Haydut Devletler Çetesi Düzeninde İnsaniyet ve Milliyetçilik…


Gerçek İnsanlık, milliyeti reddetmez, ondan yararlanır. bilgide, beceride ve Erdem’de rekâbeti destekler. Evrensel İnsan Hakları Bilinci; milletlerin birbirlerine saldırmalarını reddeder. Ancak ne var ki…
Photo

***

MİLLİYET VE. İNSANİYET

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Herkes yada insanların %99.9”u; “Benim için en önemli değer, maddi ve manevi güvenliğimdir. Önemli olmasaydı; kendimi öldürebilir yada öldürtebilirdim” düşüncesini yadırgamaz.

Ölçek şudur: “Maddi ve manevi güvenlik için ne ödenir? Neler gözden çıkarılır?”

Bu sorunun yanıtı, kişinin kendine verdiği “Ben” değeridir.

MİLLİYET TOPLUMSAL BEN’DİR

Birey’e maddi ve manevi en yakın destek halkası, onun kendi ailesidir. Birey ailesiyle o ailenin anadilini öğrenerek iletişim kurar, giderek aynı anadili konuşanlarla iletişimi sürdürür.

İnsan topluluklarını milletleştirerek toplumlaştıran, anadilleridir. Milliyetleri ırklar değil, anadiller belirler. Anadil sayısı kadar, devletli yada devletsiz millet vardır.

Türkçe; Tanrıdağları’ndan Anadolu Trakya ovalarına akmış ve Türkiye Türkçesi adını almıştır. Türkler son gelişleri olarak 1071’den bu yana Anadolu Trakya’ya yerleşirken katliam -soykırım- yapmamışlar; yerli halklarla kaynaşmışlardır.

Ortaasya Babavatanları, Anadolu Trakya Anavatanları olmuştur. Türkiye Türkleri; Babavatanları Ortaasya kadar, Anavatanları Anadolu Trakya’nın da varisidirler. Baba mirasını kabul edip ana mirasını reddetmek geleneklere göreneklere ve hakkaniyete uymaz. Varis olmamak; sahiplenmemek, yabancı kalmak, iğreti olmaktır. Türkleri Ortaasya’ya sürmek isteyenlere hak vermektir.

Türkiye Türkleri, 1071’den önceki Anadolu halklarının; Hititlerin,Frigyalıların, Lidyalıların,Urartuların, İyonyalıların ve 1071’den sonraki Bizanslıların, Selçuklular’ın ve Osmanlılar’ın varisidir.

Bu geniş veraset, milliyet tekilliğini aşmakta ve insaniyetçiliğin alt yapısını oluşturmaktadır.

İNSANİYET BÜTÜNSELLİĞİ

Bireylerin özgünlüğü kişilik, toplumun kişiliği milliyettir. Birey normalde bir kişiliği bir bedende yaşarken; milliyet, milyonlarca bedende ortak kişiliğin yaşanmasıdır. Ortak kişilik; ortak anadil, ortak tarih ve geleneklerdir.

Tarih boyunca milletler; ekonomik nedenlerle birbirlerine saldırmışlar, saldırmayanlar saldırganlara karşı özsavunmaya geçmişlerdir.

İnsaniyet milliyeti reddetmez, ondan yararlanır. Milliyetlerin takımlar olarak; bilgide, beceride ve Erdem’de yarışmalarını destekler.

Evrensel İnsan Hakları Bilinci; milletlerin birbirlerine saldırmalarını reddetmektedir. Ne var ki; ABD gibi haydut devletler, “Dimokrasi getirmek” yalanıyla, mazlum milletlere saldırmayı sürdürmektedirler. Varlıklı ve haydut milletler, ne yazıkki insaniyetten nasipsizler. Bunlar “Güvenlik konseyi” maskesiyle çeteleşmişler, Dünyaya hükmeder hale gelmişlerdir. Yıl 2019’da durum bu.

Belki 3019’a kadar insaniyet idealine ulaşılır; Dünya Tek Millet, Tek Ülke, Tek Devlet
uyumu
na erişir!..

Bunun için; “Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” kuralı gereğince insanlığın “Nasıl”lığını yönetilirlikten, yönetirliğe dönüştürmesi ABD gibi haydut devletleri ve Güvenlik Konseyi gibi Haydut Devletler Çetesini sırtından fırlatıp atması gerekir.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: