Oyunuzun Rengini Nasıl Belirliyorsunuz?


Seçimlerimiz duygusal ya da düşünsel olur; davranışımızla eylemleşir. Duygu –istek, ihtiyaç– bilincimize egemen olursa, düşünceyi sollayarak öne çıkar ve refleks şeklinde somutlaşır, seçim dayatım olur.

***

Continue reading

Emekli «Leventler»in b.k yemesi…


İnsanın aklına gelmiyor değil; acaba «leventler» içinde «kriptolar» mı vardı da, AKP lehine çalıştı, «ak demek isterken etrafı diğerlerine boklattı» mı?

***

Continue reading

Cennet’te «Erk» Kim, «Kuvvetler Ayrılığı» Var mı?


Yasamanın ve yargının kendi adlarına takdir hakları varken, yürütmenin takdir hakkı yoktur; yasamanın yasalarını, yargının ilamlarını uygulayan memurudur sadece. Yürütme bu niteliğiyle erk bile sayılmaz.

***

Continue reading

Hakkaniyet mi bu?


Mevcut sistem; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘nin 19.Maddesinin; “Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak; karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bigi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir” hükmünü gözardı ediyor. Etmekle de yetinmeyip, eşitlik ilkesini de yok sayarak parlamentoya giremeyen partileri ve oy verenlerini mağdur ediyor!…

***

Continue reading

Seçim Sistemi üzerine iki makale: Baraj kime yarıyor?


Usulüne göre kullanılsa da, bazı oyların sayılmaması; Anayasamızın (67. Maddesi) öngördüğü Oyların Eşitliği İlkesiyle nasıl bağdaştırılabiliyor?! Ayrıca, 7.520.006 MHP oyu, nasıl 6.058.489 HDP oyu’na eşit oluyor da her iki parti 80’er Milletvekili çıkarabiliyorlar?!

***

Continue reading

Andı amacından saptıranlar kimler ve niçin?


“Ne mutlu Türküm diyene” demelerinde ne sakınca var?! Bunun ırkçılıkla ne ilgisi var? “Türk” olmak ne demektir açıklanmamıştır. Türk’ün ne olduğunu çocuğa anlattıktan sonra, nasıl’ları, niçin’leri ile somutlaştırılarak öğretilmeliydi.

***

Continue reading

Kadınların yarası Dünya erkeklerinin yüz karası


Erkekler bedence ve etkinlikçe kadınlardan güçlü ve kuvvetli. Güçlerini çıkarları doğrultusunda kullanarak, kadınları sollayıp öne çıkıyor, eşitliği bozuyorlar. Niçin? Empati yokluğundan!..

***

Continue reading

Yavri (!) Muhalefet Türkiye Demokrasisinin neresinde?


Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler; halk oyu çoğunluğu ile iktidara gelecekleri umuduyla birbirini geçmeye çalışan “vaat organizasyonları”dır.Oysa sözünü ettikleri demokrasi, rasyonel değil irrasyoneldir. Oyların nitel değil, nicel çoğunluğu geçerlidir irrasyonel demokrasilerde… Nicel oylar; her zaman doğru oylar olamayabilir.

***

Continue reading

AB’nin çöplerine kapını aç, kendi çöplerini toparlamada aciz kal!


Devletler kölelerin değil, efendilerin devleti olduğu için, işçiye işveren gözüyle bakarlar. İşçiye grev isyanından başka yol bırakmazlar. Aynı çareyi lokavt olarak işverene de bırakmışlardır. Tavşana kaç tazıya tut İşçiyle işverenin hasım olması kimin işine geliyor?

***

Continue reading

Özgürlük Eşitlik Kardeşlik


Eşitlik yoksa
Biriler eşittir birileri değil
Eşitlik yoksa
Birileri özgürdür birileri değil
Eşitlik yoksa
Birileri kardeştir birileri değil

***

Continue reading

Anlayanlara…


Ona buna bakıp da sağa sola sapma. Kimsenin seni anlayabileceğini sanma. Anlayanlar olursa ne âlâ ne mutlu. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere aldırma. Parazit fikirlere, kıskançlara, senin kıymetini bilmeyenlere sakın prim verme.. Güç anahtarı bilgi ve beceridir.

***

Continue reading

İnternet Okyanusunda sürücü, hercai okur, ideal ve aktif okur…


Ne diyor bilim “Enerji yokken var varken yok edilemez” Ruhumuz olan bu bilinçli enerjimiz Düzeyden düzeye gelişe gelişe Trilyonlarca yıldır var Trilyonlarca yıl var olacak

***

Continue reading

Alan memnun, oyu atana hüsran: Çözüm Önerisi mi?


Siyasette; siyasi hizmet vaatçisi politikacı, güven oylarının çoğunu toplarsa vaatlerini gerçekleştirmek üzere iktidar olur. Siyasi hizmet satıcısı siyasi partiler, siyasi hizmet alıcısı ise; seçmenlerdir. Demokratik ticaret ve siyaset ikizlerinde; müşteriler seçmen, seçmenler müşteridir. Kimse ticarette bir malı ve hizmeti satın almaya; siyasette bir partiye oy vermeye zorlanamaz. Müşteriler ve seçmenler kendi özgür iradeleriyle, satın alma ve oy verme kararı alırlar. Demokratik ikizlik budur

***

Continue reading

the Future of Water


Continue reading

İnsana özgü uç bir yetenek : ŞİİR


Continue reading

%d bloggers like this: