ABD’nin yeni oyunu…


İran’ı, Türkiye ve Suudi Arabistan ile bir sıcak «çatışma»ya sokmak mı?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Suriye krizinin patlak vermesi ile İran Orta Doğu’da üstün konuma gelme şansını kaybetmişse, turkey_iran_saudiarabiaTürkiye krizi “patlatan” ülkelerden biri olduğu için, bunda Türkiye’nin de payı/rolü olduğu sonucu çıkarılabilecektir ki; bu sonucun çıkarılabilmesi, Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirme çabalarına hizmet edecektir. George Friedman’ın yazısından hareketle akla şu sorular geliyor : İran’ın başına Suudi Arabistan ve Türkiye üzerinden yeni bir “çorap örülmek” mi isteniyor? İran’ın “yay” politikası Suudi Arabistan’ı mı hedef alıyor? Türkiye’nin güçlü, İran güçsüz gösterilerek ve Suriye krizinin İran’ın planlarını alt-üst ettiği ifadeleri kullanılarak, Türkiye, İran’a yönelik tahrik edilmek mi isteniyor? İran Asya’dan uzaklaştırılıp, Batı’ya çekilerek ABD’nin çıkarlarına hizmet edici çatışmalara mı sokulmak isteniyor?

***

Continue reading

İYİ NİYETLE KÖTÜLÜK YAPMAK.


Yasaklamalar, yasaklananların reklamıdır !

©Erol Erdoğmuş.

.

Yasaklananlar, apaçık değil gizlice yapılır. İnsanoğlunun yasaklanan herşeyi psikoloji bilimi devr-i_alem gerçeğini gözardı ederek; amaçlarının tersine hizmet ettiklerini göremiyorlar. Yasaklananlar, apaçık değil gizlice yapılır. Yasaklı kız ve erkek çocukların zihinleri, apış aralarının yer çekiminden kurtularak beyindeki tahtına çok zor kavuşur. Kadınla erkek arasında sadece cinsiyet ilişkisi yoktur. İnsandaş ilişkiler de vardır. Cinsiyeti aşan insancıl ilişkiler de yaşanır. İnsancıl ilişkilerin gelişmesine fırsat vermeyerek, gelecek nesillere kötülük yaptıklarının farkında bile değiller veya kasten yapıyorlar. Söz konusu olan olay ne peki?

***

Continue reading

Ankara’dan bakınca…


FETÖ’nün Çin’den kazancı!

zafer_karadag

© Zafer Karadağ.

Çin’in, barındırdığı yatırım fırsatları ve her yıl daha fazla büyüyen ithal ürünler pazarı, Türk ihracatçılar ve yatırımcılar için vazgeçilemez bir pazar tr_chinahaline geldi. Ancak, Ülkemizden 10.000 kilometre uzakta bulunan ve Türkiye’den 17 kat daha fazla nüfusa ve 12 kat daha geniş topraklara sahip olan bu devasa ülkenin önemini, ne resmi ne de özel sektörün kavradığını söyleyebilmek, ne yazık ki hala mümkün değil. Fetö’cü hainlerin, Çin’de çok organize bir yapı kurdukları ve Türkiye ile Çin arasındaki 20 küsur milyar Dolarlık yıllık ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar Dolarını kontrol ettikleri düşünülürse, onların bile işin ciddiyetine ne kadar vakıf oldukları ve parsa toplama yarışına giriştikleri daha iyi anlaşılmıyor mu? Peki ne yapmak gerekiyor?!

***

Continue reading

Kimilerinin doğruları, diğerlerinin yanlışları olursa…


Nasıl çıkılır işin içinden?!

Halk; yeteneksiz diktatör eğilimli, hırslı, makyavelist tipleri seçiyor sonra da pişmanlık duyuyor. toplumMuhalif düşünce sahibi kişilerin gözaltını alkışlıyor, hukukun egemenliğinden dem vuruyor; aynı durum kendi başına gelince hukukun iflas etmesinden yakınıyor. Yargılamalarda ötekiyi suçlu yapıyor, kendisinden olan hakim önüne çıkınca, masumiyet karinesi devreye sokuluyor. Adı rezaletlere, skandallara bulaşanlara Kefilim diyorlar, öteki söz konusu olunca adalet görevini yapmış sayılıyor. Ülke sınırları delik deşik, ulusal güvenlik evlere şenlik, ‘yeniden yapılanıyoruz’ diye gündem saptırılıyor. Oysa toplum sorunlara tuttuğu takım kadar kafa yorsa, hiç sorun kalmayacak aslında.

***

Continue reading

IŞİD’in Kerkük Saldırısı Türkiye’nin mi «Marifeti» ?


Peki niçin?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

IŞİD’ın Kerkük’e saldırmasına anlam yüklemesi yapabilmek için, her şeyden önce, saldırının nasıl bir ortamda yapıldığına bakmak ve bölge dışı faktörleri de ihmâl etmemek gerekiyor. Peki bölgenin bugün içinde bulunduğu durum nedir? Ya da IŞİD, hangi koşullarda ortaya çıkmıştır, hangi koşulların ürünüdür? IŞİD’e yüklenen işlev(ler) nedir? IŞİD’ın Kürt hareketini nasıl etkilediğine ya da Kürt hareketinin IŞİD’dan nasıl etkilendiğinde bakılırsa, konu, daha anlaşılır hâle gelir. parcalanmis_irak1IŞİD ile mücadeleye Peşmergenin katılmasının önünün açıldığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda; IŞİD ile mücadele ediyor diye, Peşmergenin Irak Kürt Özel Bölgesinin sınırları dışına çıkmasına da hoş görü ile yaklaşılmış, gerektirdiği eğitimi almasına ve silahlandırılmasına da itiraz olmamıştır. Ayrıca, Kürt hareketinin Batı kamuoyu nezdindeki itibarı ve imajı da beslemiştir. IŞİD Musulu, bir Türkmen şehri olarak bilinen Kerkük te kürtler tarafından almıştır. Kerkük, Batı destekli kürtlere direnmemiş, ölüme karşılık sıtmaya âdeta razı olmak zorunda bırakılmıştır. Bugün gelinen noktada Kürt Özel Bölgesi sınırlarını hem batı hem de güneye genişletmekle kalmamış, belirgin bir güce de sahip olmuştur. Gelinen noktada, Irak’ın üçe bölünmesi daha sık konuşulmaya başlanmış, Erbil’in Bağdat’tan kopma eğilimi güçlenmiştir. Erbil’in Türkiye destekli hareket ettiği varsayımından hareketle, Ankara’nın etnik ve dinsel temelli parçalanmaya ortak olması ihtimali belli merkezleri telâşlandırmaktadır. Bütün unsurlar bir araya toplandığında; Zamanlama olarak, IŞİD’ın Kerkük’e saldırmasının arkasında Türkiye’nin olabileceği ihtimaline güç kazandırmaktadır.

***

Continue reading

Güç Hakkın önündedir…


…Ama ‘Kurunun yanında yaş, kuruyla beraberliği nedeniyle yanmayı hak etmiyor!’

münir_kebir

© Münir Kebir

Önce endüstrileşen dünyada nerede bulunduğumuz gerçeğini, hamasete, Allah’a Peygambere sığınmadan belirleyiniz. dun_bugunReis ya da Başkan olmak için «döt atan» kişinin, II.Abdülhamiti nasıl göklere çıkard(t)ığını değerlendiriniz. Sonra da yazdıklarımı iyice, satır aralarına kadar okuyup; Türklüğü, ve bu bağlamda milliyetçiliği sahiplenen Bahçecilikle iştigal eden rençberin akıl sağlığı ve milliyetçilik konusundaki davranışını Reisle karşılaştırarak Ülkemizin geleceği hakkında gerçekleri kendinizle tartışınız. Elbette akıl ve sağduyu sahibi iseniz!

***

Continue reading

World Justice 2016 : Rule of Law Index Data & Findings


Turkey fell 8 positions to 99th out of 113 countries worldwide

wjp11

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: