Siyaset-din-yargı kıskacında mutsuz olmak…


….Ve de, iç ve bölgesel savaşa sürüklenmek !

 İnsanların ölmesine göz yumamayız aldatmacası ile devlet, hukuk düzeni, toplumsal barış altüst edilerek, halk çarpıtılmış ilahi mesajdan uzak çarpık din afyonuyla, hayali umutlarla, kandırılıyor, yanıltılıyor. Hiç bir milli/ulusal çıkarımızın olmadığı, kazanılmış dostlardan yeni ve ebedi düşmanlar kazanacağımız, kaybettiklerimizin yanımızda kar kalacağı, daha çok insanın ve insanlarımızın da adaletsizliğe haksızlığa uğrayacağı bir uçuruma doğru sürükleniyoruz. Batı stratejik kuruluşlarında geçmiş yıllarda düzenlenen gizli açık toplantılarda dile getirilen senaryolar birer birer uygulamaya konuluyor.

***

Continue reading

MGK: Terörle mücadele önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımla sürdürülecek.


Suriye’de Demokratik Geçiş Sürecinin Önü Açılmalıdır.

 Suriye’de akan kanın bir an evvel durdurulması ve halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik geçiş sürecinin önünün en kısa sürede açılması gerekmektedir !

***

Continue reading

The administration of justice is the firmest pillar of government.


What’s New: In the field of EU law and justice!

 Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The hope of a secure and livable world lies with disciplined nonconformists who are dedicated to justice, peace and brotherhood. Human progress is neither automatic nor inevitable… Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.

 Martin Luther King,jr.

***

Continue reading

Araplar arası ihtilaflara ve komşu ülkelerin içişlerine karışılmamalı, yabancı model ithal edilmemeli !


Değişen Mevsimler: Arap Halklarının Demokrasi ve Özgürlüğe Yürüyüşü Konferans’ı Sonuç Bildirgesi.

 
Özgürlük hayatın nefesidir. Bu nefes Arap coğrafyasına dayatma ve yönlendirmeyle değil, Arapların kendi mücadeleleriyle hayata geçirebilecekleri bir mücadeledir.


Mohandas Karamchand Gandhi

***

Continue reading

Kutlama ama, devletin emrettiği şekilde değil!


19 Mayıs’ın istismarının değil, 19 Mayıs’ın özünün takipçisiyiz.

 Türkiye’nin tapusu belli kesimlerin, belli zümrelerin, elitlerin, seçkinlerin elinde değil. 75 milyonun elindedir, 75 milyonun yüreğindedir. Hiç kimse kendisini Türkiye’nin yegane sahibi gibi görmesin. Türkiye’nin sahibi 75 milyondur. Türkiye’nin sahibi işte bu gençliktir. Artık 19 Mayıs törenleri üzerinden hiç kimse mürebbiye gibi parmağını sallayarak bizi tehdit etmeye, bizi tedip etmeye kalkmasın, kalkışmasın.

***

Continue reading

Nedir cemiyetimizin zayıflığının ve çürüklüğünün sebebi?


Nedir bir türlü çözülemeyen Türkün kuvveti, manevi gücünün sırrı?

 Türk Milleti’nin varlığı ve bekasının tehdit altında tehlikede olduğu bugünlerde; birlik ve beraberliğimizi bozmak, milli ve manevi değerlerimizi parçalamak isteyen şarlatanlarca, ileri demokrasi, açılım saçılım, yeni anayasa adıyla yürütülen ihanet uygulaması karşısında Türk Milleti; sahip olduğu disiplinle hareket edecektir.

***

Continue reading

Yıllar değil, yüzyıllar ötesinden geldin, kutsandın kadirbilir insanlarınla…


Sana el sürmek, nefesini duymak, yeşilini solumak, seninle olmak bir başka güzellikti, Yaşlı ve Ulu Ağaç!

 Olympic National Park Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzeybatısında, Kanada ile sınır oluşturan Washington Devleti içinde bulunuyor. Bugün World Heritage Park listesinde yer alan bir biyosfer koruma alanıdır.

 Arzu UMAR

 Haziran/ 2006 – WA, USA

***

Continue reading

%d bloggers like this: