Ruhsal direnebilme seviyesinin sınırları…


…ve de direnci nihayetinde kırıp, ruhları ele geçirenlerin «başarısı!»

Ruh, bilgi ile beslenir ve olgunlaşır veya bilgisizlikle zayıflar, yozlaşır! Bunun ne anlama geldiğini özümsemiş olanlar, yaşama damga vururlar. Bu gerçeği bilmelerine karşın yapamayanlar ise zarar verirler. Yeterince donanımlı olmanın, toplum ve genelde insanlık için yararlı olacağına inandığınız fikir ve düşünceleri savunmanın, bireylerde vücut bulmadığı sürece hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. ruhunu_seytana_satmakBugün, Türkiye’de yaşananlarla doğrudan ilgisi bulunan bir gerçektir bu… ‘Anlatıyoruz, anlatıyoruz anlamıyorlar, gidip yine bildiklerini okuyorlar’ diye yakınanlar varsa; diğerlerinin çeşitli yöntemleri kullanarak, bireylerin ruhuna dokunma yetilerinin kendilerindeki yokluğundandır. Peki değiştirebilmek için ne yapmak gerekiyor?!

***

Continue reading

UE : Sécurité routière – 2015


Routes Européennes demeurent les plus sûres du monde !

 26, 000 people lost their lives on EU roads last year,  5, 500 fewer than in 2010. There is however no improvement at EU level compared to 2014. In addition, the Commission estimates that 135, 000 people were seriously injured on EU roads. The social cost (rehabilitation, healthcare, material damages, etc. ) of road fatalities and injuries is estimated to be of at least €100 billion.

26, 000 people lost their lives on EU roads last year, 5, 500 fewer than in 2010. There is however no improvement at EU level compared to 2014. In addition, the Commission estimates that 135, 000 people were seriously injured on EU roads. The social cost (rehabilitation, healthcare, material damages, etc. ) of road fatalities and injuries is estimated to be of at least €100 billion.

European roads remain the safest in the world [Autres langues disponibles: EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

Road Safety statistics – 2015 [Autres langues disponibles: FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

***

Continue reading

AB – Türkiye : Vize serbestleştirilmesi hedefinin yol haritası !


İnfografik

Erdowie – Angie : Blinde und Lahme Zusammenarbeit  Eşittir  = Dön baba dönelim, ya hidayete erelim; ya da el ele uçuruma düşelim!

Erdowie – Angie : Blinde und Lahme Zusammenarbeit
Eşittir = Dön baba dönelim, ya hidayete erelim; ya da el ele uçuruma düşelim!

***

Continue reading

Kişisel Verilerin Korunması…


21.Yüzyılın Petrolü veya Yeni Para Birimi!

Karşılıklı veri paylaşımı gerçekleştirebilmesi, Türkiye’nin AB nezdinde güvenilir ülke statüsü kazanmasını sağlayacak. Vizesiz Avrupa yolunu açacak. Ancak! AB; Verileri Koruma Kurulu’nun bağımsız olacağından kuşkulu. kisisel_veriTam bağımsız, şeffaf ve hesap verebilir olmasında ısrarlı! Ayrıca; Yeni Yasa’da belirtilen «İstisnaî Hâller» bağlamında özel nitelikli kişisel verilerin (örneğin kişinin eşcinsel olması gibi) istihbarat teşkilâtı ve güvenlik birimlerince kötü niyetli kullanılabileceğinden de endişe ediyor. Bu gerekçelerden hareketle, yasa yürürlüğe girerken temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz güvence altına alınması, şeffaflığın sağlanması ve de sivil toplumu dışlayıcı uygulamalardan kaçınılması olmazsa olmaz şartların başında yer alıyor.

***

Continue reading

Agenda European/Avrupa Gündemi…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

Continue reading

Sanayi Rönesansı…


Yeni Dönüşümü Türkiye için fırsata çevirmek!

teimiz_uretim

AB, atık yönetiminde 2030 yılına ait Döngüsel Ekonomi Paketi’ni gündeminde tutuyor. Türkiye’nin de uygulamalarını Brüksel’e koşutsal yürütmesi zorunlu. Çünkü; sanayi, “ekonomik yapının dönüşümünde sürükleyici sektör” olarak tanımlanıyor. Zaten, Ulusal Belgede şu hedefin üzerine de vurgu yapılıyor: ‘Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak..!’

© photocredit

***

Continue reading

«Gem vurulmuş özgürlükler» ortamında, «Yeni Anayasa» aldatmacası!


«Diziler ve Futbol Narkozu»ndaki bir topluma da böylesi gerek, netekim !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

AB üyelik müzakereleri sürecinde Yeni Anayasa koşulu bulunmuyor. Kopenhag Kıstasları’na uyum değişiklikleri de mevcudunun üzrinde zaten yapıldı ve Brüksel tarafından da yeterli görüldü.yeni_anayasa1 Türkiye’de bugün, düşünce ve kanaat hürriyeti alanında ciddi ihlâller mevcut ve çağdaş demokratik hakların kullanılması sürekli gerilemektedir. Düşünceyi açıklama ve yaymanın önünde ciddi engeller bulunurken, toplum kesimlerinin serbestçe görüşlerini ifade etmesi, çalışmaları eleştirmesi, yapıcı önerilerde bulunması mümkün değildir! Oysa Anayasalar, birer toplumsal uzlaşı belgeleri değil midir? Türkiye’nin mevcut tablosunda ortaya çıkacak yeni anayasa toplumun değil iktidarın ihtiyaçlarını karşılayıcı nitelik taşımakla sınırlı kalacaktır. Peki ne yapılması gerekiyor?!

***

Continue reading

%d bloggers like this: