Özlemini duyduklarımız…


Bir adım ötemizde bizi beklemelerine karşın, kucaklamak için çaba göstermediklerimiz!

sevg,_ağacı

© photocredit

Sevgi’yi; hangi toprakta yeşerteceğiz? Topraklar bizim değilse.. Hangi sularda çoğaltacağız? Nehirler, denizler bizim değilse.. Hangi tepelerde yükselteceğiz? Dağlar, kayalar, dağ çiçekleri bizim değilse.. En acısı; nereye gömeceğiz? Mağaralar, maden yatakları bizim değilse.. Olmayan yerde sevgi ağacı biter mi?Hangi sevgiyi yeşerteceğiz?

***

Continue reading

Türkiye : “Kevgir” ve “Yol Geçen Hanı..!” (mı?)


”Ziyaretçi”miz Sadece Almanya mı?

aşık_veysel

© photocredit

Kötü niyetler içeren zarar verici politikalar varsa, bu durum dış politika uzmanlarının “zorlayıcı diplomasi stratejisi” dedikleri yöntemle pozitife geçirilebilir. Bu ne demek? Karşıdaki gücün tüm unsurlarını dikkate alarak oluşturulacak bir starateji ile ihlali gerçekleştiren ülkeye karşı, ölçülü bir güç kullanma tehdidini de içeren bir tepki politikası oluşturulabilir. Elbette, karşı tarafın elinde sana karşı kullanabileceği İsviçre’deki banka hesapları gibi ağır kozlar yoksa!!

***

Continue reading

Special meeting of the European Council – Conclusions : Ukraine, Gaza, Iraq, Syria, Libya, Ebola…


Réunion extraordinaire du Conseil européen – Conclusions: Ukraine, Gaza, Iraq, Syrie, Libye, Ebola…

eu_special_meeting_30082014

© photocredit

Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad : Conclusies.

Außerordentliche Tagung des Europäischen Rates : Schlussfolgerungen

Other Languages.

***

Continue reading

EU Informal Summit: Leaders picked new chiefs!


Donald Tusk elected European Council President and Federica Mogherini appointed as new EU High Representative’!!

gelenler_gidenler1

© photocredit

***

Continue reading

Ruh ve Bedenin Buluşma Noktası…


victory

Zaferler!!

© photocredit

Kazanmaya değer zafer, zorlu bir savaşın sonunda gelir – Pitigrilli; Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür – Grillparzer; Zafer kazandığı zaman kendini de yenebilen, iki kere başarmış demektir – Syrus; En büyük zafer, insanın kendi kendisine hâkim olmasıdır – Eflatun; Zafere ilave edilecek yegâne süs; tevazudur – Duclos; Anibal, Zaferi kazanmasını bildi, kullanmasını değil – Plutarkos…

***

Continue reading

ÖZERK MEDYA…


MKA_basın

Erbab-ı siyaset ve erbab-ı ticaret “tekeli”ne karşı!

© photocredit

©Erol Erdoğmuş.

Basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk, bu soruyu 1924’te yanıtladı: “Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın hürriyetidir”. Basın hürriyeti; her olay, her duygu, her düşünce için geçerli olmalıdır; işimize gelen bazı olaylar, duygular, düşünceler için değil!..

***

Continue reading

Yeni Hükümete İlk Tepkiler…


Hukuk ve demokrasinin katli sonucu dökülen kanla yoğrulmuş harçla inşa edilen, “sipariş” hükümeti!!

62. Hükümet Üyeleri

© photocredit

Turkey unveils new cabinet of Erdogan allies

***

Continue reading

%d bloggers like this: