CHP’nin içine kapattığı bir Türkiye artık yok!CHP yönetimi için dış politika ürkekliktir, çekingenliktir, hiçbir şeye karışmadan yerinde oturmaktır.

İtidali, soğukkanlılığı, sağduyuyu elden bırakmayacağız. Hukukun dışına asla çıkmayacağız. Savaş çığırtkanlarına kulak asmayacağız. Ancak, (CHP gibi) korkuya, pısırıklığa, çekingenliğe de asla teslim olamayacağız. Ecdadımızdan aldığımız ruhla, cesaretle, onlardan devraldığımız mirasla, biz hem ülkemizi büyütmeye, hem de bölgemizde hakkı, hukuku savunmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz, kazanan her şekilde Türkiye olacaktır.

*** Continue reading

“Fareli Köyün Kavalcısı” Sohbetleri…Biz sizin gibi, fareden korkmayız, biz fare korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu ülkenin aslanları var, o farelere, o kemirgenlere de haddini bildirir!
Recep Tayyip Erdoğan’dan, CHP Liderine…

Siyasi olarak bağımsızlığını kazanmış bir halkın yaşayış ve geleceğe yöneliş hareketinde ümitlerini beslemek ve kendi kudretine itimat hislerini kuvvetlendirmek için ona canlı bir akımın içinde yaşadığı hissini vermek lazımdır. Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. İleri hükümetçiliğin belirgin özelliği, halkı, kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük, küçük bütün Cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde gelişmesine önem vermek, çok yerinde olur… Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı oranını arttıracak vazifeler almalı ve özellikle hayatın ucuzluğunu sağlayacak, yerine göre tedbirler bulmalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.


Mustafa Kemâl Atatürk

*** Continue reading

Askerlik kanunundaki yeni değişiklikler yürürlükte!Artık “Fransızlar” gibi “Direnişçi” Kadın ve Erkeklerimiz de olacak !


Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na da değişiklik getirilerek; olağanüstü hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını tamamlamamış vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmek zorunluğu eklendi. İlgili madde, yirmi ile kırkbeş yaş arasındaki kadınları da kapsayacak. Artık Silâhlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademisi’nin yerini; Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi alıyor…

***
Continue reading

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen yasa işlerlik kazandı!Son zamanlarda artan iş kazaları ve ölümler, yasanın ivedilikle çıkarılmasını zorunlu kılmıştı!

© photocredit

Yeni Yasa; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. TSK ve MİT gibi hassas kurumlar kapsam dışında!

*** Continue reading

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yasası Yürürlüğe Girdi…Muhalefet, tasarı görüşülürken kurumun, iktidarın emrinde çalışacağı endişesini dile getirmişti.

Kanun, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenliyor. Kurumun amacı ise; insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak…

*** Continue reading

Haftalık Bülten : 22 – 29 Haziran 2012


Continue reading

AB üyeliğine doğru, Karadağ’dan büyük adım!


Montenegro: Big step towards EU membership

© photocredit

The whole Western Balkans region is moving ahead. Croatia will become the 28th member of the EU next year. Serbia was granted candidate status this March. We have launched High Level Accession Dialogues with the former Yugoslav Republic of Macedonia and High Level Dialogue on Accession with Bosnia and Herzegovina. We agreed on a list of deliverables on the key priorities with Albania. We also launched a Feasibility Study with Kosovo this spring.

***
Continue reading

%d bloggers like this: