«Beka Sorunu…»


 

Devletinki mi; Siyasetçininki mi?!

Bir kimsenin devlet hizmetinde bir görevi yoksa, memleketin yönetimi için plan yapmasına gerek yoktur.
Konfüçyus

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi.
George Pompidou

Bir devletin zenginliği ve gücü; ne pamuğu ile, ne altını ile,ne de ipliği ile ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü, en önce gerçek devlet adamlarıyladır.
Hans Hofmann

Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz, eleştiriniz. Basit bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz, övünüz.
Benjamin Disraeli

Bazı devlet adamları istikrar deyince, kendilerinin daima kendileriyle halef selef olmalarını anlarlar.
Yukio Ikusai

Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir.
Cenap Şahabettin

 

Devlet adamlarının yeminleri ile aşıkların yeminleri arasında bir fark yoktur.
Benjamin Franklin

Devlet adamı; ne kadar acı da olsa, gerçekleri söyleyebilen adamdır.
H.G.Mirabeau

Devlet adamı koyunu kırkar; siyasetçi koyun derisini yüzer.
A.OMalley

Cehennemde dağlar gibi büyük yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır. Bunlar, maiyeti arasında adalet etmeyen devlet adamlarını zehirleyip duracaklardır.
Hz.Ali

***

Continue reading

PİRE İÇİN YORGAN YAKMAK…


…diyerek geçiştirelim mi; yoksa hainlere karşı bağışıklık kazanma yoluna mı gidelim?!

***

Continue reading

«Yeni Dünya Düzeni»nde Kafa karışıklığı…


 

Ne Olacak Bu Beynimizin Hâli?!

İnsanlarda oluşan karmaşıklık hissi veren  duygunun giderek esiri oluyoruz!

 

Kafa karışıklılığı birçok durumda ortaya çıkabiliyor. İnsanların birden fazla soruya yanıt verememesı ve çıkmaza düştüğü hissine kapılması günümüzün giderek sertleşen Dünya koşullarında kimi vakit bunaltıyor.

Siyasette tercih zorluğu, iletişim ve haberleşme kaynaklarının yoğun saldırısı da eklenince bireyler, olaylar üzerinde konsantre olup kendilerini kolayca yönlendiremedikleri gibi «konfüsyon»a sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.

Sadece siyaset ve gelecek endişesi mi? Teknoloji de hayatımızı kolaylaştırdığı kadar zorlaştırıyor. Hızı ve yoğun temposu da beyin yorgunluğuna yol açmıyor mu?. Zihniniz dağınıksa, karar vermekte zorlanıyorsanız, doğru kararlar veremiyorsanız zihninizi dinlendirmenin vakti gelmiş demektir.

Konsantre olamıyor, kafanızı bir türlü toparlayamıyor, doğru kararlar veremiyor, bildiklerinizden emin olamıyor, sık sık küçük unutkanlıklar mı yaşıyorsunuz? Siz de mi beyin yorgunluğundan muzdaripsiniz? Zihinsel yorgunluk, ya da diğer isimleriyle beyin, kafa yorgunluğu birçoğumuzun ortak problemi oldu günümüzde… Peki çözüm? [Kaynak.]

***

Continue reading

The 5th Eastern Partnership Summit


 

For a Stronger Economy, Governance, Connectivity & Society…

The 5th Eastern Partnership (EaP) summit will take place in Brussels on 24 November. It will bring together heads of state or government of European Union member states with those of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

The summit will be chaired by the President of the European Council, Donald Tusk, who, together with the President of the European Commission Jean-Claude Juncker, will represent the European Union.

The six partner countries will be represented by the President of Armenia Serzh Sargsyan, President of Azerbaijan Ilham Aliyev, Prime Minister of Georgia Giorgi Kvirikashvili, President of Ukraine Petro Poroshenko, Prime Minister of the Republic of Moldova Pavel Filip and the Minister of Foreign Affairs of Belarus Vladimir Makei.

EaP Leaders will take stock of what has been achieved since the last summit in Riga in 2015 and look forward to future cooperation. The summit will allow them to discuss how to further strengthen cooperation in the four priority areas agreed in Riga: stronger economy, governance, connectivity and society. The summit is due to adopt a joint declaration.

Ahead of the Eastern Partnership Summit: Understanding the EU’s Association Agreements and Deep and Comprehensive Free Trade

***

Continue reading

PİSA: Dünya Öğrencilerinin İşbirliği Yapma Vasfı…


 

Türkiye’de Durum Ne?

Günümüzün işyerleri, başkalarıyla uyum içinde sorun çözebilecek kişileri talep ediyor. Ancak işbirliği, ekip mensuplarının önünde potansiyel zorluklar çıkarıyor. İşgücü, belki de uygun olmadıkları veya beğenmedikleri görevlerde çalıştıkları için ekip üyeleri arasında hakkaniyetle veya etkin biçimde bölünmüş olmayabilir. Ekip mensupları arasında çatışma çıkarak yaratıcı çözümler geliştirilmesinin önünde engeller çıkarabilir. Dolayısıyla işbirliğinin kendisi bir vasıftır.

Öğrencilerin birbirleriyle ne kadar iyi işbirliği yaptıklarını değerlendirmeye yönelik birkaç teşebbüs oldu. İşbirliğine dayalı sorun çözme konusundaki ilk değerlendirmesiyle PISA 2015, bu alanda uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir veri bulunmamasını ele alarak ülkelerin ve ulusal ekonomilerin kendi öğrencilerinin diğer eğitim sistemlerindeki öğrencilerin karşısında nerede durduklarını görmelerine imkan tanıyor. İşbirliğine dayalı sorun çözümü değerlendirmesine 52 civarında ülke ve ulusal ekonomi (32 OECD ülkesi ve 20 partner ülke ile ulusal ekonomi) katıldı.

Eğitim sistemleri öğrencilerin kendi işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin beden eğitimi, işbirliğine dayalı faaliyetleri yerleştirmek ve işbirliğine dönük sosyal beceriler, tavırlar geliştirmek için birçok doğal fırsat sunmaktadır. Sonuçlar ayrıca sınıfta çeşitliliğe açık olmanın, daha iyi işbirliği vasıflarıyla bağlantılı olduğunu da gösteriyor.

Bu rapor, okulda olumlu ilişkiler geliştirmenin öğrencilerin işbirliğine dayalı sorun çözme vasıflarına ve işbirliğine yönelik tavırlarına, özellikle bu ilişkilerde öğrenciler doğrudan sözkonusu olduğunda katkı yapabileceğini ortaya koyuyor. Okullar yapıcı ilişkileri ve okula bağlılığı geliştirmek için sosyal faaliyetler düzenleyebilirler, sınıf yönetimi hakkında öğretmen eğitimi verebilirler ve okulda zorbalığın önüne geçmek için bütünsel okul yaklaşımını benimseyebilirler. Ebeveynler de fark yaratabilirler çünkü işbirliği evde başlıyor.

***

Continue reading

«Reis» diye diye…


Kafaları «afyonlaştıran» gündemler!

***

Continue reading

AB Fonları’ndaki «Siyasî» Kesinti…


 

Avrupa Parlamentosu’ndaki Türkiye Tepkilerine «Sus Payı!»

AB’ye üye olmak için başvuran ve resmi olarak adaylığı tanınmış ülkelere özel mali destekler verilmekte. Türkiye de aday ülke statüsü ile katılım öncesi yardım adı altında oluşturulmuş bu mali yardımlardan faydalanabilmekte. Söz konusu yardımlar, ülkelere AB üyeliği süreci kapsamında AB müktesebatına uyum ve uygulama yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler için mali kaynak  sunmakta.

Merkezi Finans ve İhale. Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu.  Bu Birim,  hizmetlerin, malların, işlerin ve hibelerin ihalesine ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlıyor.

Katılım Öncesi Yardım Aracı  [IPA] kapsamında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu BROP, hedef bölgedeki illerden gelecek başvurular doğrultusunda proje finansmanı sağlıyor. KOBİ’lerin doğrudan başvurusuna açık olmayan programa, ilgili bölgede yer alan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra KOBi’lerin ortak çıkarlarını korumak gibi bir misyonları da bulunan oda, birlik ve borsa benzeri kuruluşlar da başvurabiliyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: