Cenevre Süreci : Dönüşümlü Başkanlık ve Türkiye’nin Garantörlüğü…


Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitlik anlamında olmazsa olmazıdır!

Güvenlik ve garantiler konusu bu konferansın ana temasıdır. 2014 Metninin 2. Maddesidir. Yeni icat edilmiş birşey değildir. Eğer anlaşma metninde yoksa, bunu Kıbrıs Türk halkının onayına sunulacak metin olarak göremem ve böyle bir metnin altına da imza atmam. Bu çok net ve açıktır. Kararlara etkin katılım olgusu yanında, nihaî çözüm metninde mutlaka bulunması zorunludur . Anlaşma metninde yoksa, Kıbrıs Türk halkının onayına sunulacak metin olmaz. Garantilerin devamı herkesin bildiği gerçekliktir. Önemli olan konu bir tarafın güvenliğinin, diğer tarafça tehditmiş gibi algılanmayacağı noktayı bulabilmektir.

***

Continue reading

EU FOREIGN AFFAIRS COUNCIL: SYRIA – MIDDLE EAST PEACE PROCESS – LEBANON


eu_fac

* * *

Continue reading

UN chief opens Cyprus peace talks in Geneva


cyprus_conference

© photocredit

International Cyprus Summit has started [Turkish]

Rauf Denktaş’ın vefatının 5.Yılında; 5’li Zirve!

***

Continue reading

5’li KIBRIS Konferansı…


Close-up on Cyprus Summit in Geneva!

2017110123125

Cyprus Summit in Geneva has begun

The Success Story the EU Needs Could Be Written in the Eastern Mediterranean

We are now in the moment of truth

***

Continue reading

«Sünni Türkiye» ve Asya…


Risklerle dolu fırsatlar perspektifi!

 

asya_turkiye

Asya’nın küresel ekonomideki, ticaretteki ve ulaşımdaki büyük yeri ile birlikte mütalaa edildiğinde; önümüzdeki dönemde, mevcut küresel ekonomik ve finansal krizin ağırlaşma ihtimalinin güçlü olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bu durum bazıları için fırsat ve güçlenme anlamına gelecektir. Bu bazılarının kim olacağı, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin seyrine bağlı olacaktır. Türkiye de, bu coğrafyada, daha çok risk boyutu ile öne çıkan bir ülke görüntüsü vermeye başlıyor. Çünkü Türkiye, artık Sünni İslam kimliği ile öne çıkan bir ülke olarak algılanıyor. Balkanlar’da Müslümanlık Türklük ile özdeşleştirilir ve Türklüğü çağrıştırır iken, bugün Asya’da Türklüğün Müslümanlık ile özdeşleştirilmiş olması, Müslümanlığı çağrıştırmaktadır. Bu, Türkiye’nin hareket serbestisi ile önemini arttırabilir. İyi kullaılması halinde… Önümüzdeki süreçte Asya’da üç olgu öne çıkacak; 1) kaos/karmaşa, 2) enerji 3) militan İslami aşırıcılık. Bu yüzden İslam’ın, İslam Dünyası aleyhine bir durum olması, maksatlı “İslami terörizm” nitelemesinin sıkça gündeme getirilmesi beklenebilir.

 

***

Continue reading

Turkish Republic and Flag Day


For the 93rd Anniversary of the Republic of Turkey

bircan_new_jersey

© photocredit

***

Continue reading

Türkiye «tuzağa» mı çekilmek isteniyor?


ABD’nin güven sarsıcı son davranışları!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

ABD, «müttefikim, dostum, stratejik ortağım» dediği Türkiye’ye karşı hukuksal açıdan, NATO da dâhil, Türkiye ile aralarındaki uluslararası düzenlemelerin lafzında ve ruhunda ifadesini bulmuş gerekleri yerine getirmediği gibi, suriye_himars_incirlikTürkiye’yi milli ve coğrafi bütünlüğü konusunda endişeye sevk eden ve bu gereklerden söz edilmesine yol açan PYD/YPG’nin yanında yer almakta, ona destek vermektedir. Daha da öteye; davranışları ile Türkiye ile oyun oynandığı âdeta «dalga geçildiği izlenimi yaratmaktadır. Peki ilişkilerin geriye dönüşü ve giderek zorlaşan ciddi bir bozulma sürecine girmiş olduğu sırada, Gaziantep’te, Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi HIMARS’ın konuşlandırılmasına Türkiye niçin izin verdi? Bu konuşlandırmanın zamanlamasının da Ankara-Moskova-Pekin ve Tahran ilişkilerinin giderek arttığı bir döneme rastlaması da ayrıca soru işaretleri yaratmaktadır. Bir diğer önemli gelişme de Ankara’nın kendi tesisi olan İncirlik’e Almanya için giriş izni vermesidir. [Report: German military to invest at Incirlik] Bu da hukuksal, siyasal ve askeri açılardan üzerinde durulması gereken önemli bir olaydır. Almanlar «kalıcı misafirliğe» mi geldiler? Ermeni Soykırım Yasası’nın Alman Parlamentosu’nca kabulü, Ankara tarafından bir tür «ödüllendirme» anlamına gelmiyor mu?

***

Continue reading

%d bloggers like this: