Bu nasıl siyaset, ne biçim demokrasi?


 

“Ulan Ahlaksız…” Seviyesine İndirilen Siyaset Demokrasisi!

Bir nefesine bile hükmedemeyeceğimiz bir dünya için boyun mu bükeceğiz, zalime eyvallah mı diyeceğiz?
Ertuğrul Gazi

Bu memlekette sağcı solcu yoktur, ilerici gerici yoktur; bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır.
Cemil Meriç

Elin oğlu okur atomu böler. Bizimkiler okur milleti böler.
Necip Fâzıl Kısakürek

Ya sırtımıza alıp taşıyoruz, Ya ayağımızın altına alıp çiğniyoruz. Öğrenemedik bir türlü yan yana yürümeyi
Ömer Hayyam

Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir.
Shakespeare

 

Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin.
Adolf Hitler

Hitler’in Almanya’da yaptığı her şeyin YASAL olduğunu ASLA unutmayın.
Martin Luther King Jr.

Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir.
Winston Churchill

Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur.
William Randolph Hearst

Siyaset takıntısı olanlardan kaçının. Genellikle zeki ve ilginç olurlar, ama doğalarında bir şey eksiktir; bir delik, bir boşluk vardır ve onu siyasetle kapatmaya çalışırlar. Bu onları şekilsiz yapar.
Peggy Noonan

Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir.
Eflatun

Siyasetin en eski ikinci meslek olduğu iddia edilir. Şunu fark ettim ki ilk mesleğe (fahişelik) çok yakın bir benzerlik gösteriyor.
Ronald Reagan

Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her zaman nefretin sistematik organizasyonudur.
Henry Brooks Adams

***

Continue reading

EUROPE : Les femmes en prison – Women in prison


 

Small minority, but vulnerable!

Women usually make up a very small minority of the overall prison population. They have particular needs and vulnerabilities which are different from those of men, but prison rules and facilities have been developed for a prison population in which the male prisoner is considered to be the norm.

Les femmes représentent habituellement une très petite minorité de la population carcérale générale. De plus, elles se caractérisent par des vulnérabilités et des besoins particuliers qui diffèrent de ceux des hommes. Or, les règles et les structures pénitentiaires ont été créées en vue d’accueillir une population carcérale dans laquelle les détenus masculins sont considérés comme étant la norme.

Drawing from observations, interviews and other fact-finding during its visits since 1990, the CPT has gradually developed detailed standards on the treatment of women in prison.

Sur la base de ses entretiens, observations et autres éléments factuels obtenus dans le cadre de ses visites sur le terrain depuis 1990, le CPT a développé un ensemble détaillé de normes concernant la façon dont les femmes sont traitées en prison.

***

Continue reading

ATATÜRKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KURULMALI MI?


 

Yoksa; T.C. Çağdaş Uygarlık Enstitüsü mü Kurulmalı!

Korkmayan, korkutulmayan ve korkutmayan; Aldanmayan,aldatılmayan ve aldatmayan; Yönetilirken, yönetime katılabilen; İnançla akıl arasında denge kurabilen; Dış borca muhtaçlık duymayan; Üretken, temiz doğa, temiz devlet ve temiz toplum(lar) oluşturulabilir mi?

İnsanlar, hemcinslerince dört konuma yerleştirilmişler; Değersizler, Eşdeğerdekiler, Üstünler ve Tapınılacak değerdekiler.

 

Oysa; biyolojik ve fizyolojik normal insanlar doğuştan eşittirler. Fark; bilgi ve beceri devreye girince ortaya çıkar. Bazı insanlar az bilgili becerili, bazı insanlar çok bilgili becerilidirler. Az bilgili becerili insanlara, çok bilgili becerililerden kopya çekmek; kafa yormaktan, sabırla çalışmaktan çok kolay gelir. Kendilerinden üstün buldukları bu insanlara; inanır, güvenir, saygı ve sevgi duyar, bir tür köleleri olurlar, biat ederler.

Kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türüyle yasaktır, der Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi. Gelin görün ki, her devirde insanlar propagandayla beyin yıkama ve yanıltıcı reklamla yönlendirme baskısı altında köleleştirilmişlerdir.

Peki ne yapılmalı ki, İnsan insana taparak kendini sınırlayıp alçaltmamalı.?

***

Continue reading

Anahtarı Kimde Olacak ?


 

Kişisel Güvenliğimizin !

Popülizm kıskacında ve kurumsal geleceğine ilişkin buhranlı tartışmaların odağındaki AB’nin her şeye rağmen, dijital dönüşüm alanında dünyadaki kural koyucu ve yönlendirici rolünü sürdürüyor.

AB ile yakın ekonomik, siyasi ve sosyal ilişki içerisindeki ülkelerin de bu yeni sürece ve uygulanacak modele ayak uydurabilmesi büyük önem taşıyor. Bu ülkeler arasında ilk sıralarda hiç kuşkusuz Türkiye geliyor.

Peki güvenliğimizi, ruhumuzun korunması kadar yakından ilgilendiren bu konu Türkiye’deki kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum merkezli paydaşlar tarafından net biçimde anlaşılıyor ve tartışılıyor mu? Ne getirecek, ne götürecek sorularına yanıtlar aranıyor mu? Yoksa, ‘Her şeyimiz Allah’a emanet. Yarına Allah Kerim, gerektiğinde bakarız’ anlayışı mı hüküm sürüyor yine? (nö)

***

Continue reading

Çin’in Küresel Açılımında Yeni Boyut…


 

Sarı Irk İdeolojisi!

Sovyetlerin çökme/dağılma sürecinde “tarihin sonu” tezi ortaya çıkmıştı; anlaşıldı ki, boş… Günümüzde ise, “Medeniyetler çatışması” tezi zemini üzerinde oluşturulan“maksatlı” söylemlerle yönlendirilen “radikal İslam” var… Bir tarafta söz konusu boşluk, diğer tarafta bu boşluğun doldurulması arayışları…

Kapitalizm, Liberalizm, Sosyalizm, Komünizm… Bunları savunanlar… Bugün neredeler, nasıl bir durumdalar? Sesleri duyuluyor mu? Bu ideolojiler, koşullardaki değişim dikkate alınarak gözden geçirilmiş mi, yeni sürümleri ile eskiden olduğu gibi karşılaşılıyor mu?

1990’lı yıllarda dillerden düşmeyen küreselleşme!… Ona ne oldu? Küreselleşmenin (küreselleşmecilerin) sesini duyan var mı? “Küreselleşme” olgusu konuşuluyor mu?

Bütün bunlar, bir taraftan ideolojik anlamda ve küresel ölçekte ciddi bir boşluğa, diğer taraftan da artma eğilimini yansıtan küresel bir düzensizliğe işaret ediyor.

İşte bu noktada, Çin Komünist Partisi 19. Kongresi sonrasında gelen işaretler, Çin’in bir ideolojiye sahip olduğunu ve bu ideoloji ışığında küresel bir düzen peşinde çalıştığı izlenimi yaratıyor.

Çin örneğinde ifadesini bulmuş bir ideoloji var. Çin, şimdi bu ideoloji üzerinden, ABD ve Rusya’nın boşluğunu doldurmaya ve bu suretle küresel yeni bir düzenin inşasına soyunmuş gözüküyor.

Peki bu nasıl olacak?

***

Continue reading

Nasıl Girişimci Olunur?


 

Kuşku, endişe, kin, öfke, nefret, güvensizlik ortamında değil herhalde!

”Nasıl”ı bilenin daima bir işi olur. “Niçin”i bilen, daima kendi işinin patronu olur.
R. W. Emerson

Para, asla bir fikri harekete geçirmez; parayı harekete geçiren fikirdir.
W. J. Cameron

Tek başına olan bugün yola çıkabilir; ama bir başkasıyla seyahat edecek olan, diğeri hazır olana kadar beklemek zorundadır ve ikisinin de hazır olması çok uzun zaman alabilir.
Henry David Thoreau

Başkalarının, yapamayacağınızı iddia ettikleri şeyleri sadece bir kere yapın! Bir daha onların söylediklerini dikkate bile almak zorunda kalmazsınız.
James R. Cook

Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaratırlar.
Bernard Shaw

Yeni bir keşif için yeni yerler değil yeni gözler gerekir.
M. Proust

Umut olmayan yerde girişimcilik de olmaz!
Samuel Johnson

Kendi kendiniz için çalışıyorsanız ya bir öncü olursunuz ya da aç kalırsınız.
John Willard Marriot

Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur.
Michael Jordan

İyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolu, birçok fikre sahip olmaktır.
Albert Einstein

***

Continue reading

Şiir Pazarı: Benden Öncekiler…


 

Benden Sonra Değişir mi?!

Ağacı sevecektiniz,
Yoldunuz, dal bırakmadınız…
Yılına al bırakmadınız,
Yemişini yiyecektiniz.

Kadını sevecektiniz,
Aldınız, ver bırakmadınız…
Sevi’ye yer bırakmadınız,
Ona ben değil, sen diyecektiniz

Büyünürken zamanla,
Küçüldünüz zamanla,
Arıları kovdunuz dumanla,
Kovanda bal bırakmadınız.

Sobayı söndürdünüz,
Isıyı öldürdünüz,
Hava basıp üfürdünüz,
Mangalda kül bırakmadınız.

Parayla yamalı bohça’da,
Kapanık, dar bir açıda,
O caanım ikili bahçede
Bir renk, bir gül bırakmadınız.

Bir eliniz vardı, bir cebiniz,
Başınıza vurdu keliniz,
Alıp sattınız hepiniz,
Depoda mal bırakmadınız.

Özdemir Asaf

***

Continue reading

%d bloggers like this: