Aklî Sevgi; İhtiyarî Sevgi…


Mondros, Sevr ve Lozan!

münir_kebir

© Münir Kebir

Bugün ne haldeyiz? “At iziyle, it izi birbirine karışmış” denildi mi? Artık daha ne halde olduğumuzu uzun uzadıya açıklamaya hacet var mı? lozan_mondros_sevrBizler, Atatürk’ü akli sevgiyle sevmenin önemini idrak ettiğimiz zaman, kimse ne laikliği ne de Lozan’ı kendi emelleri doğrultusunda sevgi ya da nefretine konu edebilir. Hele hele Lozan’ı yutturdular diyemez, cesaret bile edemez! “Bir haftada Muaviye camisinde Cuma namazı kılarız” diyen ardından “hade gel de kıl bakalım” veya ”Eyyyy.. AMERİKA… sen benden yana mısın yoksa PYD’den yana mısın” sorusunu sorup, ” PYD bizim müttefikimizdir..” yanıtlarını alanlar ile; I.Dünya harbini, Mondros Ateşkesini, Sevr’i ve Lozan’ın hangi şartlarda gerçekleştiğini, tesbit ettikten sonra; Lozan’ı gözlerinizden düşürmeye çalışanın söz ve performansını hele bir kıyaslayın bakalım!…

***

Continue reading

Vatandaş Tarihini Bil…


…ki bugünü anlayabilesin!

Türkiye’de yerli ve milli olmak büyük bir suç! Çünkü başınıza ne geleceği belli değil. tarih-bilimi Buna ölünüz de dahil! Ancak; Türk Milleti ve Türk Devleti; iyi yapılanı da, kötü yapılanı da hiç bir zaman unutmaz! Çünkü; gün geliyor sanki gizli bir el Türk Milletine hizmeti geçenleri unutturmuyor ve onlara hakkını teslim ediyor. Bunun için de tarihi okuyup, yaşandığı coğrafyayı ve mekanları görebilmelisiniz ki, olayları doğru yorumlayabilesiniz. Şurası bir gerçek ki; Tarihimizi bilmediğimiz ve geçmişin bugüne yansımalarını ve tesirlerini anlayamadığımız muhakkak!

***

Continue reading

Denizlerde hükmetmek!


Denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız….
Mustafa Kemal Atatürk

Türk Deniz Kuvvetlerini yok etmekle meşgulüz! Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve nihayetinde Fetö dediğimiz olaylarla deniz kuvvetlerimizin içine ettik ve etkinliğini neredeyse sıfırladık..1 Bize de böylesi yakışırdı! Zaten güzel ve iyi ne varsa yok etmeye çalışıyoruz. Hiç birimiz dünya denizlerinde nasıl var olacağız? Kendi denizlerimizi ve coğrafyamızın kilidi İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını nasıl koruyacağız diye düşünmüyoruz. “Bize ne, biz zaten denizci millet değiliz” di mi ama! 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonunda hangi balık çok çıkacak ve balığı ucuz yiyebilecek miyiz derdinden başka denizlerle ilgili bir derdimiz de yok zaten… Ama işte hiç öyle değil

© photocredit

***

Continue reading

KUTSAL İNEK…


…ve Kösemen!

©Erol Erdoğmuş.

İnek, Hindistan’da binlerce yıldır en kutsal hayvandır. İneğin rahatının bozulması, kurban edilmesi, öldürülmesi günahtır. Hindu dini rahipleri, ineğin kutsanacak nitelikte olmadığının bilincindeymişler. “Niçin dindaşlarınızı aydınlatmıyorsunuz?” sorusunu “Bir kimsenin ruhi olgunluğu ineği kutsayabilecek düzeydeyse, onları aydınlatamazsınız, kendi kendilerini aydınlatmalarını beklemek zorundasınız” diye yanıtlarlarmış. Kösemene gelince; sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke’dir. Toplumların bilinci yok, bilinçaltı, aklı yok, hissi, tavrı yok refleksi vardır. Bir kişinin bilinci, yeryüzündeki insan sayısının, tek bilinçte toplanamayan milyonlarca ve milyarlarcasından güçlüdür. O nedenle çoğunluklar sürüleşir ve kösemenlerini izler. Kılıçdarlar, Bahçeliler, Yıldırımlar oy sandıklarını doldurmayı sürdürürer…

***

Continue reading

İnternet Sansürünü Aşma Kılavuzu


Bir açık hak ihlalinden kurtulmanın yolları!

Erişim engelleme suretiyle sansür uygulamaları çeşitli yöntemlerle internet kullanıcıları tarafından aşılıyor. internet_yasaklari Peki internet sansürünü aşma yöntemleri bir suç teşkil ediyor mu? Hayır ! Yargı veya İdare birimlerince erişime engellenen sitelere seçeceğiniz yöntemlerden biriyle erişim, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca bir suç olarak tanımlanmıyor ve Kanunun en temel ilkelerinden biri olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince bu internet sitelerine erişme, bu sitelerde paylaşımlarda bulunma hukukçular tarafından da teyit edildiği gibi; yasa dışı bir uygulama sayılmıyor! Yerelce’ye Türkiye’den erişmek isteyenlere duyurulur!

© photocredit

***

Continue reading

İçeride “onarım” sürecini tamamlamadan Ankara’nın dış politikada başarılı olma gayreti!


ABD’den ‘elini taşın altına sokmasını’ isteyip, başının taş altında ezilmesine razı olmak!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

ABD’nin Suriye krizine ilişkin başarısız görüntüsünün nedenlerinden biri olarak proxy unsurlar üzerindeki kontrol yetersizliğinden/zayıflığından söz edilmesi, biri genel, diğeri özel iki açıdan görülebilir. tas_el Genel olanı, Sovyetlerin dağılmasından sonra, ABD’nin bir rehavete kapılması ve tek süper güç olmasına rağmen küresel koşulları düzenleme konusunda ağır kalmasıdır. Özel olanı da, bu genel tablonun, Amerikan Yönetiminde “birliğe”zarar verip “çok başlılığa” yol açmasıdır. Bu noktada kritik soru, ABD’nin Suriye krizinde inisiyatifi eline almak için yüksek bir maliyeti göze alıp almayacağıdır! Uluslararası politikanın Asya’ya doğru kaydığı ve Batı kıyılarının tehlikeye tehdide daha açık hale gelmeye başladığı mevcut konjonktürde, ABD, acaba Suriye krizine ne kadar eğilebilir? Türkiye’nin Suriye krizinde ABD ile olan birlikteliğini, bu hususu da dikkate alarak değerlendirmesi gereklidir. Suriye krizinde ABD ile yola çıkıp bu krizde ABD ile yola devam etmek isteyenlerin bu hususu da dikkate almaları gerekecek. Peki Suriye krizinde, ABD+Rusya+Çin denklemi kapsamına giren, geçmişteki ve günümüzdeki hangi tarihsel örneklerden ders çıkarılması zorunludur?!

***

Continue reading

Damaging Democracy in Turkey…


The Fethullah Gülen Movement, US & Turkey’s Upheaval!

It is certainly possible that Gülenists might have acted without Gülen’s knowledge or direction, but in such a grave matter as a coup, it is highly improbable. Its colossal obfuscation notwithstanding, the Gülen movement has left behind a documented track record of subterfuge and criminality in both Turkey and the U.S., among other locations. gulen The damage Gülen’s followers did to Turkish democracy and rule of law in the Ergenekon and Sledgehammer investigations alone is staggering and incalculable. Never did Gülen chastise his followers for their deception or attacks on their critics, nor did he or his followers apologize for their wrongdoing. Fears that extraditing Gülen will strengthen Erdoğan, promote authoritarianism, and thereby undermine what remains of Turkish democracy are among the reasons for a notable lack of enthusiasm in Washington for extradition. Supporting “moderate Muslim democrats” and promoting the proliferation of democracy, America has already inflicted substantial, albeit inadvertent, damage to the leading democracy in the Muslim world. The sooner it drops the pretense that it understands the real interests of Turkey better than the Turkish citizens themselves, the better off we will all be.

***

Continue reading

%d bloggers like this: