Düşmanlık Duygularının Temeli…


 

Küçük Farklılıklar Narsizmi!

Narsisizm veya özseverlik, kişinin kendisine tapması, kabaca tabirle kişinin kendisine âşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Farklı tanımları ve kullanımları mevcuttur.

Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar.

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi açılıp gelişir.

 

Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır.

 

Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir.

 

Tüm uygarlığımız, karşılıklı kâr sağlayan bir alış-veriş düşüncesi, satınalma açlığı üzerinde yükseliyor.

 

Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeğe” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.

Erich Fromm

 

Yalan hiç bir şeyi yerinden kımıldatmaz.

 

Gerçek hiç bir zaman şiddet tarafından çürütülemez.

 

İyi ve kötü sadece itaatsız olma özgürlüğü içinde vardır.

***

Continue reading

Yaşam Denilen Şey…


***

Continue reading

AYDIN BOYSAN’IN CENAZE NAMAZI KILINMAZMIŞ


 

Rakı Gibi Olmasa da Bal Gibi Kılınır!

İnsan olarak onurumuz varsa eğer, öleceğimize göre değil, ölmeyeceğimize göre yaşamak ve çalışmak vicdan borcumuzdur.

 

Bu dünyada kendini yüceltenler, ‘sanat ve bilime’ kendini feda edenlerdir.
Sabır, eser yaratma çilesinin can üfleyen nefesidir.

Her akıl sahibi, kendi aklı dahilinde delirme hakkına sahiptir.
Beyin alır, akıl tartar ve yorumlar. Mizah’ın hedefi aklı kullanmayı öğretmektir.
İnsan dediğimiz canlı, son nefesine kadar bir anlamsız ve saçmalık dizisinden kurtulmak istiyorsa, bunun yararlı ve garantılı kurtuluş yolunun “mizah” olduğunu anlamalıdır.

Kitap insanlığın kağıt üzerindeki belleğidir. Kitap sonsuza kadar ihanet etmeyen bir dosttur. Kitabı ilk kez okurken bir dost tanırsın. İkinci okuyuşunda eski bir dosta rastlarsın.

Sahip olduğumuz zaman az değil, çok… Az olan zaman yararlandığımız zamandır.
Hiçbir konuya hiçbir yaşta geç kalınmış değildir. Her türlü eylem ve işten “artan zaman kalmadığı” gerekçesi ile kaçınılması yanlıştır… Hatta saçmadır.
Yaşlılık bütün güzelliklerin seyredildiği bir manzara kulesidir… Ancak ruhları körelmiş olanlar hiçbir şey göremez.
Eğer zaman, düğüm atılmamış bir ip tekdüzeliği içinde akarsa, öylesine bezdirir ki, miskinlik yaratır. Öyleyse “zaman baba”ya da, arada bir düğüm atılır ki, geçmiş günler zevkle anılsın, gelecek zaman da, umut dolu olsun…
Her bitki çiçeği kesildikçe yeni çiçek verir; kesilmez, öyle bırakılırsa, eninde sonunda kurur.

Bizim dilimiz zoraki kibarları, sokak sözcüğünü küçümseme niyetiyle kullanırlar. Örneğin, sokak kedisi, sokak köpeği gibi…O zavallılar keyfinden mi sokakta yaşıyorlar? Ya sokak kızları?… Kurtarsalar ya.
Kişi sevgi konusunda da herkesi dinledikten sonra kendi yolunu, kendi gerçeğini kendisi bulmalıdır.
Değişmeyen, gelişmeyen, kemikleşen bir sevgi olamaz. Zaman, sevgide biçim ve içerik gelişmeleri yaratır. Sevginin canlı kalması bu gelişmelere bağlıdır.

***

Continue reading

«Yaşam Mucizesi…»


 

Varım Öyleyse Düşünmek Zorundayım!

Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler;
Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi!
Kanun diye topraklara sürtündü cebinler;
Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi…
Bihude figanlar yine, bihude eninler.

Eyvah! otuz üç yıl o zehir giryeleriyle,
Hüsranları, buhranları, ehvali, melali,
Amal-ü devahisi ve sulh-ü seferiyle
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali.
Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı zeriyle!

Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler,
Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar,
Dönsün bize o derin nazra-i muğber.
Heyhat! otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar
Heyhat! ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer

Silmez fakat elvahını tarih-i muanit,
Doksan beşi aç! gölgesi bir tac-ı harisin
Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit
Evca-ı şebengizini bir yevm-i habisin.
Hala o vesavis, o desayis, o mefasit.

Hala o şebin zeyl-i temadisi bu ezlam,
Hala o cehalet, o tecahül ve o techil,
Hala vatan hissesi bir tude-i alam,
Hala düşünen başlara hep latme-i tenkil,
Hala sırıtan dişlere hep lokma-i inam!

Hala tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet,
Hala: ‘bu senindir, bu benim! ’ kısmeti cari,
Hala gazap altında hakikatle hamiyyet.
Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari;
Son nağmesi yalnız: yaşasın sevgili millet!

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken
İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse;
Millet yaşamaz maşer-i millet boğulurken!

Kanun diyoruz; nerde o mescud-i muhayyel?
Düşman diyoruz nerde bu? hariçte mi, biz mi?
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel,
Düşman bize kanun mu? ya hürriyetimiz mi?
Bir hamlede biz bunları, kahrettik en evvel.

Bir hamle-i mahnum-i tagallüple değiştik
Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura,
Heyhat! otuz üç yıl geri düştük ve mühlik
Yoldan şu nedametli ve gafletli mürura
Bişüphe o humma-yi cünun oldu muharrik.

Ey millete bir sille olan darbe-i münker,
Ey hürmeti kanunu tepen sadme-i bidad,
Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her
Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yad…

Düşsün sana meyyal-i tahakküm eğilen ser
Kopsun seni –bir hak diye- alkışlıyan eller

***

Continue reading

HAYALİSTAN


NON HOMO HOMİNi LUPUS!

© photocredit

***

Continue reading

KADER VE İLAHİ ADALET


 

Kaderimiz, hak ettiğimizdir.

Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok! Lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok.
Şems-i Tebrizi.

Er ya da geç iyilik kazanır. Er ya da geç temiz yürekler huzura kavuşur. Er ya da geç adalet yerini bulur. İyisi mi neysen ‘O’ ol. Sana yalan söyleyene,iftira edene kızma. Yalan da iftira da döner dolaşır sahibini bulur. İlahi adalet şaşmaz.
Aret Vartanyan

Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz.
Goethe.

Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.
Kuran’ı Kerim Ayet (42/30)

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir.
Napoleon Bonaparte

Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Ayet 10/44

Kaybetmeye razı olmadığın hiçbir şeyi kazanamazsın.
Jackson Pollock.

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.
George Duhamel

Kendi geleceklerimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.
Disraeli.

Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
Ayet 16/111

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.
Einstein.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.
Hadis-İ Şerif

© photocredit

***

Continue reading

KÖTÜ İYİDİR


 

Terbiyeyi, terbiyesizlerden; iyiliği, kötülerden öğrenmek!

Terbiye; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.
Ernest Renan

Bir bağ ki görmezse terbiye, tımar; çalı çırpı biter, haristan olur.
Tevfik Fikret

Heykeltıraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur.
Joseph Addison

Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.
Denis Diderot

Terbiye aklın hocası, düşüncenin de rehberidir.
Johann Kaspar Lavater

Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez.
Hz.Ali

Hiçbir baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi miras bırakmaz.
Hadis-i Şerif

Terbiyeyle olabilecek şeyi kanunla yapmaya çalışmamalı.
Montesquieu

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.
Namık Kemal

Terbiyedir ki; bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.
Atatürk

***

Continue reading

%d bloggers like this: