CHP’nin içine kapattığı bir Türkiye artık yok!CHP yönetimi için dış politika ürkekliktir, çekingenliktir, hiçbir şeye karışmadan yerinde oturmaktır.

İtidali, soğukkanlılığı, sağduyuyu elden bırakmayacağız. Hukukun dışına asla çıkmayacağız. Savaş çığırtkanlarına kulak asmayacağız. Ancak, (CHP gibi) korkuya, pısırıklığa, çekingenliğe de asla teslim olamayacağız. Ecdadımızdan aldığımız ruhla, cesaretle, onlardan devraldığımız mirasla, biz hem ülkemizi büyütmeye, hem de bölgemizde hakkı, hukuku savunmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz, kazanan her şekilde Türkiye olacaktır.

*** Continue reading

“Fareli Köyün Kavalcısı” Sohbetleri…Biz sizin gibi, fareden korkmayız, biz fare korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu ülkenin aslanları var, o farelere, o kemirgenlere de haddini bildirir!
Recep Tayyip Erdoğan’dan, CHP Liderine…

Siyasi olarak bağımsızlığını kazanmış bir halkın yaşayış ve geleceğe yöneliş hareketinde ümitlerini beslemek ve kendi kudretine itimat hislerini kuvvetlendirmek için ona canlı bir akımın içinde yaşadığı hissini vermek lazımdır. Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. İleri hükümetçiliğin belirgin özelliği, halkı, kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük, küçük bütün Cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde gelişmesine önem vermek, çok yerinde olur… Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı oranını arttıracak vazifeler almalı ve özellikle hayatın ucuzluğunu sağlayacak, yerine göre tedbirler bulmalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.


Mustafa Kemâl Atatürk

*** Continue reading

Askerlik kanunundaki yeni değişiklikler yürürlükte!Artık “Fransızlar” gibi “Direnişçi” Kadın ve Erkeklerimiz de olacak !


Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na da değişiklik getirilerek; olağanüstü hallerde ve seferde havadan kıta indirmelerine, paraşütçülere ve denizden çıkarmalara ve hudutlardan sızmalara karşı o mahallin 15 kilometre çevresi içinde bulunan 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını tamamlamamış vatandaşlar ihtiyaca göre silahla mukavemet etmek zorunluğu eklendi. İlgili madde, yirmi ile kırkbeş yaş arasındaki kadınları da kapsayacak. Artık Silâhlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademisi’nin yerini; Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi alıyor…

***
Continue reading

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarını düzenleyen yasa işlerlik kazandı!Son zamanlarda artan iş kazaları ve ölümler, yasanın ivedilikle çıkarılmasını zorunlu kılmıştı!

© photocredit

Yeni Yasa; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor. TSK ve MİT gibi hassas kurumlar kapsam dışında!

*** Continue reading

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yasası Yürürlüğe Girdi…Muhalefet, tasarı görüşülürken kurumun, iktidarın emrinde çalışacağı endişesini dile getirmişti.

Kanun, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenliyor. Kurumun amacı ise; insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak…

*** Continue reading

Haftalık Bülten : 22 – 29 Haziran 2012


Continue reading

AB üyeliğine doğru, Karadağ’dan büyük adım!


Montenegro: Big step towards EU membership

© photocredit

The whole Western Balkans region is moving ahead. Croatia will become the 28th member of the EU next year. Serbia was granted candidate status this March. We have launched High Level Accession Dialogues with the former Yugoslav Republic of Macedonia and High Level Dialogue on Accession with Bosnia and Herzegovina. We agreed on a list of deliverables on the key priorities with Albania. We also launched a Feasibility Study with Kosovo this spring.

***
Continue reading

EIB : 475 million for smart growth in Turkey.Avrupa Yatırım Bankası, Akılcı Büyüme kapsamında 475 Milyon Euro ile Türkiye’ye verdiği desteği yeniliyor…

English version !

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve orta büyüklükteki işletmelerin yanısıra iklim değįşikliğine uyumu hedefleyen toplam 475 milyon EURO’luk bir kredi paketiyle Türkiye’deki akılcı büyümeye desteğini yeniliyor. Bu finansman paketi, Türkiye’de güçlü konumu bulunan başlıca dört kamu bankası; girişimcilik faaliyetleri için Ziraat Bankası, Halkbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), çevre ve iklim değįşikliğine uyum için ise İLBANK vasıtasıyla kullandırılacak dört ayrı krediyi kapsamaktadir. Continue reading

On the Eve of Syrian ‘Peace Summit’ : Planning a NATO-backed covert aggression against Syria?


NATO Proxies Turkey and Saudi Arabia

© photocredit

The omission of Saudi Arabia should not be seen as some kind of consolation to Syrian and Iranian sensibilities, but rather as a way of shielding the House of Saud from embarrassment. Considering the incendiary role of Saudi Arabia in Syria, and possibly the region’s conflagration, the Saudi rulers should be summoned to a top seat at the “peace summit” – to face the most withering questions about their warmongering, criminal interference in a neighbouring state.

***
Continue reading

CHP Genel Başkanı’ndan dış politika dersi alacak değiliz…


”Sen, Suriye’nin BAAS partisi misin, Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi misin, nesin?”

© photocredit

Afyonkarahisar’dan yola çıkarken ”tek millet”, ”tek bayrak”, ”tek vatan”, ”tek devlet” dedik. Kimse bu topraklar üzerinde bir operasyon sevdasına düşmesin. Böyle bir sevdaya düşenler boğulurlar. Her nereden gelirse gelsin, hangi baskı altında gelirse gelsin Türkiye’nin egemenliğine yönelik bütün saldırılara karşı koymaya, topraklarını fedakarca savunmaya devam edeceğiz. Suriye’ye üzeri kapalı bir eleştiri yöneltip, ardından ‘ancak’ diyerek Türkiye’yi, hükümeti, dış politikayı kıyasıya, acımasızca eleştirmek milli bir meselede sergilenecek milli bir duruş değildir.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Syrian administration must allow a democratic transition period as per the legitimate demands of the Syrians

***
Continue reading

Türkiye’yi, komşularıyla sorunlu ve güvenilmez kılan nedir?


Kazan kazan anlayışıyla sıfır dış politika görünümlü stratejik derinlik!

Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa öldürülecektir. Her sabah Afrika’da bir aslan uyanır. En hızlı ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır. Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur. Çok çalışmak, emek harcamak, güven vermek, sevmek ve paylaşmak hayatın anlamlı olmasını sağlar.

*** Continue reading

File: UE et les pays d’Amérique centrale/Central America and the EU – An important step towards regional integration.Association Agreement between Central America and the European Union


Other Languages:

EN DE ES

***

Aujourd’hui, l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) ont signé un accord d’association global qui comprend également un ambitieux volet commercial. La cérémonie de signature s’est tenue à l’occasion de la réunion des présidents du SICA (Sistema de la Integración Centroamericana, système d’intégration de l’Amérique centrale) Continue reading

File :Turkey and Readmission.


Council of the European Union rushes through agreement

Our intention is to not prolong the discussion and therefore we are – in this instance – agreeing to the adoption of this Decision before the three month period. United Kingdom and Ireland in respect of the area of Freedom, Security and Justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, welcomes recital 3 of the Council Decision.

***
Continue reading

Yöndeş gazeteler ve bindikleri dal…KOOPERATİF GAZETE

©Erol Erdoğmuş.

Yöndeş yayın yapan gazeteler, aynı duygu düşünce ve davranış eksenini bölerek; hem bütünü, hem de kendilerini güçsüzleştiriyorlar.

Bu tavırları; lokma lokma parçalayıp eksenin gücünü azaltmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Continue reading

Belgique/België:Accident vasculaire cérébrale/Beroerte (Rapport/ Rapporteren)


Admission urgente dans une unité spécialisée est cruciale – Snelle opname in gespecialiseerde stroke unit crucial!

L’accident vasculaire cérébral touche chaque année 2 personnes parmi 1.000 habitants. Les symptômes les plus typiques ; la paralysie d’un côté, des difficultés de parole, un œil qui présente une vision diminuée ou de la confusion. Un accident vasculaire cérébral peut être causé soit par une hémorragie soit par un caillot qui obstrue une artère du cerveau (thrombose). Il s’agit d’une cause fréquente de mortalité et beaucoup de patients qui survivent gardent des séquelles.

***
Continue reading

%d bloggers like this: