AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ: 2016/4 29 Nisan 2016


business_europe

English Version : Headlines No. 2016-15

***

Continue reading

EU –Turkey Visa Liberalization Process


European Commission Visa Liberalization Roadmap (December 2013 –May 2016)

eu-confusion-cartoon

Türkçe Versiyonu

***

Continue reading

Evaluation des relations Turquie – UE…


Obstacles, risques et options politiques pour la Turquie et l’UE !

turkey_and_europe_947785

© photocredit

Türkiye ve AB için riskler, engeller ve politika üretme seçenekleri.

***

Continue reading

Sunday 1 May : New Union Customs Code…


For a simpler, faster and safer Customs Union!

An efficient EU Customs Union facilitates trade while at the same time enforcing necessary rules for security, safety and intellectual property rights. The new Union Customs Code opens the door to new state-of-the-art IT systems .

An efficient EU Customs Union facilitates trade while at the same time enforcing necessary rules for security, safety and intellectual property rights. The new Union Customs Code opens the door to new state-of-the-art IT systems .

Nouvelles règles de l’Union pour une union douanière plus simple, plus rapide et plus sûre

Neue EU-Vorschriften für eine einfachere, schnellere und sichere Zollunion

***

Continue reading

«Öteki»nin endişesi…


Gerçek hukuk kurallarının değil, gücün hukukunun hükmetmesi!

oteki

Kavramlar anlam taşır. Anlamı dışında algılanması ve uygulanması zihinleri bulandırır. Çatışmacı ortama yol açar. Bu kavramların başında insanoğlunun farklı din dil ırk renk cins ayrımcılığını ve genelde despotizmi ortadan kaldırmak için benimsediği anayasa, hukuk devleti, insan hakları, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, ticaret serbestisi ve işleyeceği sistem olarak yeğlediği demokrasi gelir. Keyfî, yandaşı koruma ve kollama, muhalifi sindirme susturma, haktan mahrum etme anlayışı; adalet sistemini, yargı sistemini bunaltır, yargıya olan güveni sarsar. Oysa…

© photocredit

***

Continue reading

Turkey – EU : In a time where rules reshaped in the global arena.


Brussels and Ankara should bring Turkey closer to its goal of EU membership.

miyopi

Türkiye ve AB ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik Yüksek Düzeyli diyalog mekanizmaları ümit verici bir gelişme olsada; ilişkilerde esas çerçeveyi çizen katılım müzakereleri olmalı. Müzakerelerin tek bir üye devlet tarafından bloke edilmesi ve 500 milyonun üzerinde bir nüfus olan AB ve 77 milyonluk Türkiye’nin ilişkilerine zarar vermesi kabul edilebilir değildir. GKRY tarafından bloke edilen yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik gibi fasılların açılması Türkiye’de siyasi reformların devamlılığı açısından elzemdir.

© photocredit

***

Continue reading

LAİK DİN


Saldırı Özgürlüğü!

©Erol Erdoğmuş.

Yasalar hak saysa da, saymasa da herkes doğal olarak; kendi iç dünyasında düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Kimse kimsenin zihnindekini bilemez. 21Herkes istediği gibi düşünür, hiç kimse müdahale edemez. Peki, insanları cehennemle korkutarak din ve inanç dayatabilme özgürlüğü din ve inanç özgürlüğü müdür!. Korkutulan kişi, “ya öyleyse?” kaygısıyla aklını gözardı ediyor, cehennemden kurtulmak amacıyla boyun eğiyorsa; düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden söz edilebilir mi?

© photocredit

***

Continue reading

«Amerikan karşıtlığı»nın kol gezdiği Müslüman Coğrafyası’nda…


Suudi Arabistan ve Filistin Sorunu !

palestine

***

Continue reading

Turkey – EU : High Level Economic Dialogue – Final Communique.


AB – Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Nihaî Bildirisi

eu_turkey

AB ve Türkiye’deki yabancı doğrudan yatırımların teşviki ile yeşil ve mavi ekonomiler dâhil olmak üzere yatırımların önündeki engellerin kaldırılması; AB ve Türkiye arasındaki büyük potansiyel ve yatırımların daha fazla teşvik edilmesine yönelik eylemlerin geliştirilmesine ilişkin diyaloğun sürdürülmesi; Yatırım alanındaki hedefleri yakalamak için Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası başta olmak üzere, bölgesel ve çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarının kritik rolü…

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı

***

Continue reading

Agenda European/Avrupa Gündemi…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

Continue reading

Türkiye-AB ilişkileri ve demokratik reformlar…


İtici güç niteliğindeki fasılların süratle açılması gerekmektedir!

demokrasi_unsurlar

AB üyeliği hedefinin üç temel boyutu var: demokrasi, sosyal kalkınma ve küresel ekonomik rekabet gücü. Ekonomik kalkınma için demokrasi, hukuk devleti, özgür vatandaşlar, çoğulcu bir sivil toplum, teknolojik yenilikçilik ve girişimci bir özel sektör önemli etkenler. Kadın erkek eşitliği, işyeri güvenliği, sağlık, tüketici hakları, çevre standartları ve saydam kamu ihaleleri gibi birçok alanda AB üyeliği hedefi Türkiye’de ilerici bir gündemin seferberlik gücüdür.

***

Continue reading

Dokuz aday…


İçlerinde Türkiye ’den yok ama «Türk» var!

aday

‘Önce ölümü çiğnemeleri lazım’ sözüyle tarihe geçen Kosova’nın bağımsızlık karşıtı; Yerkürenin en güçlü yedi kadın liderinden biri; Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü mezunu; Batı ve NATO yanlısı siyasetçi; LGBT hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savuncusu; BM İklim Değişikliği Danışmanı; Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu yöneticisi; Birikimli ama cinsiyet ve coğrafi dengeler kurbanı; Dünya çatı örgütünün hiyerarşisinde en tepeye tırmanan kadın; Balkan kökenliler; ve belki de yeni adaylar… ‘Seç, beğen al’ pazarcı taktiğinin işlemediği bir seçim!

***

Continue reading

Filistin Sorunu’nun Kürt Sorunu ile yer değiştirmesi!


filistin_kurt

***

Continue reading

Week in brief – Haftanın özeti – La semaine en bref.


what_new

***

Continue reading

Şiir Pazarı : Time Running Out…


Yorgun atım dolaştırılmak isterken hâlâ, dinginliğin son durağına kadar!

Her defasında derdimize çare olacaktın hani?
Biz hep sana sığındık.
Renkler anlamını yitirdi bazen.
Hepimiz hayatı daha az anlar olduk.
Kimi anlar hep soru sorduk;
cevabını kendimiz bile bulamadık.
Her fırtınadan, ağlayıp sızlamadan sonra
yine sana geldik. Time_Running_Out
Çünkü sen; incinen ruhlarımıza tek çareydin…
Ama işte; sen de bizi yaraladın…
Gözyaşlarımızı silmek için hiç uğraşmadın;
hüzünlerimizi hiç paylaşmadın!
Söz vermiştin;
Ama bunların hiçbirini yapmadın!
Oysa biz her şeyi sana bırakmıştık…
Sen de diğerleri gibi yaralarımıza tuz bastın,
hep gözlerimizden yaş akıttın.
Hiçbir şeyi unutturmadığın gibi
gün geçtikçe hatalarımızı ve nefretlerimizi karşımıza çıkardın.
neden yaptın bunu bize zaman?!

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: