CEHALET SİMSARLARI


Irkçılık; bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğretidir. Irkçılar öncelikle, kendi gayretleriyle biriktirdikleri bilgi ve becerilerle üstün olmayı başardıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

***

ANDIMIZ UYRUĞUMUZDUR

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına, Türk Milleti denir” tanımıyla, “Türk Milleti kavramı”nı belirleyen Atatürk, Türk olmanın kalıtımsal olarak atalardan gelen fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip olmayı gerektirmediğini, mutluluk içinde Türk’üm demenin yeterli olduğunu vurgulamıştır.

Bu bağlamda “Türk” ve “Türk Milleti” , “Türkiye halkı” kavramları örtüşmektedir. Atatürk ”Ne mutlu Türk’üm diyene” diyeceğine; “Ne mutlu Türk ırkından olana” deseydi, Türk -Türk ırkı-; Türk Milleti -Türk ırklı millet- olarak anlaşılırdı.

Bilindiği gibi ırkçılık; insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklere indirgeyerek, bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğretidir. Eğer üstün ırktan olduklarını iddia eden naziler ve siyonistler varsa; üstün olmayanları sömürmeden, kendi gayretleriyle biriktirdikleri bilgi ve becerilerle üstün olmayı başardıklarını kanıtlamalı ve üstünlüklerini, üstün olmayanları geliştirmek için kullandıklarını ispatlamalıdırlar.

CEHALET SİMSARLARI

“Türk tabiri bal gibi Türk ırkını işaret etmektedir” gafletinde olanlar, bal gibi kendi ırklarının ırkçılığını yapmaktadırlar!. “Bu ülkede başka ırklar varken neden hepimiz kendimizi Türk olarak niteleyelim” diyenler. Cehaletlerini sergilemektedirler.

Bilmedikleri, ya da bildikleri halde bilmeyenlere yutturacaklarını sandıkları Dünyaca bilinen cehaletleri şudur: “Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olmaya uyruk, Tebea denir”. T.C. Dünyaca kabul edilen bir devlettir. Bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, soyu sopu, ırkı, dini ne olursa olsun, Dünyanın her yerinde Türk” sayılır. Türkiye’de bunların “Türk” kabul edilmemesi 5×5=20 demek kadar akıldışıdır!..

Anadolu tarih boyunca Asya’yı Avrupa’ya , Avrupa’yı Asyaya bağlayan köprü oldu. Gidenlerden geçenlerden kalanlar oldu. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde bu nedenle çeşitli ırklarla karşılaştılar. Anadolu’da Türklerin egemenlik oluşturduğunu gören Avrupalılar Anadoluyu Turkia -Türk yurdu- olarak adlandırdılar.

Adı Türkiye olan bu toprakların devletine vatandaşlık bağıyla bağlı yetmiş iki millet de olsa, tek kelimeyle ”Türk” sayılır. Irkı soyu sopu ne olursa olsun her T.C. Vatandaşının “Türk’üm, doğruyum, Çalışkan’ım” andını içmeye hakkı vardır.

Kendilerini Türk hissetmeyenlerin, Türklerin andını kaldırmaya hakları yoktur. Halk oylaması yapılsın. Millet istiyorsa andını kendi kaldırsın!..

Aynı Konuda: [ANTSIZLAR!]

§ [Türkiye halkını birleştiren ortak payda…]

§ [Türk halkının ön adı TÜRK’tür, SOYADI farklıdır:.. ]

§ [Almanya Milleti Var mı?]


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: