«Amerikan karşıtlığı»nın kol gezdiği Müslüman Coğrafyası’nda…


Suudi Arabistan ve Filistin Sorunu !

palestine

***

Continue reading

Turkey – EU : High Level Economic Dialogue – Final Communique.


AB – Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Nihaî Bildirisi

eu_turkey

AB ve Türkiye’deki yabancı doğrudan yatırımların teşviki ile yeşil ve mavi ekonomiler dâhil olmak üzere yatırımların önündeki engellerin kaldırılması; AB ve Türkiye arasındaki büyük potansiyel ve yatırımların daha fazla teşvik edilmesine yönelik eylemlerin geliştirilmesine ilişkin diyaloğun sürdürülmesi; Yatırım alanındaki hedefleri yakalamak için Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası başta olmak üzere, bölgesel ve çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarının kritik rolü…

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı

***

Continue reading

Agenda European/Avrupa Gündemi…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

Continue reading

Türkiye-AB ilişkileri ve demokratik reformlar…


İtici güç niteliğindeki fasılların süratle açılması gerekmektedir!

demokrasi_unsurlar

AB üyeliği hedefinin üç temel boyutu var: demokrasi, sosyal kalkınma ve küresel ekonomik rekabet gücü. Ekonomik kalkınma için demokrasi, hukuk devleti, özgür vatandaşlar, çoğulcu bir sivil toplum, teknolojik yenilikçilik ve girişimci bir özel sektör önemli etkenler. Kadın erkek eşitliği, işyeri güvenliği, sağlık, tüketici hakları, çevre standartları ve saydam kamu ihaleleri gibi birçok alanda AB üyeliği hedefi Türkiye’de ilerici bir gündemin seferberlik gücüdür.

***

Continue reading

Dokuz aday…


İçlerinde Türkiye ’den yok ama «Türk» var!

aday

‘Önce ölümü çiğnemeleri lazım’ sözüyle tarihe geçen Kosova’nın bağımsızlık karşıtı; Yerkürenin en güçlü yedi kadın liderinden biri; Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü mezunu; Batı ve NATO yanlısı siyasetçi; LGBT hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savuncusu; BM İklim Değişikliği Danışmanı; Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu yöneticisi; Birikimli ama cinsiyet ve coğrafi dengeler kurbanı; Dünya çatı örgütünün hiyerarşisinde en tepeye tırmanan kadın; Balkan kökenliler; ve belki de yeni adaylar… ‘Seç, beğen al’ pazarcı taktiğinin işlemediği bir seçim!

***

Continue reading

Filistin Sorunu’nun Kürt Sorunu ile yer değiştirmesi!


filistin_kurt

***

Continue reading

Week in brief – Haftanın özeti – La semaine en bref.


what_new

***

Continue reading

%d bloggers like this: