Journalists are under threat in Europe!


 

Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe (2017)

☃ Freedom of expression is one of the basic conditions for the progress of society. Without safeguards for the safety of journalists there can be no free media.

☃ Different forms of violence against journalists have increased significantly over the last decade: from physical attacks, to intimidation and harassment, targeted surveillance and cyberbullying, we now see a range of tactics deployed to silence critical voices and free speech. Together with impunity for the perpetrators of unwarranted interference on journalists, these are among the most serious challenges facing media freedom today. Self-censorship is hardly surprising in such circumstances.

☃ This study, conducted among almost 1 000 journalists and other news providers in the 47 Council of Europe member states and Belarus, sheds new light on how these issues impact on journalists’ behaviour. The results of the study provide quantitative evidence on such unwarranted interference, fear and how this relates to consequent self-censorship. These striking results confirm the urgent need for member states to fully implement Recommendation CM/Rec(2016)4 on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, and represent an essential and reliable tool for strategic planning in this field to guarantee freedom of expression.

☃ Journalists could provide information about a maximum of three countries. 78% of participating journalists provided information about their work reporting from the European Union and non-EU Western European countries; 24% from Eastern European countries; 23% from South-East European countries; 6% from South Caucasus countries; and 13% from Turkey.

En Europe, les journalistes sont exposés à la violence, aux intimidations et à l’autocensure

***

Continue reading

Referendum in Turkey: European & International Reactions…


 

Türkiye’deki Referandum: Tepkiler!

☔ The EU institutions awaiting the assessment of the OSCE/ODIHR International Observation Mission, also with regard to alleged irregularities.

☔ This is yet another decisive step away from Europe. Erdoğan has closed his doors to the EU with this referendum. The EU accession talks should be suspended.

☔ Erdoğan is increasingly turning Turkey into a personal authoritarian regime. This is a sad day for all democrats in Turkey. In an unfair election environment a very narrow majority has endorsed a constitutional change that will give president Erdoğan unchecked powers. With such a constitution, Turkey cannot join the EU.

☔ Erdoğan’s strategy was to insult journalists, Kurds, the opposition, dissenters and even EU countries and to declare them enemies. This made him look like a strong man and close ranks behind him. This referendum took place under unfair conditions: the governing AKP abused the state of emergency to block, threaten and ban opponents.

☔ The result is a devastating blow to democracy in Turkey. The EU must now make clear that it stands on the side of those who, despite intimidation and prosecution, have stood up for democracy.

☔ Despite this result, now is not the time to turn our back on Turkey. We must continue a critical dialogue if we are to hope to influence developments in the country for the better.

***

Continue reading

PACE Spring session 2017


 

The functioning of democratic institutions in Turkey!

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie sera au centre de la Session plénière de printemps de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe [APCE](Mardi 25 avril)

The functioning of democratic institutions in Turkey will take centre-stage at the Spring plenary part-session the Council of Europe Parliamentary Assembly [ PACE] (Tuesday 25 April)

The Monitoring Committee is worried about the detention of parliamentarians and journalists, repeated violations of the freedom of expression and of the media and the situation in south-east Turkey, leading to a serious deterioration of the functioning of democratic institutions.

The committee has moreover expressed concern about the constitutional amendments (in particular respect for the separation of powers, checks and balances and independence of the judiciary) to secure a presidential system and the conditions of the organisation of the referendum of 16 April 2017.

In the light of these developments, the Monitoring Committee urges Turkey to take urgent measures (including the lifting of the state of emergency and the release of MPs and journalists) and proposes that the Parliamentary Assembly reopen the monitoring procedure so as to intensify its co-operation with the Turkish authorities and all forces in the country.

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie

***

Continue reading

Avrupa’dan Referanduma Gözlemci Heyeti


[OSCE/ODIHR opens observation mission for the constitutional referendum in Turkey]

[CoE/PACE – Spring session 2017: the functioning of democratic institutions in Turkey]

***

Continue reading

Venice Commission Opinions on Turkey…


The E U calls on Turkey to address the concerns and recommendations of Venice Commission!

***

Continue reading

Venedik Komisyonu’nun Mütalası Ne Anlama Geliyor?


 

Avrupa Konseyi ile Tamamı mı; Devamı mı?
Hani nerede verdiğiniz o sözler?

Türkiye, Avrupa Konseyi ilke ve kurallarında belirlenen demokrasi ve insan hakları alanlarında geriye gitme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor:

İstibdat Rejimine doğru ilerliyor;

Her türlü denetim ve dengeleri ortadan kaldıracak, Kuvvetler Ayrılığı düzenini yıkacak biçimde her türlü keyfî ve gözetimsiz uygulamalara açık bir Otoriter Başkanlık Sistemi’ne yönelik adımlar atıyor; Yeni başkanı olağanüstü yetkilerle donatıyor; Partili Başkan sıfatıyla meclis üzerinde aşırı derecede yetkili kılıyor; Hiçbir demokratik başkanlık sisteminde rastlanmayan şekilde can istediği an meclisi feshetme yetkisi veriyor;

Bugün bile doğru dürüst işlemeyen ve yetersiz kalan gözetim, denetleme, Anayasal yargı gibi frenleyici mekanizmaları zayıflatılıyor; Yine bağımsızlığını giderek kaybeden yargıyı iyice zayıflatıyor,her türlü siyasi etki ve müdahaleye açık hâle getiriyor.

Değişiklikler Referandum’da kabul edilirse, Ne olacak Türkiye’nin «Demokrasiler Kulübü» Avrupa Konseyi’ndeki hâli?

***

Continue reading

Türkiye’deki Demokrasi ve İnsan Hakları Mercek Altında!


 

tr_mercek

Türkiye’de terör tanımı şiddet içermeyen fiillere de uygulanmakta ve bu durum ifade özgürlüğü açısından sakıncalar içermekte…

Ne ‘Darbe Girişimi’ ne de terör tehditleri hukukun özgürlüğünün zedelenmesini haklı çıkarabilir. Haklı nedenlerden dolayı Terörle Mücadele Kanunu’nun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı olumlu bir adım olarak görülse de yeterli değil…

Muhalefet bastırılıyor, demokratik tartışma ortamı giderek yok kılınıyor, toplum kutuplaştırılıyor ve toplumda çoğulculuğu azaltan uygulamalara başvuruluyor…

Muhalefeti susturmak ve meşru eleştiriyi bastırmak için ceza davaları bir araç olarak kullanılıyor. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı da ihlâl ediliyor…

Bu ve diğer temel hak ve özgürlükleri gerileten adım ve uygulamalar Türkiye Demokrasisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor…

© mainphotocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: