Hiperaktif beyinden, hiper kadına… (Bu akşam)


Continue reading

Çocuğunuzun Hayata ilk bakış, ilk başlangıç yolunda, Dolu Botlar…


Yazarı fransız Leila Brient; tercüme eden, ‘Sürdürülebilir İyi Evebeynlik’ çalışmalarından tanıdığınız belgo-turque Gülüş Türkmen..Bu kitapta bir çocuğun paylaşarak ve oyun oynayarak “yüklerinden” kurtulup nasıl özgürleştiğini okuyacaksınız.

***

Continue reading


Continue reading

Demokrasi ve Özgürlüklerin Geleceği : Brüksel Eşekler Sitesi’nden görünen manzara !!


Bugünkü durumunuza aynada bakıp, seçmen türünüzü belirlemeniz mümkün: a) Dokunmayın keyfim yerinde b)Trol c) Emrinizdeyiz d) Sürekli tepki gösteren, muhalif e) Sonuçların tatmin etmediği f) Yeri ve zamanı gelince ağlayıp yakınmadan öteye elinden hiçbir şey gelmeyen. Demokrasi mi? Böl ve yönet rejimi.Havuç ve sopa sadece sıpalar için mi geçerli sanıyorsunuz yoksa!!

***

Continue reading

Being Born To Oneself: A Journey from the Internal Mother to Freedom


Continue reading

Bugünden yarını düşünmek!..


Bulunduğumuz zaman dilimi ve noktadan 1000 yıl ilerisini düşünmek ve bir yol haritası belirlemek. Kolay olmasını bırakın müthiş ileri görüşlü olmak gerektirmiyor mu? Ama, Atatürk başarmış bunu değil mi? BM’nin erişmeye çalıştığı; “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amacı” bir örnek teşkil etmiyor mu? Alın Atatürk’ün konuşmalarını kıyaslayın. O, ileri görüşlülüğü ile 100 yıl öncesinden yol göstermiş, anlaşılacaktır.

***

Continue reading

Psikanalize Giriş Seminerleri


Continue reading

EMPOWERING IMMIGRANT WOMEN


Continue reading

Çağdaş bir anne ve baba olabilmek: Biz böyle mi gördük ya?


Türkiye, yerinde saymıyor merak etmeyin, Atatürk’ün çizdiği tabloya doğru ilerliyor adım adım. Nobel Ödüllü bilim insanımız boşuna Anıtkabir’e koşup, Atam bu ödülü kazandıysam, sayendedir, sonsuza kadar kalacak yeri de burası olmalıdır, diyorsa bir gerçeğin ifadesidir. İki tıp bilim insanımız insanlığı Covid 19 belâsından belki de tamamen kurtaracak aşının altına imzalarını atmışlarsa, Ata’nın kuruluş yıllarında ifade ettiği “Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir.” sözünün kanıtıdır.

***

Continue reading

Her şey iyi olacak…


AKP yönetiminin geliştirdiği YANDAŞLIK taasubunu ülkeye hükmettirmesiyle başlayan iletişim terörizmi veteröristleri; öncelikle medyayı esir alarak, milletin yumuşak karnı İslam Dinini adeta kendileri gibi olmayanları kâfir telakki edercesine sahiplendi ve eş zamanlı olarak ta, kendileri gibi düşünmeyenleri, şahsiyetsiz, haysiyetsiz ve izzetsiz bir kategori içine koyarak, TROLCÜLÜK hareketini ülkeye yaydı. Sonucu ne mi oldu?

***

Continue reading

GÜNCEL İSLAM (5) : KUL değil, ÖĞRENCİSİNİZ, çünkü ÖZGÜR MÜSLÜMANSINIZ!


Arabca dilinde; Kul, köle; ibadet kulluk yani kölelik demektir. Allah “despot” mudur ki “kölelik” istesin? Tanrı kul değil öğrenci ister. Öğrencinin sorusunu deney olarak alır deney sonucu olarak yanıtlar.

***

Continue reading

GÜNCEL İSLAM – (3) :ŞEYHİSTAN DERVİŞİSTAN MÜRİDİSTAN


Bugün ülkemizin şeyhistana, dervişistana, müridastana nasıl çevrilmeye çalışıldığının gözlemcisi, eli kolu bağlı tanıklarıyız. 1400 yıl öncesinin söylemini tekrarlayıp telkin etmekten başka ne yapıyorlar? Amaçları ülkeyi şeyhistana, dervişistana müridistana çevirip egemen olmak değil mi?

***

Continue reading

DİZİ : Bugünün İSLAM’ı – 2 :Bunun adı din (mi?)


Çağının nimetlerinden yararlanırken duyguda, düşüncede ve davranışta çağdışı olan iki tip vardır: 1. İnananlar 2. Fırsatçılar. İnananlar, hazıra konanlardır. Başkasının gördüğünü, işittiğini söylediğini eğer o kişiye güveniyorlarsa; kendi gördükleri ve işittikleri gibi benimseyenlerdir. Bunlar akıl tembelleridir. Fırsatçılar; inananların inançlarına inanmış görünerek, inanmışlardan ticari ve siyasi çıkar sağlayanlardır.

***

Continue reading

Seçmen Israrla Niçin AKP’ye Oy Verir?


Vatandaşın birine mikrofon uzatmışlar. Hükümetten yakındıkça yakınmış!.. “Seçimlerde hangi partiye oy vereceksin?” denince, “Ak Partiye!..”demiş…Vatandaş bunca yakınmasına rağmen, çözümü yine Ak Partiden bekliyorsa; Ak Partinin hatalarını düzelteceğine inandığı içindir. İnancını yitirse Ak Partiye oy vermezdi.Çünkü ihtida etmiyor -din değiştirmiyor-, inancını muhafaza ediyor!.

***

Continue reading

İnsan Hak ve Özgürlükleri mi; Vurun Abalıya!!


❛ Nous soutenons toute égalité humaine et tous ceux qui la recherchent.
We support all human equality and everyone looking for it.
We steunen alle menselijke gelijkheid en iedereen die ernaar op zoek is.
Wir unterstützen die Gleichstellung aller Menschen und alle, die danach suchen.
Tüm insanların eşitliğini ve onu arayan herkesi destekliyoruz.❜

***

Continue reading

%d bloggers like this: