer olduğu göz edilerek rant canavarlığı sebebi ile ortadan kaldırılmak istenmesidir.

Eyüp Spor Kulübü, 1919 yılında İstiklal Mücadelesi için insanlarımızı örgütlemek, savaşacak insanları ve silahları Anadolu’ya geçirmek ve kurtuluş ateşini canlı tutmak için kurulmuştu. O günleri Eyüp’ün ilk futbolcularından emekli MİT mensubu 101 yaşındaki rahmetli Neşet Güriş‘ten dinlemeliydiniz!

Peki kimmiş bu Halveti Şeyhi ve «Hakan» Yahya Galip?

!

***

Continue reading

ANTİDEMOKRAT YCHP


 

«Ameliyat» Kaçınılmaz Oldu!

CHP «Yol ayırımı»na girmiştir!
Farklı doktorların birbirine zıt ilaçlarıyla tedavisine çalışılan, ama daha da kötüleşen hasta durumundadır. Bu hekimlerden biri «Altıok,» öbürü «sosyal demokrat» tedavisinden yanadır.  Ekonomideki “kötü para iyi parayı kovar kuralı” uyarınca;  sosyal demokrasi, Altıok’u kovmuştur.

Üstelik; sosyal olmayan demokrasi var mı ki; Sosyal Demokrasi olsun?! Her demokrasi sosyal olmak zorundadır. Sosyal değilse, demokrasi değildir zaten. Bu paradoksla partililerin beyni yıkanarak Altıok altedilmek istenmektedir.

«Ameliyat Kararı» alma zamanı artık gelmiştir. CHP’nin aslına dönmesi ve iyileşip ayağa dimdik kalkabilmesi için zorunludur bu… Sonucunda «YCHP’li tümörler» temizlenip, tarihin kavanozlarında gelecek nesiller aynı hatayı işlemesinler ve dikkatli olsunlar diye sergileneceklerdir. Bunun için de ameliyatı yaptıracak «Altıoklu CHP’liler»in vakit kaybetmeksizin örgütlenmeleri elzemdir!.

***

Continue reading

RASYONEL MUHALEFET…


 

Üç Maymun Muhalefeti’ne karşı!

Muhalefet hürmete değerdir. Çünkü o da bir araştırma, bir görüş bileşkesidir. Fakat edilecek itirazlar makul ve anlayışlı ve meşru sebeplere dayanmazsa muhalefet değersiz olur.
Atatürk

Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.
Alexis de Tocqueville

Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.
Robert A. Dahl

Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.
Alfred E. Smith

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.
Max Lerner

Görevimiz oybirliğine ya da oybirliğine yakın bir karara ulaşmanın yollarını aramak ve keşfetmektir.
James M. Buchanan

Bilen konuşmaz, Konuşan bilmez. Gözlerini yum, Bütün kapıları kapa; Sivrilikleri buda, Karışıklığı gider; Işığı ayarla, Dünyaya uyum sağla.
Lao-Tzu

Bireysel çıkar değil, asıl grup çıkarı tehlikelidir.
Friedrich A. von Hayek

Tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridir; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.
Virginia İnsan Hakları Bildirisi (Md.2)

© photocredit

***

Continue reading

«Apışıp» Kalmak…


 

…veya Günümüzün Türkiye’sinde Karşılıklı «Dil Yutmak!»

Bir dönem, Cumhurbaşkanı Erdoğan; ”Suriye meselesi iç meselemizdir” demişti ve şaşkınlıktan kimileri dillerini yutmuşlardı!

Bu gün ise, “Filistin’e yapılan bir müdahaleyi, İstanbul’a yapılmış kabul ederim” diyor!..

Dillerini yutanlar mutlaka kerpetenle geri çekip, elastikileştiğinden dolayı yine bırakıvermişlerdir. Her seferinde dil yutma zahmetinden kurtulmak için!

Şaşkınlık, iradeyi ortadan kaldıran akut (geçici) bir halet-i ruhiye halidir. Yegane sebebi gerçekleri örtme eylemine dayanır. Böyle bir durum husule geldiğinde; Şaşkınlık kişiyi kâfir yapar. Kâfir kelimesi genellikle İslami literatürde, Müslüman olmayanların; Kur’an-ı Kerimi Allah kelamı olduğu gerçeğini yok saymaları nedeniyle onları sıfatlandırmada kullanılır.  Kelimenin lügat manası,gerçeğin üzerini örterek kapatması anlamındadır.

Ha bir de karşılıklı «yolsuzluk» iddiaları, suçlamalar, yalanlamalar…Hukukta savunma 3 şekilde kendini gösterir. İnkâr, İtiraz ve Def’i… iktidarın konuşmalarından hareketle; hukukun öngördüğü savunmaby-pass ediliyor. Bu durumda da iddia doğruluk kazanıyor!

‘Ruhsar işine döndü Milletin hâli’ desek yanlış olmaz!

Şaştık kaldık afalladık. Vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla. Ruhsar gitti ruhla kaldık. Yandık yandık nedir bizlerdeki bu ruh hâli?!

***

Continue reading

Kudüs Üzerinden İsrail’e «Savaş Açmak…»


 

Faturasını Yine Vatandaşın Ödeyeceği Kötü Gidişat!

Türkiye’nin Doğu Kudüs’te Filistin Büyükelçiliği açması demek, İsrail’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yok varsayması anlamına geliyor.

Diğer deyişiyle; İsrail açısından düşmanca bir davranışda bulunuyor, İsrail’e adeta “savaş açıyor!”

Ayrıca; BM Şartı’nı, BM sistemini de ihlal etmiş olacak. Bu da, son dönemde Türkiye’yi radikal ideolojilere destek vermekle suçlayan girişimlere ivme katacak ve dolayısıyla uluslararası sistemin dışına itilme sürecine âdeta «kanıt» sunmuş olacak

Bu durumda; ülkenin içerideki durumuna politik, ekonomik ve askeri/güvenlik açılarından bakıldığında, kendi eliyle kendi ayağını bağlamak olacak.

Peki muhalefet ne düşünüyor bu konuda?

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: