TÜFEK İCAT OLDU


 

İNSANIN İNSANA ÜSTÜNLÜĞÜ SAVAŞI

Tüfeğin susması, dilsiz olduğunu göstermez.
Kemal Tahir

Yoksulun tek silahı çalışmaktır.
Nazım Hikmet

Dünya üzerinde en güçlü silâh, ateşlenmiş insan ruhudur.
Montesquieu

Cesaret, bütün silahları yener.
Ovidius

İnsanları öldüren silahlar değil, yine insanlardır.
John Verdon

Silahı bilmem ama boş insanı şeytan doldurur.
Yılmaz Güney

Silahların gürültüsü, yasaların sesini boğar.
Montaigne

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.
J. Amyot

Üçüncü Dünya Savaşı hangi silahla yapılacak bilmem ama dördüncüsü taş, sopa ve oklarla yapılacak.
Einstein

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.
Hz. Ebu Bekir

Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.
Hz.Muhammed

***

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu, XVI. Yüzyıl Şairi

İNSANIN İNSANA ÜSTÜNLÜĞÜ SAVAŞI

İnsan insana üstün gelirse, kendini insanlara karşı güvende hissediyor. Niçin? Kişi kendini nasıl bilirse, herkesi öyle sanıyor. Kendilerinden üstün olmayanlara zarar verme eğilimindeki kimseler, başkalarından güçlü olurlarsa, kendilerini güvende hissediyorlar.

Doğası gereği insan için kendisinden değerli hiçbir kişi, nesne, olay, kavram yoktur. Kendinden başka değerler için canını verenler, o değerleri kendileri kadar değerli buldukları için canlarını vermişlerdir. Değerlenmek, ya da değerini korumak için insanoğlu; vatan haini, katil, hırsız olabilmektedir.

İnsan insanla; hemoglobinsiz, hilesiz üstünlük yarışında olmalıdır ki; kendini geliştirebilsin, iyi’ye –adil olana-, doğru’ya, güzel’e erişebilsin.

Oysa; insanoğlunun ömrü olan tarih, Ademzade Habil ve Kabil kardeşlerden bu yana, kanlı hileli savaşlarla geçmekte.

NEDİR TÜFEĞİ İCAT ETTİREN?

Köroğlu; kılıcının kan dökmede papucunu dama atan tüfekten yakınıyor, tüfek kullananı namert sayarak, galip sayılır bu yolda mağlup tavrıyla yenilgisini gizliyor. Neymiş? Yüz yüze kol menzilinde kılıçla savaşmak mertlik, uzaktan tüfekle ateş etmek namertlikmiş. İki ordu, iki kişi gibi düello etmiyor ki; eşit silah, eşit kural geçerli olsun.

Dahası, rahmetli annem Halise Erdoğmuş’un anlattığı masaldaki gibi, savaşılmasın reisler güreşsin. Anadoluya Türk göçleri sürerken, iki boy Gümüşhane’de, otlakların iyisini ele geçirmek için ellerini kılıçlarına atmak üzereyken; her iki tarafın aksakallıları derler ki: “iki boy savaşmasın. İki boyun reisleri güreş tutsun. Yenen iyi otlağı alsın” Öyle de olmuş. Küçükömer reis, iyi otlağı kazanmış, bir damla kan dökülmemiş.

Köroğlu şöyle düşünmeliydi:

“Tüfeği icat ettiren nedir?”.

1. Tüfeğe hissedilen ihtiyaç

2. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik düşünce ve kol emeği

3. Düşünce ve kol ücretini ve malzeme bedelini karşılayacak para

4. Para’nın kumandanı

Önemli olan silah tutan el değil, parayı tutan eldir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: