AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ: 2016/4 29 Nisan 2016


business_europe

English Version : Headlines No. 2016-15

***

Emeğe ve çalışan haklarına saygı gösterilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma koşullarının geliştirilmesi, toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu konularda sosyal diyaloğu esas alarak devlet, işçi ve işveren kesimleri olarak hep birlikte göstereceğimiz gayret çok değerlidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bir bayram coşkusuyla yaşanmasını diliyor; TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

AB – Türkiye

AB ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyde Ekonomi Diyaloğu 25 Nisan’da Türkiye’de gerçekleştirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes yaptığı konuşmada Türk iş dünyası için temel öncelikli konunun AB üyelik süreci olduğunun altını çizdi, son dönemde AB’nin resmi açıklamalarında ve üye ülke liderlerinin söylemlerinde Türkiye’ye atıfların üyelik müzakerelerinden ziyade, Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi, mülteci sorununda işbirliği, vize-geri kabul süreçleri, ekonomi ve enerji diyaloğu gibi konulara odaklanmasının eksik bulunduğunu vurguladı. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin herhangi bir üçüncü ülke örneğinde makul sayılabilecek “işbirliği, diyalog ve ortaklık” gibi yollardan değil, tam üyelik için katılım perspektifinden yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Markus Beyrer zirvenin açılış bölümünde yaptığı konuşmada AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladı, üyelik müzakereleri sürecinde yeni müzakere başlıklarının açılması gerektiğinin altını çizdi ve Avrupa iş dünyası açısından Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sağlanması gereğine dikkat çekti. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi için gerçekleştirilecek güncelleme çalışmalarını Avrupa iş dünyasının desteklediğini belirten Markus Beyrer, Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına katılımına ilişkin sorunun çözümlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü mekanizması kurulmasının önemini vurguladı. Markus Beyrer Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarının AB ve Türkiye arasındaki yasal çerçeve uyumunu artırmak yönünde bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AB – ABD

AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakerelerinde Temmuz 2013’ten günümüze elde edilen aşamayı ortaya koyan bir rapor hazırladı. Müzakerelerin başlangıcında her iki tarafın karşılıklı olarak anlaşma ile elde etmek istedikleri sonuç hakkında tutumlarını açıkladıkları ve müzakerelerin ilerlemesi için bir metodoloji belirledikleri belirtilen raporda, 2014 yılından sonra gerçekleştirilen müzakere turları ile spesifik sektörler olarak belirlenenler dışındaki tüm alanlarda yasal işbirliği alanındaki yazılı önerisini ABD’ye sunduğuna yer veriliyor ve halihazırda tamamlanmadığı belirtilen şu konular sıralanıyor:

* AB otomotiv, kozmetikler, tıbbi cihazlar, kimyasal maddeler, bilgi ve iletişim teknolojileri, mühendislik, zirai ilaçlar alanlarındaki yasal işbirliği öneri taslağını Temmuz 2016’daki müzakere turu öncesinde sunacak. İlaç sektörüyle ilgili yasal işbirliği önerisini ise 24-29 Nisan’da gerçekleşen müzakere turunda sundu.

* Enerji ve hammaddeler alanında AB ve ABD arasındaki görüşmeler devam etmektedir; iki taraf bu konulardaki taahhütlerini ne şekilde şekillendireceklerini henüz belirleyemedi.

* Sınır önlemleri ve coğrafi işaretlemeler dışında fikri mülkiyet hakları alanında öneriler sunulmadı.

* Yasal alanda işbirliğinin ne şekilde işleyeceği de dâhil olmak üzere anlaşmanın kurumsal yapısı henüz görüşülmedi.
2013 yılında başlayan müzakereler kapsamında AB ve ABD gümrük tarifelerinde iki defa, hizmetlerde iki defa ve kamu alımlarında bir defa öneri sundu. 2016 yılında teknik ve siyasi düzeyde anlaşma müzakerelerinin tamamlanması hedefiyle hızlandırılması ve yaz aylarında bütün konu başlıkları üzerinde metin önerilerinin ortaya konulması ve anlaşmanın yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. [Ayrıntılı bilgi için]

BUSINESSEUROPE, AB – ABD arasında veri akışlarının düzenlenmesine yönelik üzerinde siyasi anlaşma sağlanan AB – ABD Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) üzerine değerlendirmelerini sunacak olan 29. Madde Çalışma Grubu (Art. 29 Working Party) Başkanı Isabelle Falque-Pierrotin’e bir mektup göndererek, anlaşmanın Transatlantik veri akışları için güçlü bir çerçeve oluşturduğunu vurguladı. Üye ülkeler ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren Veri Koruma Makamları şirketler için hukuki belirginliği ve Transatlantik işbirliğinde güveni yeniden temin edecek olan Gizlilik Kalkanı’na yönelik olumlu bir değerlendirme sunmaya davet edildi.

AB Adalet Divanı 6 Ekim 2015 tarihinde geçtiğimiz yıllarda AB ve ABD arasında kişisel veri akışlarını düzenleyen Güvenli Liman (Safe Harbour) Anlaşması’nın geçersiz olduğuna hükmetmişti.

BUSINESSEUROPE karar sonrasında şirketlerin veri aktarımlarında önemli sorunlarla yüzleştiğine ve kararın sınırlar arası veri transferi gerçekleştirmek isteyen kişiler ve şirketler için önemli bir hukuki belirsizlik yarattığına dikkat çekmekte.

Gizlilik Kalkanı kapsamında şirketlerin yükümlülüklerinin ve saydamlığın artırıldığına dikkat çekiliyor. Uygulama ve gözetimin güçlendirildiği, anlaşma maddelerine uyum teşkil etmeyen faaliyetlerin tespit edilmesi halinde yaptırımların getirildiği vurgulanıyor. Ek olarak AB vatandaşlarının temel haklarının ihlal edildiğine dair şüphe taşımaları halinde hukuki yollar sunuluyor.

AB – Japonya

18. AB – Japonya İş Dünyası Yıllık Toplantısı 20 Nisan’da gerçekleştirildi. AB ve Japon iş dünyası liderlerini bir araya getiren etkinliğin eş başkanlığı görevi Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıdemli Kurumsal Danışmanı Kazuo Tsukuda ve Airbus S.A.S. Başkanı ve CEO’su Fabrice Brégier tarafından yürütüldü.

1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen etkinlikte alanında lider 50 AB ve Japon şirketinin üst düzey yöneticileri temsil ediliyor. Toplantılar sonucu oluşturulan ve resmi temsilcilere iletilen iş dünyası önerilerinin uygulaması AB ve Japon resmi yetkilileri tarafından hazırlanan ilerleme raporlarıyla takip ediliyor. Toplantılar dönüşümlü olarak Japonya ve Avrupa’da gerçekleşiyor.

Toplantı sonunda iş dünyasının ikili ilişkiler temelinde önerileri Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden sorumlu AB Komiseri Elżbieta Bieńkowska’ya sunuldu. Toplantı kapsamında ele alınan konular şu şekilde listeleniyor.

* AB – Japonya Serbest Ticaret Anlaşması ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri,

* Yasal düzenleme alanında işbirliği,

* Döngüsel ekonomi,

* AB ve Japonya’da yatırım ortamının iyileştirilmesi.
İş dünyası liderleri AB – Japonya Serbest Ticaret Anlaşması ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ticaret ve yatırımlarda artış sağlayarak iş yaratımı ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini, yanı sıra küresel büyüme için de yeni fırsatlara kaynak oluşturacağını vurguladı. İş dünyası kapsamlı ve
iddialı bir anlaşma sağlanması için geriye kalan engellerin giderilerek, anlaşmanın hızla tamamlanması çağrısında bulundu. BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Markus Beyrer, anlaşmanın 2016’da tamamlanması için resmi temsilcilerin tarife dışı engeller, kamu alımları ve tarifeler olmak üzere önemli alanlarda ilerleme sağlamak için siyasi irade göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Beyrer ayrıca Japonya’da Mayıs ayı sonunda gerçekleşecek olan G7 Zirvesi’ne yönelik iş dünyası önerilerini hazırlamak üzere B7 toplantısına katıldı. Toplantıda Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve AB iş dünyası temsil edildi. [Ayrıntılı bilgi için]

AB – Vietnam

AB ve Vietnam arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanması üzerine bir açıklama yapan Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birliği’nin dünyanın en hızlı büyüyen bölgesinde etkin bir pazar oyuncusu konumuna gelmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, Asya ülkeleri ile AB arasında güçlü içerikli ticaret ve yatırım anlaşmaları tamamlanması sayesinde Avrupa şirketlerinin önündeki ticaret ve yatırım fırsatlarının artacağı belirtildi. AB ve Asya ülkeleri arasındaki Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın tamamlanması sonrasında AB’nin bölge ülkeleriyle görüşmeleri hızlandırması gerektiğine dikkat çekildi ve Vietnam ile anlaşmanın diğer bölge ülkeleriyle AB arasında müzakere edilecek anlaşmalara örnek teşkil edeceği belirtildi. [Ayrıntılı bilgi için]

İngiltere

Başkanı Emma Marcegaglia ve BUSINESSEUROPE’a üye Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda federasyonlarının başkanları İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşerek Avrupa özel sektörünün 24 Haziran’da İngiltere’de gerçekleşecek olan referandum ile ilgili görüşlerini iletti. İngiltere’nin aldığı doğrudan yabancı yatırımlarda kırk yıldır AB üyesi olmasının önemli bir rol oynadığını belirten BUSINESSEUROPE ve üye federasyonlar sadece Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda’nın İngiltere’ye yaptığı yatırımların 377 milyar UKP değerinde olduğuna; İngiltere’nin de bu dört ülkedeki yatırımları toplamının 185 milyar UKP olduğuna işaret etti. İngiltere’nin AB üyesi olarak kalmasının önemini ülke bazında değerlendiren Başkanlar şu noktaları vurguladı:

* MEDEF / Fransa: AB mükemmel bir birlik değil; İngiltere’nin AB ile ilgili eksiklik olarak dikkat çektiği konulara katılıyoruz ancak hiçbir ülke tek başına bu sorunlarla baş edebilecek güçte değildir ve daha iyi bir Avrupa için İngiltere’nin üye olarak kalmasına ihtiyacımız bulunmaktadır.

* BDI ve BDA / Almanya: İngiltere’nin AB’den ayrılması İngiltere’deki Alman yatırımcıları belirsizlik ortamına düşürecektir. İngiltere’ye yönelik doğrudan dış yatırımların %9’u Almanya kaynaklıdır. Belirsizlik olması halinde yatırımcıların tercih edeceği ilk şey yatırımları ertelemek ya da azaltmaktır. Buna ek olarak İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde hizmet sektörü ticaretinde tarife dışı engeller ve mal ticaretinde de tarifeler ve teknik engellerin artması söz konusu olacaktır. Ortaya çıkan güçlükler Avrupa değer zincirini olumsuz etkileyecek ve sonuç olarak Almanya’nın da AB’den ayrılmasına sebep olabilecektir.

* VNO-NCW / Hollanda: İngiltere AB’nin koyduğu kuralların belirlenmesinde yıllardır etkili olmuş bir ülkedir. AB’nin uluslararası pazarlara açılmasına öncülük eden girişimler İngiltere’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. İngiltere Hollanda için ikinci önemli pazar konumundadır; Hollanda’nın İngiltere’deki doğrudan yatırımları toplamı 177 milyar € düzeyindedir.

* CEOE / İspanya: İngiltere Avrupa Birliği kural ve standartlarının sadeleştirilmesinde, küresel ticarette öncü olmasında, rekabetçiliğinin güçlendirilmesinde öncü olan bir ülkedir. AB ekonomisinin büyümesi ve iş yaratımının devam etmesi için İngiltere’nin AB içerisinde kalması gereklidir. [Ayrıntılı bilgi için]

Dijital Gündem

Hannover Fuarı’na katılan ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e BUSINESSEUROPE Sanayi İşleri Komisyonu Başkanı ve Weidmüller Şirketler Grubu Başkanı Peter Köhler Avrupa’nın dijital gündemi ve geleceği ile ilgili bilgi verdi. Hannover Fuarı kapsamında gerçekleştirilen komisyon toplantısında enerji pazarının nasıl bir şekil alacağı, devam etmekte olan AB Emisyon Ticareti Sistemi reformu ve Avrupa sanayisinin dijitalleşmesi ile ilgili olarak AB Komisyonu’nun yakın zamanda yayımladığı eylem planı ele alındı. [Ayrıntılı bilgi için]

Dijital Gündem

AB Komisyonu’nun yayımladığı Avrupa sanayisinin Dijital Tek Pazar içerisinde dijitalleşmesi ile ilgili stratejisi ile ilgili açıklamasında BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Markus Beyrer şu noktaları ön plana çıkardı:

* AB Komisyonu stratejisi doğru konulara öncelik vermektedir.

* Başta KOBİ’ler olmak üzere dijital teknolojileri kullanabilmelerini sağlamak üzere şirketlere destek verilmesi için 50 milyon €’luk kaynak harekete geçirilecek olması önemli bir gelişmedir.

* Avrupa’nın rekabet gücüne kavuşması için Avrupa sanayisinin dijitalleşmesi elzemdir.

* Dijital Tek Pazar’ın bütünleşmesi için yasal çeşitlilik ortadan kaldırılmalı ve adil bir rekabet ortamı sağlanmalıdır.

* Veri akışında serbestlik sağlanmalı ve ülkeler verilerini yerel olarak saklamaları yönünde şirketleri zorlamamalıdır.

Ecommerce Europe tarafından Coğrafi Engelleme Üzerine Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa toplantısı 26 Nisan’da düzenlendi. Avrupa Parlamentosu üyesi Kaja Kallas ve AB Hollanda Dönem Başkanlığı toplantının ev sahipliğini yaptı. Toplantıda BUSINESSEUROPE’u temsil eden Direktör Yardımcısı Guido Lobrano yeterli gerekçeye dayandırılmayan coğrafi engelleme (geoblocking) konusunun ele alınmasını desteklediklerini, ancak sorunun esas kaynağını oluşturan ve Tek Pazar kapsamında farklı yasal düzenlemelerden kaynaklanan parçalanmanın giderilmesinin öncelik olması gerektiğini vurguladı. Ek olarak AB Komisyonu’nun coğrafi engellemenin kaynağını her durum için ayrı olarak inceleyerek, farklı pazar koşulları veya ulusal düzeyde farklı yasal düzenlemelerden kaynaklanan, dolayısıyla geçerli sebepleri olan uygulamaları doğru şekilde tespit etmesi gerektiğini dile getirdi. [Ayrıntılı bilgi için]

Gümrük Birliği

Avrupa Birliği yeni gümrük kuralları 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni gümrük kurallarının yasa dışı yollardan korsan ve sahte malların ticaretine karşı tüketici korumasını artıracağı belirtiliyor. Yeni kurallar 1992’den itibaren yürürlükte olan kuralların yerini alacak.
Yeni kurallar ile:

* İşletmeler gümrük işlemlerini daha hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

* Tüketicilerin Avrupa’nın çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uymayan yasadışı mallara karşı koruması artacak.

* Uygulamaya konulacak yeni IT sistemi sayesinde farklı gümrük makamlarının birbirleri ile aralarındaki işbirliği artacak. [Ayrıntılı bilgi için] [Kaynak/Source]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: