Yargıda reform…


Türkiye’nin «Yargı Baharı» ne zaman?!

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm  için ; reform görev gücü  oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak,  Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık  giderilecek… Wait and See !

Söz ! Adalet Sisteminde Dönüşüm için ; reform görev gücü oluşturulacak, yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflık sağlanacak, Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklık giderilecek… Wait and See !

Türkiye’nin, bir ayağı yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak, diğer ayağı ise yargıda etkinliği ve sürati artıracak kapsamlı bir reforma ihtiyacı var. Bir ülkenin ekonomik gelişmesi, siyasi ve ekonomik istikrar ile demokratik bir hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz. Hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerinin hayata geçirilmesi ve yargının hızlı, adil ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması aynı zamanda AB’ye tam üyelik yolunda atılması gereken önemli adımlardır. Hukuku uygulamada yetkinlik aynı zamanda yargı etiğinin de bir parçasıdır. Hukuksal ilişkilerde devlete yüklenen en önemli görev, hukuk düzeninde istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması ve kazanılmış hakların korunmasının teminat altına alınmasıdır.

***

Continue reading

Doğa Ana’mız sesleniyor…


Aranızda beni işiten, dinlemesini bilen, düşündükten sonra sorumluluk üstlenen kimse var mı?

yeşil_küre

© photocredit

Yaşanabilir bir geleceğin tesisi yolunda çevresel etkenleri, karar alma süreçlerine dahil edilmek sadece bir sosyal sorumluluk unsuru değil, aynı zamanda uzun vadeli risk yönetiminin de bir parçası haline geldi. Çağdaş bir dünya koşulları çevreyi koruma önceliğine hayatî önem kazandırıyor. İklim değişikliğinin olumsuz sonuclarıni önleyebilme insanlığın bir görevi oldu. Bu durum sadece bireyleri değil, işletmeleri de doğrudan ilgilendiriyor. Peki neler yapılması gerekiyor?

***

Continue reading

%d bloggers like this: