Turkey – EU: 2018


 

Türkiye – AB ilişkilerinin çerçevesi Brüksel’de Nasıl Çiziliyor?!

AB çapında 50 kişilik bir karar alıcı-yönlendiriciler grubu ile yapılan ankette Türkiye, 2017 yılı için AB’nin uğraşacağı başlıca sorunlar arasında ikinci sırada yer alıyordu. Üstelik, AB karar alıcıları ve kamuoyu oluşturucuları, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasını arzu etmediklerini kayda geçirmişlerdi. AB’den müzakereleri dondurma kararı çıkmadı. Ama konu da AB gündeminden de çıkmadı. 2018’de de Türkiye ile müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağı tekrar AB’nin gündeminde olacak. Hem de daha ciddi biçimde.

AB topun Türk tarafında olduğunu düşünüyor. Birincisi “normalleşme”. Bundan kasıt olağanüstü hale ve KHK uygulamalarına son verilmesi. İkincisi ise Avrupa Konseyi kararları doğrultusunda reform adımları atılması.

2018 açısından, Üst Düzey Diyalog alanları (ekonomi, enerji, dışişleri, güvenlik) haricinde ise üç açık dosya var:

Vize serbestliği

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu

Müzakere süreci

Yeni bir anlayış ve yeni bir formatta hazırlanacak olan 20’nci Türkiye İzleme Rapor’u Nisan ayında yayınlanacak. Bu üç dosyanın da kaderini etkileyecek. Raporun yayımlanmasına kadar geçecek yaklaşık dört aylık sürenin iyi değerlendirilmesi halinde, olumlu sonuçlarını haziran ayından itibaren görmek mümkün.

Peki AB’yi 2018’de neler bekliyor?

***

Continue reading

ELEŞTİREL ÖNSÖZLÜ KİTAPLAR TOPLATILMAMALI


 

Kimse Mağdur Olmamalı!

Bembeyaz zihinlere sorgusuz sualsiz yalanları, yanlışları, iftiraları doldurarak yanıltacak istismar edecek; düşüncemi açıklama ve yayma hürriyetimi kullanıyorum diyeceksin!..

Oysa; Anayasa’nın 26. Maddesinin ilk cümlesi; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir (…)” diyor.

Frensiz bu hüküm kötü niyetlileri saldırganlaştırırken, iyi niyetlilerin mağduriyetine neden olabiliyor. Kötü niyetli saldırgan iftira edebilmekte, iyi niyetli masum ise iftiradan kendini savunma mecburiyetinde bırakabiliyor.

Ancak; ne düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kullanmak, ne de gerçek düşünce ve kanaatlere erişmek isteyenler mağdur olmalı.

Peki nasıl?

***

Continue reading

Siyaset Toplumun Aynasıdır…


 

Hukuk, Adalet ve Yargı da Siyasetin!

Toplum sevgi ile kaynaşır, adaIetIe yaşar, dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.
Farabi

Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmiş olmasıdır.
Mark Skousen

Toplumun düşüncesi jilet gibidir… Güçsüz ondan korkar, bilgisiz onunla elini keser, akıllı ise kullanmasını bilir.
John Milton

Bir toplumun içinde; geçmişin kalıntıları, geleceğin filizleri ve güncelin egemenliği birlikte yaşar.
Henry Fielding

 

Hiç kimse, herkes tamamıyla özgür olmadan özgür olamaz, tamamıyla ahlaklı olmadan ahlaklı olamaz. Hiç kimse, herkes tamamıyla mutlu olmadan mutlu olamaz.
Herbert Spencer

Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi haberi yoktur.
Noam Chomsky

 

Bir toplumda öz-yönetim için gerekli vasıflar doğuştan gelmez. Bunlar alışkanlıkların ve uzun süreli eğitimlerin sonucudur ve bu sebepten zaman ve muhtemelen çokça zahmet gerektirir.
Thomas Jefferson

Toplum, asıl yeteneklilerden çok, sözde yeteneklileri ödüllendirir.
La Rochefaucauld

 

Toplumsal veremin adı sefalettir. İnsan yıldırım çarpınca öldüğü gibi, için için kemirilip mahvolunca da ölür.
Victor Hugo

Toplumsal kriz dönemlerinde bir köşeye çekilip oturanlar, cehennemin en alt tabakasını hak etmişlerdir.
Dante

Toplumda para üzerine zenginlerden daha fazla kafa yoran birileri varsa, bunlar yoksullardır. Yoksullar başka hiçbir şey hakkında düşünemezler. Yoksul olmanın sefil tarafı budur.
Oscar Wilde

Toplumsal hayatta, en yararlı erdem; hoşgörüdür.
Monmarson

 

Ahlaki değerleri ve inançları olmayan bir toplum olamaz.
Robert Montgomery

 

Toplum ahlaklı olursa kanunları uygulamak daha kolay olur.
Moliere

 

Toplum kaprislidir ve iyinin olduğu kadar, sıklıkla kötünün de karşılığını verir. Ancak sessiz kalana asla bir şey vermez.
Julia Quinn

 

Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşayamaz.
Mahatma Gandhi

 

Toplumun dönüşmesi bireylerin dönüşmesi anlamına gelmiyorsa aldatmacadan başka bir şey değildir.
Julia Kristeva