AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ: 2016/4 29 Nisan 2016


business_europe

English Version : Headlines No. 2016-15

***

Continue reading

EU –Turkey Visa Liberalization Process


European Commission Visa Liberalization Roadmap (December 2013 –May 2016)

eu-confusion-cartoon

Türkçe Versiyonu

***

Continue reading

Evaluation des relations Turquie – UE…


Obstacles, risques et options politiques pour la Turquie et l’UE !

turkey_and_europe_947785

© photocredit

Türkiye ve AB için riskler, engeller ve politika üretme seçenekleri.

***

Continue reading

Sunday 1 May : New Union Customs Code…


For a simpler, faster and safer Customs Union!

An efficient EU Customs Union facilitates trade while at the same time enforcing necessary rules for security, safety and intellectual property rights. The new Union Customs Code opens the door to new state-of-the-art IT systems .

An efficient EU Customs Union facilitates trade while at the same time enforcing necessary rules for security, safety and intellectual property rights. The new Union Customs Code opens the door to new state-of-the-art IT systems .

Nouvelles règles de l’Union pour une union douanière plus simple, plus rapide et plus sûre

Neue EU-Vorschriften für eine einfachere, schnellere und sichere Zollunion

***

Continue reading

«Öteki»nin endişesi…


Gerçek hukuk kurallarının değil, gücün hukukunun hükmetmesi!

oteki

Kavramlar anlam taşır. Anlamı dışında algılanması ve uygulanması zihinleri bulandırır. Çatışmacı ortama yol açar. Bu kavramların başında insanoğlunun farklı din dil ırk renk cins ayrımcılığını ve genelde despotizmi ortadan kaldırmak için benimsediği anayasa, hukuk devleti, insan hakları, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, ticaret serbestisi ve işleyeceği sistem olarak yeğlediği demokrasi gelir. Keyfî, yandaşı koruma ve kollama, muhalifi sindirme susturma, haktan mahrum etme anlayışı; adalet sistemini, yargı sistemini bunaltır, yargıya olan güveni sarsar. Oysa…

© photocredit

***

Continue reading

Turkey – EU : In a time where rules reshaped in the global arena.


Brussels and Ankara should bring Turkey closer to its goal of EU membership.

miyopi

Türkiye ve AB ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik Yüksek Düzeyli diyalog mekanizmaları ümit verici bir gelişme olsada; ilişkilerde esas çerçeveyi çizen katılım müzakereleri olmalı. Müzakerelerin tek bir üye devlet tarafından bloke edilmesi ve 500 milyonun üzerinde bir nüfus olan AB ve 77 milyonluk Türkiye’nin ilişkilerine zarar vermesi kabul edilebilir değildir. GKRY tarafından bloke edilen yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik gibi fasılların açılması Türkiye’de siyasi reformların devamlılığı açısından elzemdir.

© photocredit

***

Continue reading

LAİK DİN


Saldırı Özgürlüğü!

©Erol Erdoğmuş.

Yasalar hak saysa da, saymasa da herkes doğal olarak; kendi iç dünyasında düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Kimse kimsenin zihnindekini bilemez. 21Herkes istediği gibi düşünür, hiç kimse müdahale edemez. Peki, insanları cehennemle korkutarak din ve inanç dayatabilme özgürlüğü din ve inanç özgürlüğü müdür!. Korkutulan kişi, “ya öyleyse?” kaygısıyla aklını gözardı ediyor, cehennemden kurtulmak amacıyla boyun eğiyorsa; düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden söz edilebilir mi?

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: