MHP’de «Çatırtı Sesleri» yükseliyor (mu?)


 

Hayır işlemek adına ‘Hayır’ !

mhp

Atatürk, 20 Eylül 1917’de Talat Paşa ile Başkomutan Enver Paşa’ya bir rapor gönderir ve çözüm tekliflerini iletir; halk ile yönetim arasında bağlar sarsılmış ve ülke bir anarşiye sürüklenmiştir. Rüşvet, yolsuzluk ve vurgunculuk almış başını gitmiştir. Yargı işlememekte, ekonomi her geçen gün çökmektedir. Ordu ise büyük bir dağınıklık içindedir… Ama O, ümitsiz değildir. Doğru tedbirleri almak ve uygulamak gereklidir.

Siyaseti, hükümeti ve orduyu güçlendirmekle işe başlayıp, adaleti tesis etmek, ekonomiyi iyileştirmek, ihmal ve suistimalleri azaltmak, askeri politikamızı bir savunma politikası haline getirmek ve memleket sınırları dışında ordunun tek bir neferini bırakmamak zorunludu .

Bugün Türkiye, Atatürk’ün teşhis ettiği sorunlarla yüz yıl sonra yeniden boğuşmaktadır. Aynı veya benzer tedbir ve çözümlerin, uygulanması gerekmektedir. Mevcut iktidar ve onun başı, bunları yapacak durumda değildir. Sorunların bir sebebi de zaten bizzat onlardır.

İşte bu yüzden artık bir şeyler yapma zamanı gelmiştir!

 

***

Continue reading

State of the World’s Mothers


sowm-2015_infographic

Maternal and Newborn Inequalities Among the Urban Poor

By 2050 an estimated 70 percent of the world’s population will live in urban areas, and 90 percent of the increase in urbanization will be concentrated in Asia and Africa. Approximately 30 percent of deaths among children under five occur in urban areas. Lack of safe drinking water, poor management of waste and sewage, and poor quality or illegal housing create multiple public health challenges. In such settings, high burdens of adolescent pregnancy, unsafe abortions, and inequitable access to skilled attendance at delivery are detrimental to the health of mothers and newborns.

Ces enfants que le monde choisit d’ignorer

الأطفال الذين يختار
العالم نسيانهم

***

Continue reading

THE IMPACT OF THE LAUSANNE PEACE TREATY IN THE WORLD


lm

***

Continue reading

Sözüm First Lady’yedir!


Siirtli «hemşehri»miz olduğundan dolayı…

İktidar sahipleri ikrah ettiren konuşmaya, yazmaya tahammül göstermiyorsa, gazeteciyi, akademisyenleri, memleketin hayrına olur niyetiyle erdogan_ciftiyazanları, sözle yetinmeyip ardından da bir de fiili olarak tutuklama cihetine giderse, bu İKRAH olur. Yüce dinimiz Meşvereti (Meseleleri naklederek Karşılıklı konuşmayı/tek başına karar ver-me-meyi) emretmiştir. Bugünkü sosyal medya işte bu görevi yerine getirmektedir. Kalem suresi ise, meşverette; hakkı savunmayı ve haktan ayrıl-ma-mayı, ayrılındığı takdirde, son günlerde herkesin diline doladığı “Kurunun yanında yaş ta yanar” sözünün haklılığına Siirt’ten bir örnekle misal verir. İşte bu yüzden Emine Erdoğan Hanımefendiye sesleniyorum. Kendisinin değerli aile büyükleri mutlaka gerçek vakalara örnek teşkil eden dini bilgilerle onu yetiştirmişlerdir.

© photocredit

***

Continue reading

Muslim Teens…


muslims_education_gap

…and Gender Gap in Education!

On average, Muslim men around the world have more formal schooling than women. But the Muslim gender gap in education has narrowed in recent generations: Muslim women have made greater educational gains than Muslim men in most regions of the world. In Europe, for instance, Muslim women and men average virtually the same number of years of schooling among the youngest generation analyzed, and in the Asia-Pacific and Middle East-North Africa regions – together home to most of the world’s Muslims – the gaps have narrowed considerably…

***

Continue reading

CB sayesinde söz kültürden, eğitimden, sanattan açılmışken…


Cumhuriyet öncesi model mi; 1950’ye kadar sürdürülen Devrim Modeli mi?!

Her millet kendi geleceğini kendisi hazırlar… Milletleri millet yapan köklü güç: koy_enstituleriEğitimi, Öğretimi ve Kültürüdür… Kültürünü “Sömürge kültürü” olmaktan sakındıramayan bir milletin beyni, bedeni, kültürü sömürgeleşmeye mahkûmdur. Milli ve Bağımsız olma özelliklerini, her yönüyle yitirir. Milli olan her şey, ticaret metası haline sokulur. Giderek, paranın satın alma gücü, bütün milli değerleri sıfırlar… “Millet olmanın “olmazsa olmazı” DİLdir. Kültürümüz, eğitim ve öğretimimiz, içine düşürüldüğü bu korkunç yozlaşmadan hemen ve derhal kurtarılmayı bekliyor…

***

Continue reading

«Vatan Haini» mi dediniz?


Alın size «Dik Âlâsı!»

© photocredit

AKP, 2002 yılında bu inkarcı kâfir ve onun peşine takılan rantçı, rejim düşmanı cemaatiyle, sözde İslami vizyonu öne çıkararak, bu kişi ve cemaatini kendine gizli şerik kabul ederek, el ele koalisyon kurmuştur. penguen RTE, gizli ortağının İslamı yıkıcı faaliyetini önemsememiştir. Sıra dünyevi menfaate gelince dur demiştir. Öyleyse, bu hükümetin İslamı savunması bir yana asıl itibariyel İslamı, kendi ikbali için kullandığı izahtan varestedir. Buna sandığa giderek bu iktidarı devam ettirmenin hem uhrevi ve hem de dünyevi sorumluluğu azıcık zeka sahibi müslümanın malumudur. Cumhur sorumluluğunu bilmelidir. Allah, merhametiyle terbiye ettiği gibi aklını kullanmayanları musibetle de terbiye eder. İlmihal bilgilerine vakıf olmak farzdır. Öyleyse, ”İdam gelsin,Başkanlık gelsin, AB’den bize ne, bla…bla…bla” konuşmadan önce Siyaseti de, Hukuku da, Ekonomiyi de ve Sosyolojiyi de bize yetecek kadar bilgili olmak Vatandaşlık hakkının zorunlu gereğidir. Buna vakıf olmadan ahkam kesmek, Vatan hainliğinin ta kendisidir.

***

Continue reading

%d bloggers like this: