Ey Bahçeli Konuş: Palavra mıydı bütün bunlar?!


Türkiye’nin her yanı dökülüyor. Milletimizin her değerine sövülüyor. Sorunlarınız birikti ve kökleşti. Yoksulluk buradadır. Sizler bu durumdayken iktidardaki zihniyet ne yapmaktadır? Siz çalıştınız, onlar çalmadı mı? Siz yoruldunuz, yoksul kaldınız; onlar yolsuzluk yapmadı mı? Siz acı çektiniz, sefalete katlandınız, borç ve sorun içinde yüzdünüz; peki onlar denizlerde haram yollardan aldıkları gemileri yüzdürmediler mi? Bunların vicdanı kurumuş, bunların utanma hasletleri buharlaşmış. Çaldılar, başörtüsüne gizlendiler. Türk milleti böylelerini hiç görmedi.

***

Continue reading

Burası Türkiye, Yok Öyle…


 

«Ayran»ı Yok İçmeye, Köstekli Saat ile Gidilir Kongre’ye!

Bir tarafta dış politikada bir felakete doğru sürüklendiğini düşündüğüm Türkiye, diğer tarafta bir muhalefet partisi olsa da güçlü ve köklü MHP’nin içinde bulunduğu durum…

MHP’nin 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan milletvekili seçiminde gösterdiği başarı ve bugün içinde bulunduğu, bunun çok gerisindeki mevcut tablo biri birleri ile uyumlu değil.

Devlet Bahçeli, 20 yıl, beş ay, 10 gündür MHP’nin Genel Başkanı. Bir yıl, dokuz ay, 13 gün sonra, 18 Nisan 1999 tarihinde milletvekili seçimlerine giren ve seçmenlerin % 16’sının oyunu (5.606.583 oy) almış ve toplam 129 milletvekili çıkarmış bir Lider…

Ya bugün?!

 

20 yıl, beş ay, 10 gündür devam eden Genel Başkanlığında, ideoloji ve seçmen tabanı olarak güçlü ve köklü bir parti olan MHP’nin –tabir caiz isesafahatı bu… Bu uzun süre içerisinde bütün Dünyada milliyetçiliği arkasına alan, kimi ülkelerde hafif, kimi ülkelerde belirgin olarak kendisini gösteren bir rüzgâr da varken, MHP bir türlü bu rüzgarı arkasına alamamış, gerilemiştir.

Genel Başkan olarak, sahip olduğu (gerek hukuksal, gerekse partinin geleneğinden gelen) yetkiler, kendisine MHP’yi ileriye taşıma yolunda ihtiyaç duyacağı bütün yetkileri vermekte, yani muhtemel mazeretleri anlamsız kılmaktadır.

Peki, öyle mi olmuştur?

***

Continue reading

Erdoğan’ın «tebeyyün eden» durumu…


…ve «Dökülen MHP!»

***

Continue reading

Döviz Kuru; Maliyet Enflasyonu; İhracat; Asgari Ücret ve Şürekası…


Çiftçi iktidara; ‘Dur ayağıma bi yer edem, gör bah sana ne edem!’ diyor (mu?)

‘Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7 azaldı, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı.village_for_sale İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 36,1 oldu. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 31,4 iken bu oran 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3’den yüzde 47,4’e düştü…’ Gel de çık işin içinden (mi?). Yok öyle, bu iktidarı başa getirenler «Patagonya»lılar değil mi? Gidin onlara çatın birader! Ne ağlaşıyorsunuz ki! İçerideki «Reel» tabloyu seyredince, artık sizleri kimse tutamaz…

***

Continue reading

EU – Turkey Accession Process:The state of play…


…and where to go from here?

Ending Turkey’s accession process where_do_we_-go_from_herewould be a blow to the EU’s soft power. All countries that have started the process have seen it through and become EU members. But Erdoğan has repeatedly ignored the EU’s criticisms if not mocked them and got away with crossing EU red lines, often in the name of fighting terrorism. One way to move the EU accession along and put Erdoğan’s democratic credentials to a final test would be to open the chapters on judicial and fundamental rights and on justice, security and freedoms, core values of the EU, but…

© photocredit

***

Continue reading

EU Report on Human Rights in Turkey


eu-turkey2

***

Continue reading

Uluslararası Af Örgütü Yıllık Raporu…


Eskiler çözülmeden birçok yeni krizin patlak verdiğini görmek ve  engellemek bir yana, çatışmayı sonlandıracak kapasitenin ve siyasi iradenin yetersizliği görülüyor. Bunun sonucunda; öngörülemezlik ve cezasızlık endişe verici şekilde yaygınlaşıyor.

Eskiler çözülmeden birçok yeni krizin patlak verdiğini görmek ve engellemek bir yana, çatışmayı sonlandıracak kapasitenin ve siyasi iradenin yetersizliği görülüyor. Bunun sonucunda; öngörülemezlik ve cezasızlık endişe verici şekilde yaygınlaşıyor.

***

Continue reading

Global Freedom under Pressure…


Anxious Dictators, Wavering Democracies!

turkey_freedom

© photocredit

Turkey received a downward trend arrow due to renewed violence between the government and Kurdish militants, terrorist attacks by the Islamic State group, and intense harassment of opposition members and media outlets by the government and its supporters ahead of November parliamentary elections.

***

Continue reading

2016 Dünya Raporu: İnsan Hakları üzerinde hükmeden ‘Korku Politikaları’


Türkiye’nin Giderek Bozulan İnsan Hakları ve Özgürlükler İklimi

world_report_2016_cover_front_flat_rgb_1

Turkish government must respect pluralism

EU has made clear that it is no longer a bastion of democracy

Mülteci Konusuna Tepki Yetersiz

***

Continue reading

Özerklik, Özyönetim ve Makyevilizm…


Demokrasi” ve “Özgürlük” masalları ile maskelenen kalkışma çağrısı!

independence-road
munir_kebir2

© Münir Kebir – Bu ülke, Allah göstermesin diyerek, ne zaman ki elden çıkarsa o zaman en başta şu Anti-kürtçülükle Türklüğünü ispatlamayı kendilerine kurtuluş modeli kabul edenler, daha sonra da Kürtler, Aleviler, tabi bunları sözde sahiplenenler yaptıklarının ihanet olduklarını inkâr edemeyeceklerdir. Ama ne fayda, asıl zorluğu acıyı yaşayanlar yine Kürtler ve Türkler olacaktır.

Continue reading

OTOMATİK İSTİFA…


Vazgeçilemezler esaretinden kurtulabilmenin yolu!

©Erol Erdoğmuş.

İngiltere’deki Seçimlerde başarısız olduklarını belirten; İşçi Partisi Başkanı Ed Miliband, Liberal Demokrat Parti Başkanı Nick Clegg ve sağcı Parti Başkanı Nigel Farage derhal istifalarını açıkladılar!.. Hayal edebiliyor musunuz; seçimleri kazanamadıkları için Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş istifa ediyor?! İstifa kültürü, Gelişmiş Onur ve gelişmiş vicdan gerektirir.İstifa eylemi, kişilere bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu nedenle yasalarla düzenlenmelidir. Anayasa yapmaktan dem vuranlar, bu hükmü anayasaya koyabilirler mi?

***

Continue reading

Özyönetim, Özerklik, Bağımsızlık…


Kısacası «Kendi Kaderini Tayin Hakkı» İç ve Dış mevzuata göre mümkün mü?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

self-determination1

Kürt kökenli Türk vatandaşlarının self-determinasyon hakkına sarılmaları, konjonktüre, arkasında yer alacak güce ve siyasal faktörlere bağlı. Ancak self-determinasyon hakkının sömürge yönetimlerine karşı kullanılması dışındaki uygulama şansı zayıf. > Bununla beraber; (i) Türkiye’nin yönetsel yapısı içinde yer almalarından, (ii) özellikle belediyeler üzerinden kendi kendilerini yönetme imkanına kavuşmuş olmalarından, (iii) parlamentoda yer alabilmelerinden, (iv) önlenemeyen KCK yapılanmasından, (v) dil ve kültür konusundaki son dönem kazanımlarından hareketle; belki “fiili” bir “iç self-determinasyon” – özyönetimden söz edilebilir. Fakat bu noktada bir anlayış birliğine varmaları ihtimalinin güç olacağını gözardı etmemek gerekiyor. Peki, Kuzey Kıbrıs Türkler; Suriye ve Irak Kürtleri açısından uluslararası hukuk ne diyor?

***

Continue reading

Reform…Reform…Reform…


Türkiye, elindeki fırsatları kullanabilme ortamını ne kadar bozduğunun acaba farkında mı?

reform_ne_zaman

Gerilimlerin düşmesini, doğal hayat tempomuza dönmeyi, terörün değil barışın, kaygıların değil, geleceğe güvenin hakim olduğu bir ortamı arzuluyoruz. Önümüzde hem siyasi hem ekonomik ve sosyal reformlar üzerine yoğunlaşabileceğimiz kesintisiz bir dört yıl var. Bu kaçırılmaması gereken değerli bir fırsattır. Türkiye, bu dönemi reformlara yoğunlaşarak geçirebilirse, tüm elverişsiz küresel koşullara rağmen, içinde bulunduğu ülke grubundan pozitif ayrışabilir. Siyasal bünyemizdeki yaraları sarmamız ve toplumsal barışı yeniden tesis etmek için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile adil yargılanma konularındaki eksikliklerimizi süratle gidermemiz gerekiyor. Beklenti ve hedeflerimiz, AB uyum süreci ile doğrudan bağlantılıdır.

***

Continue reading

PENÇESİZ ASLAN DEMOKRASİSİ…


…«sirki»nde haksız çıkar sağlayan fırsatçı siyasiler!

©Erol Erdoğmuş.

aslan

İktidar, “Asıl işlerde çalışan taşeron işçilere kadro” vaadini henüz yerine getirmedi. Taşeron işçileri, “Söz verdiniz, taşeron işçilere kadro istiyoruz!..” diyorlar. Seçilmeden önce; “Sen aslansın, kaplansın!.. Sen ne dersen o olur… Dile benden ne dilersen…” allama pullamalarıyla ve açık artırmaya çıkardıklarıhesapsız kitapsız vaatleriyle iktidar koltuğuna oturan politikacılar; vaatlerini yerine getirmezlerse, iş işten geçtikten sonra beğenmeyen kızını vermesin misali; “Beğenmiyorsan bir daha oy vermezsin…” pişkinliği sergilerler!.. Peki çaresi?!

***

Continue reading

‘ALMANYA MİLLETİ’ VAR MI?


Türkiye’yi 47 lokmada yutmak

©Erol Erdoğmuş.

mangalda_kofte

Lokmalanmanın zararı, 47’ye bölünerek güçsüzleştirilen her bir 47 etnik gruba; yararı ise maşa varken elini yakmadan mangaldan pişmiş köfte kapan düşmanlardır.Türkiye ağacının 47 dalından hiçbiri, bindiği dalı kesmemelidir. 47 etnik grubun her biri Türkiyenin Türk kimliğinin ve Türkiyenin sahibidir. Ne mutlu Türküm diyene…

***

Continue reading

%d bloggers like this: