Türkler, «insanlık düşmanı bir canavar» mı?


«Ye’cüc ve Me’cüc», Türkleri mi temsil ediyor?

türk_arap

Anadolu insanı gittikçe Arap kültürü, tarihi ile asimile ediliyor. Hangi Arap kültürü? Türkleri, Türkler, hırsız ve talan ruhlu, kaba ve haşin, ayağını bastığı heryeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun diye tanımlayan… ‘Ey Allahım; Türklere ait ne varsa her şeyi yok et, onların güçlerini çökert, üzerlerine felaket yağdır. Allah, onların ayaklarının altına buzlar yerleştirsin de kayıp, düşsünler.’ Diye dua edenlerin kültürü… Kıbrıs Rumlarına, “Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız ortak düşmandır.” diyen. Makarios’un ölümünde ise tüm Bayraklarını yarıya indirip, 3 günlük yas ilan edenlein kültürü.. Ve bugünün Türkiye’sini yönetenler, Arap milliyetçiliğini överken, Arab’ın Türk’e olan tarihe dayalı kinini yok saymaktadırlar!

***

Continue reading

Kendin kal, ama insan ol!


The_Wall

Yoksa «duvar» örmek veya yıkmak fayda etmiyor; önemli olan «zihniyet duvarları»nı ortadan kaldırabilmek!

Dünya genelinde tek tanrının ‘para’ olduğu bir iklimdeyiz. Olanda haddinden fazla, olmayanda hiç yok, olanlar çok az, olmayanlar çok fazla. Herkesin bireysel mutluluk peşinde savrulduğu acımasız kapitalist sistemde dayanışma mekanizmaları medya destekli global gizli güç tarafından baltalanıyor. Sportiflik, fair-play hikaye, kazanmak şahane… Ne pahasına olursa olsun! Ya geleceği bizlerden devralacak gençlik?

***

Continue reading

Zafer Haftası’nın Zaferleri…


Kimler için ve niçin?

30_agustos

eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma;
yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez.
vücudun mayası, vatan toprağıdır;
bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz.
dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir;
insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.
insanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir;
insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler?
iktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar;
metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer.
milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!
biz o yüce yaratılışlı milletiz ki
hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir.
ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın;
senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir.
zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün;
eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış.
ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan!
(…) Vakt-i, istibdatta söz söylemek memnu idi;
Ağlattırırdı ağzını açsan, hükümet ananı!
Devr-i hürriyetdeyiz şimdi, değişti kaide.
Söyletirler evvela, sonra s..ler ananı!
Namık Kemal (Şiirin tamamı) [1] [2]

***

Continue reading

30 Ağustosta, Diyanet yine hedefte!


Cuma hutbesindeki tenakuzlar!

670zafer

Bu yıl Zafer Haftası nedeni ile camilerde okunan Cuma hutbesinde ne Türk’e atıfta bulunuldu, ne de Atatürk’e! Diyanet’e milyonlar kazandıran Hac vecibesi (turizmi), daha önemliydi çünkü… Bu diyanet işlerinde, imamlarda, vaizlerde ve müezzinlerde hiç mi vicdan ve haysiyet kalmadı? Acilen aynaya bakmalarında fayda olduğu gibi; ‘diğer totaliter rejimlerde müslümanlar, din adamları mezalim altında yaşarlarken, bu özgür toprakları hayatları uğruna bizlere armağan eden kimler?’ sorusunu da kendilerine sorup, dürüstçe yanıtlamaları gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı dahil…

***

Continue reading

KÖPRÜ KURMAK YA DA DUVAR ÖRMEK!


«Bencil» – «Sencil» dengesi kurabilmek, «Adil» olabilmek mi; yoksa, «Rab bana, hep bana»cılık mı?

© photocredit [1] [2]

©Erol Erdoğmuş.

wall_bridge

‘İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar!’ Duvarı ören kim? Siz ya da ben… Sorumluluk ikiye bölünüyor böylece. Duvar ve köprü, ikisi de ilişkilidir. Köprü, karşılıklı olumlu ya da olumsuz ilişkinin varlığı; duvar ise, olumlu ya da olumsuz ilişkinin yokluğudur. Mutluluk, uzay – zaman bütünü içinde daha etkin ve daha edilgen olabilmektir. Mutsuzluk bencillikte, mutluluk senciliktedir. ‘Güleryüzlü olmayan dükkan açmamalıdır’ der bir Çin atasözü… Toplumlar, fertlerinin kalplerinden kalplerine kurulan köprülerle imar edilir.

***

Continue reading

30 Ağustos : Millet, Devlet ve Vatan…


Birlik, Varlık ve Bütünlük tehdit altında!

zafer_bayramı

© photocredit

***

Continue reading

China’s Economic Policy…


A bumpy road for China and the world!

chinese_dragon

***

Continue reading

%d bloggers like this: