EU Leaders’ Summit – 14 – 15 December in Brussels


 

No Turkey at the Dinner’s Table

The Last Summit of the Year 2017 is reserved more internal problems and topics than International issues..

The EU engages more directly on the politically sensitive issues of EMU and migration.

Chancellor Merkel and President Macron will also report on the implementation of the Minsk Agreements, with a view to renewing economic sanctions vis-à-vis Russia. Prime Minister Michel has also asked to raise the question of the United States’ decision to move their embassy to Jerusalem.

Permanent Structured Cooperation (PESCO). This will be a historic moment, not only because we are witnessing European countries taking up long-term defence activities together. But also because of the context and how this decision came about. his example of unity in practice should be an inspiration to all of us, and hopefully a good omen for other important decisions.

Finally, the European Council will decide whether it is time to move our negotiations with the UK to the next phase. Whether we have enough guarantees that citizens’ rights, EU financial interests and the integrity of the Good Friday Agreement in Ireland will be effectively protected when the UK leaves the EU.

***

Continue reading

Science, innovation and the digital revolution:Turkey


 

OECD: The Digital Transformation in Turkey

For decades, research in the field of artificial intelligence (AI) has aimed to produce machines with human-like cognitive functions. In 2016, Turkey was among the top 20 economies in terms of top-cited scientific publications related to machine learning illustrating its commitment to play an active role in the development of frontier technologies.

Over the past decade, business R&D increased significantly in Turkey, reaching 50% of gross domestic expenditure on R&D. Government funding of business R&D increased slightly between 2006 and 2015 but remained rather low at 0.07% of GDP.

Business funding of R&D performed by higher education institutions provides one indication of R/D in Turkey, the highest share among OECD countries.

International co-inventions are particularly hight for ICT-related patents, with about 25% of Turkey’s IPS patents featuring inventors located in at least two economies.

In Turkey, the government budget for R&D has increased by almost 80% since 2008. In 2016, nearly 30% of the budget was devoted to research in defence and space.

© photocredit

***

Continue reading

Daha Adil ve Eşitlikçi bir AB…


 

Mümkün mü?!

AB dünyada en gelişmiş refah sistemlerine, en iyi uygulamalara ve birçok sosyal yeniliğin çatısı olsa da, benzeri görülmemiş toplumsal zorluklarla yüzleşmek ve bunlara uyum sağlamak zorunda.

AB’nin 20 yılın ardından sosyal konulara ağırlık verme zorunda kalmasının önemli nedenleri var. Avrupa sosyal sisteminin önemli bir risk altında olduğu söylenebilir. Üye ülkeler arasındaki uçurum artıyor. İşsizler ve çalışanlar arasındaki fark gittikçe açılıyor. Bu son derece tehlikeli ve Avrupa sosyal sistemini tehdit ediyor.

Bu bağlamda; fırsat eşitliğine, daha iyi çalışma koşullarına ve adil ücretlendirmeye dayanan daha adil bir Avrupa inşa etme yolunda adımlar atılması gerekiyor.

Şimdi; kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkının giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması, işsizlik ve yoksulluk oranlarının düşürülmesine dair kâğıt üzerinde kayıt altına alınan ilkelerin yaşama geçirilmesi ve uygulanmaya başlaması beklenecek.

***

Continue reading

Equitable educational opportunities…


 

Large gaps between the more advantaged in society and the disadvantaged!

Equitable educational opportunities can help to promote long-lasting, inclusive economic growth and social cohesion. Successful education and skills policies can empower individuals to reach their full potential and enjoy the fruits of their labour, regardless of their circumstances at birth. However, as this report shows, far too many children, students and adults from socio-economically disadvantaged backgrounds fall behind. In many countries, substantial learning gaps exist between students at opposite ends of the socio-economic scale, and these differences tend to increase in the transition into adulthood.

All countries have ample room for improvement to ensure better learning outcomes for all. Early childhood education has been identified as an important element in future success, and requires investment, as do family and community-based support and programmes for children from families that have not attained a high level of education and skills. In the schools, targeted support is necessary for low performers from disadvantaged backgrounds and for poorly performing schools. As for the adult population, learning should be focused on improving employability, through a combination of education and practical job training. Barriers to participation in learning need to be removed, and delivery methods need to be more innovative and flexible. Targeted support is needed for the most vulnerable members of society.

According to a new set of 12 indicators on equity in education, only a few OECD countries offer people from poor backgrounds the same opportunity to succeed as their better-off peers, notably Estonia, Japan, Korea and the Netherlands. On the other hand, in Chile, France, Israel, Poland, the Slovak Republic, Turkey, the United Kingdom and the United States, there are exceptionally large gaps between the more advantaged in society and the disadvantaged.

© photocredit

***

Continue reading

«Yaşam Mucizesi…»


 

Varım Öyleyse Düşünmek Zorundayım!

Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler;
Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi!
Kanun diye topraklara sürtündü cebinler;
Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi…
Bihude figanlar yine, bihude eninler.

Eyvah! otuz üç yıl o zehir giryeleriyle,
Hüsranları, buhranları, ehvali, melali,
Amal-ü devahisi ve sulh-ü seferiyle
Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali.
Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı zeriyle!

Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler,
Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar,
Dönsün bize o derin nazra-i muğber.
Heyhat! otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar
Heyhat! ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer

Silmez fakat elvahını tarih-i muanit,
Doksan beşi aç! gölgesi bir tac-ı harisin
Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit
Evca-ı şebengizini bir yevm-i habisin.
Hala o vesavis, o desayis, o mefasit.

Hala o şebin zeyl-i temadisi bu ezlam,
Hala o cehalet, o tecahül ve o techil,
Hala vatan hissesi bir tude-i alam,
Hala düşünen başlara hep latme-i tenkil,
Hala sırıtan dişlere hep lokma-i inam!

Hala tarafiyyet, hasebiyyet, nesebiyyet,
Hala: ‘bu senindir, bu benim! ’ kısmeti cari,
Hala gazap altında hakikatle hamiyyet.
Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari;
Son nağmesi yalnız: yaşasın sevgili millet!

Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken
İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse;
Millet yaşamaz maşer-i millet boğulurken!

Kanun diyoruz; nerde o mescud-i muhayyel?
Düşman diyoruz nerde bu? hariçte mi, biz mi?
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel,
Düşman bize kanun mu? ya hürriyetimiz mi?
Bir hamlede biz bunları, kahrettik en evvel.

Bir hamle-i mahnum-i tagallüple değiştik
Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura,
Heyhat! otuz üç yıl geri düştük ve mühlik
Yoldan şu nedametli ve gafletli mürura
Bişüphe o humma-yi cünun oldu muharrik.

Ey millete bir sille olan darbe-i münker,
Ey hürmeti kanunu tepen sadme-i bidad,
Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her
Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yad…

Düşsün sana meyyal-i tahakküm eğilen ser
Kopsun seni –bir hak diye- alkışlıyan eller

***

Continue reading

HUKUKSUZLUKTAN KORUYUCU HUKUK


 

Kanun koyucuların orantısız kabulleri ve yasalaştırılmış emir komuta bürokrasisini kırmak!

Hastalıktan koruyucu tıp var, hastalığı tedavi edici tıp var. Koruyucu tıp hasta olmadan bilgilendirme; tedavi edici tıp cerrahi, kimyasal, fizik tedavi yöntemleriyle yapılıyorken; hukuk herkesin yasaları bilerek suç işlediğini varsayıyor ve narkozsuz cerrahi  uygulayarak -idam, hapis, malvarlığından eksiltme vb- yöntemlerle suçu -hastalığı- tedavi etmeye çalışıyor.

Hukuksuzluktan koruyucu hukuk yöntemi olarak; hangi suçların hangi cezalarla cezalandırıldığını belirten bir kitap vatandaşa sunulsa bilgilendirerek caydırıcı olur

***

Continue reading

Hökümete sesimizi duyuramiyok…


 

‘Bana oy verin, sizlere ev yapıp, mağaralardan kurtaracağım!’
Süleyman Demirel

Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!
Baa bir alfabe veremez miydin?
Gara dağlar gar altında galanda
Ben gülmezem
Dil bilmezem
Şavata’dan Hakkari’ye yol bilmezem
Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov ?

Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataş içinde
Ben fakiro,
Ben hakiro
Dohdor ilaç, çarşı bazar tam – takiro
Gurban olam bu ne işdir hooy babooov !

Çoçiğ ağliir, çoçiğ öliir, geçit vermiy Zap suyu
Parasizo,
Çaresizo
Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo
Bu ne haldır, bu ne iştir hooy babooov !

Gara dağda, gar altında ufağ ufağ mezerler
Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler
Hökümata arz eylesem azarlar
Ben ketimo
Ben hetimo
Ben ne biçim vatandaşım hooy babooov ?

Şavata’tan Angara’ya ses getmiir
Biz getmeğe guvvatımız hiç yetmiir
Malımız yoh
Yolumuz yoh
Angara’ya ses verecek dilimiz yoh
Ganadımız, golumuz yoh
Bu ne biçim memlekettir hooy babooov ?

Yerin, yurdun adresesin bilmirem
Angara’da: Anayasso !
Ellerinden öpiy Hasso
Yap bize de iltimaso
Bu işin mümkini yoh mi hooy baboov ?

Şemsi Belli

***

Continue reading

%d bloggers like this: