Ruhsal direnebilme seviyesinin sınırları…


…ve de direnci nihayetinde kırıp, ruhları ele geçirenlerin «başarısı!»

Ruh, bilgi ile beslenir ve olgunlaşır veya bilgisizlikle zayıflar, yozlaşır! Bunun ne anlama geldiğini özümsemiş olanlar, yaşama damga vururlar. Bu gerçeği bilmelerine karşın yapamayanlar ise zarar verirler. Yeterince donanımlı olmanın, toplum ve genelde insanlık için yararlı olacağına inandığınız fikir ve düşünceleri savunmanın, bireylerde vücut bulmadığı sürece hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. ruhunu_seytana_satmakBugün, Türkiye’de yaşananlarla doğrudan ilgisi bulunan bir gerçektir bu… ‘Anlatıyoruz, anlatıyoruz anlamıyorlar, gidip yine bildiklerini okuyorlar’ diye yakınanlar varsa; diğerlerinin çeşitli yöntemleri kullanarak, bireylerin ruhuna dokunma yetilerinin kendilerindeki yokluğundandır. Peki değiştirebilmek için ne yapmak gerekiyor?!

***

Continue reading

UE : Sécurité routière – 2015


Routes Européennes demeurent les plus sûres du monde !

 26, 000 people lost their lives on EU roads last year,  5, 500 fewer than in 2010. There is however no improvement at EU level compared to 2014. In addition, the Commission estimates that 135, 000 people were seriously injured on EU roads. The social cost (rehabilitation, healthcare, material damages, etc. ) of road fatalities and injuries is estimated to be of at least €100 billion.

26, 000 people lost their lives on EU roads last year, 5, 500 fewer than in 2010. There is however no improvement at EU level compared to 2014. In addition, the Commission estimates that 135, 000 people were seriously injured on EU roads. The social cost (rehabilitation, healthcare, material damages, etc. ) of road fatalities and injuries is estimated to be of at least €100 billion.

European roads remain the safest in the world [Autres langues disponibles: EN DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

Road Safety statistics – 2015 [Autres langues disponibles: FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR]

***

Continue reading

AB – Türkiye : Vize serbestleştirilmesi hedefinin yol haritası !


İnfografik

Erdowie – Angie : Blinde und Lahme Zusammenarbeit  Eşittir  = Dön baba dönelim, ya hidayete erelim; ya da el ele uçuruma düşelim!

Erdowie – Angie : Blinde und Lahme Zusammenarbeit
Eşittir = Dön baba dönelim, ya hidayete erelim; ya da el ele uçuruma düşelim!

***

Continue reading

Kişisel Verilerin Korunması…


21.Yüzyılın Petrolü veya Yeni Para Birimi!

Karşılıklı veri paylaşımı gerçekleştirebilmesi, Türkiye’nin AB nezdinde güvenilir ülke statüsü kazanmasını sağlayacak. Vizesiz Avrupa yolunu açacak. Ancak! AB; Verileri Koruma Kurulu’nun bağımsız olacağından kuşkulu. kisisel_veriTam bağımsız, şeffaf ve hesap verebilir olmasında ısrarlı! Ayrıca; Yeni Yasa’da belirtilen «İstisnaî Hâller» bağlamında özel nitelikli kişisel verilerin (örneğin kişinin eşcinsel olması gibi) istihbarat teşkilâtı ve güvenlik birimlerince kötü niyetli kullanılabileceğinden de endişe ediyor. Bu gerekçelerden hareketle, yasa yürürlüğe girerken temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz güvence altına alınması, şeffaflığın sağlanması ve de sivil toplumu dışlayıcı uygulamalardan kaçınılması olmazsa olmaz şartların başında yer alıyor.

***

Continue reading

Agenda European/Avrupa Gündemi…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

Continue reading

Sanayi Rönesansı…


Yeni Dönüşümü Türkiye için fırsata çevirmek!

teimiz_uretim

AB, atık yönetiminde 2030 yılına ait Döngüsel Ekonomi Paketi’ni gündeminde tutuyor. Türkiye’nin de uygulamalarını Brüksel’e koşutsal yürütmesi zorunlu. Çünkü; sanayi, “ekonomik yapının dönüşümünde sürükleyici sektör” olarak tanımlanıyor. Zaten, Ulusal Belgede şu hedefin üzerine de vurgu yapılıyor: ‘Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak..!’

© photocredit

***

Continue reading

«Gem vurulmuş özgürlükler» ortamında, «Yeni Anayasa» aldatmacası!


«Diziler ve Futbol Narkozu»ndaki bir topluma da böylesi gerek, netekim !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

AB üyelik müzakereleri sürecinde Yeni Anayasa koşulu bulunmuyor. Kopenhag Kıstasları’na uyum değişiklikleri de mevcudunun üzrinde zaten yapıldı ve Brüksel tarafından da yeterli görüldü.yeni_anayasa1 Türkiye’de bugün, düşünce ve kanaat hürriyeti alanında ciddi ihlâller mevcut ve çağdaş demokratik hakların kullanılması sürekli gerilemektedir. Düşünceyi açıklama ve yaymanın önünde ciddi engeller bulunurken, toplum kesimlerinin serbestçe görüşlerini ifade etmesi, çalışmaları eleştirmesi, yapıcı önerilerde bulunması mümkün değildir! Oysa Anayasalar, birer toplumsal uzlaşı belgeleri değil midir? Türkiye’nin mevcut tablosunda ortaya çıkacak yeni anayasa toplumun değil iktidarın ihtiyaçlarını karşılayıcı nitelik taşımakla sınırlı kalacaktır. Peki ne yapılması gerekiyor?!

***

Continue reading

Week in brief – Haftanın özeti – La semaine en bref


what_new

***

Continue reading

İnsanların sade yaşamını zehirleyenler…


Kadından nefret eden «Tanrılar»; «Kanserli» hücreler; «Uyuyan» hücreler; Robotlaştırılanlar; Yüksek teknolojik olanaklar!

Ve Tanrı kadını yarattı. Gençliğimizin ilâhelerinden BB’nin abideleşmeye başladığı ‘Et Dieu… créa la femme’ filmi, 50’li yılların sonunda cinsellik alanında bir devrim simgesi olmuştu. kadin1 Günümüzde ise, o günlerin masumiyetinin yerini kadını istismar aracı olarak kullanan Tanrılar, bambaşka devrimlerin peşinde koşuyorlar! Uzak Doğu üretimi birbirinden çekici kadınlar, pardon kadın robotlar da erkeklerin yataklarını süslemeye başladı bile. Yıl 1987… Fatma Girik ve Kemal Sunal daha o zaman, geleceği görmüşçesine, ‘Japon İşi’ filmini çevirmemişler mi! Peki ya «robotlaştırılanlar»a ne demeli! Ancak bu makalenin konusu cinsellikle yakından uzaktan ilişkili değil. İyi okumalar!

***

Continue reading

Şiir Pazarı : Anılar… anılar… anılar…


…sana çalıştım kahpe dünya, ha bi de sinsi gölgelerine!

Dili olur mu siyah beyaz fotoğrafların
sorma bana sensen eğer
eski gümüş çerçeveden
gülümseyen yorgun bakışlarınla
bir de suskun anılarımızsa
yanı başındaki gölgeler
bildik kentin dar sokaklarında
dansı olur mu gök kuşaklı renklerin
gençlik kokulu eskimiş yollarda
bir de rüzgârların savuramadığı yitmemiş anılar varsa p_2165_o
pembe düşlü yalnızlıklarımızda aşk şarkıları ile tango yaparsın
vals yaparsın ışıklı bir kentin
gölge düşmemiş yalnız ve gizemli sokaklarında
tek başına tohumu yeşerir mi kıraçsa toprağı sevdanın
sorma bana sensen eğer
mor çiçekli deve dikeni ile yetinirsin
kocamış, kırlaşmış yaşamında…

***

Continue reading

The E U, A Security Union?


In the wake of any shocking event, national governments and officials of the European Union invariably call for more cooperation between member states to prevent anything similar happening in the future.

In the wake of any shocking event, national governments and officials of the European Union invariably call for more cooperation between member states to prevent anything similar happening in the future.

***

Continue reading

Gün Işığında Elde Fener, Aramak…


Âşkı, sevgiyi ve bu iki duygunun tadına varabileceği insanı bulabilmek, nihayetinde!

p_0619_o

Karabasanlar çöktü sırtımıza
Sıkıştırdı düğümler
Kadının yazgısı olduk
Olduk dedikçe olduk madem
Çevirelim yüzleri artık yarına
Bitsin bu fotokopi oyun
Dense de
Kadın taşıyor dölünde
Kadın taşıyor kültüründe
Yarını
Ey kadın!
Pupa yelken gidecektik hani güneşe
Ufuk çizgisine martılar çizecektik
Kalk, soyun…
Soyun yarına
Grafik; Üzeyir Lokman Çaycı

***

Continue reading

Aklın yolundan şaşanlar…


…Düşünenler, düşünceyi suç sayanlar, düşünenleri hapse atanlar!

halit-umar1a

© Dr.Halit Umar

penseur

Düşünüyorum da, bizi insan yapan en önemli öge bence hâlâ Düşünebilme Yetisi. Sonra kaçınılmaz olarak soruyorum kendime, neden insanlar Tanrının verdiği, bu son derece ayrıcalıklar içeren özelliği kullanmazlar, hatta buna karşı direnirler, varlıklarını yücelten düşünceye karşı inanılmaz biçimde karşı koyarlar!

***

Continue reading

Joyeuses Pâques – Happy Easter – Gelukkig Pasen – Frohe Ostern!


 İsevî Dostlarımızın, ailelerinin ve Hırıstiyan âleminin Paskalya Yortusu’nu içtenlikle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz!      Yerelce

İsevî Dostlarımızın, ailelerinin ve Hırıstiyan âleminin Paskalya Yortusu’nu içtenlikle kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz!
Yerelce

***

Continue reading

EMİR KULU ALLAH!


Kendisini, Tanrı’nın yeryüzündeki vekili sanan günahkâr «Herkül!»

herkül

©Erol Erdoğmuş.

Bireylerin olgunluk düzeyi; tanrısızlık, tanrılılık ya da mantıksal tanrılılık tutumlarını belirler. Evrende bizi aşan üst aklın varlığı, duyguya değil mantığa dayalı, inanç değil onay niteliğinde Tanrı kavramına vardırır. Peki siz, hangisine inanıyorsunuz; Baba Tanrıya mı; yoksa Mantık Tanrısına mı? Birincisi kızar, öfkelenir, emir’ler yağdırır; diğeri öfkelenmez, kızmaz, emir’ler yağdırmaz! Duygu kaynaklı tanrılılık, tanrıyı baba ile özdeşleştirebilir. “Benim babam, senin babanı döver” çocukluğunda bir tanrılılık!

***

Continue reading

%d bloggers like this: