İNSANIN İNSANA DÖRT BAKIŞ AÇISI ve HARP Mİ?  MAÇ MI? SATRANÇ MI?


Ben senden üstünüm; Ben ve sen eşdeğeriz; Ben senden değersizim; Birinin birinden üstün, eşdeğer, değersiz olması ya da olmaması umurumda değil; Tarih savaşlarla doludur. Savaşlar günümüzde de devam ettiğine göre, savaşların sorun çözemediği görülüyor. Peki?!

***

İKNA   SATRANCI

©Erol Erdoğmuş.

HARP Mİ?  MAÇ MI? SATRANÇ MI?

Harp; hile yaparak, öldürerek hasmının malına mülküne el koymaktır. Bu eylemi birey yaparsa cinayet, ordu yaparsa zaferdir.

Maç; kas gücü zorlayıcığıyla hilesiz -dopingsiz- kurallara uygun olarak rakibine gol atarak onu yenmektir.

Satranç; silah ya da kas gücü kullanmadan, kurallara uygun zihin becerlieriyle rakibine yenilgiyi kabul ettirmektir

Harp ve maç; insanın insana zor kullanarak üstün gelmesini amaçlar. Satranç silah ya da kol gücü kullanmadan, hasmın onayı ile hasmı dostça yenmeyi başarmaktır.

İNSANIN İNSANA DÖRT BAKIŞ AÇISI

1. Ben senden üstünüm. (+)

2. Ben ve sen eşdeğeriz (=)

3. Ben senden değersizim. (-)

4. Birinin birinden üstün, eşdeğer, değersiz olması ya da olmaması umurumda değil.  (0)

Harp ve maç; değersizin eşdeğer, eşdeğerin üstün olması için yapılır.
İnsanlar anlaşmazlıklarını barışla, barışla olmuyorsa savaşla çözmeye çalışırlar. Tarih savaşlarla doludur. Savaşlar günümüzde de devam ettiğine göre, savaşların sorun çözemediği görülüyor.

SÖZEL  SAVAŞLAR

Savaşçılık o denli içimize işlemiştir ki, askeri yöntemlerle sözel savaşlar yapıyoruz:
Her siyasi parti ordu.
Her parti Genel Başkanı  Başkomutan
Her Merkez Karar Yürütme Kurulu Genelkurmay
Her il başkanı alay komutanı
Her ilçe başkanı bölük komutanı
Kayıtlı her partili rütbesiz er
Sempatizan işbirlikçi

Makineli tüfek hızıyla tiz perdeden konuşarak, rakibin söyleyeceklerini ağzına tıkayarak konuşturmamak.
Miting meydanlarında ve medyada rakibin arkasından atıp tutmak.
Böylece siyaseti düşünce düzeyinden duygu düzeyine indirgeyerek inatlaşmak.
Rakibi halkın gözünden düşürmek için iftira bile edebilmek vb. Politika savaşının çirkin yöntemleri olabilmektedir.

Sözel savaş ortamında partiler ve ideolojiler, rakiplerine saldıran ordulardır.

TARAFTAR  SEÇMEN

Duygularımız dipten kaynayan Pınar gibi sessiz sedasız bilincimizi kaplayabilir; ya da dipten fışkıran fıskıye gibi bilincimizi altüst edebilir.

Duygu; loştur, alaca karanlıktır zulmet-i beyza denilen beyaz karanlıktır, sistir.

Duygunun Ufku dardır, miyoptur ileriyi göremez.

Akıl ışıktır, aydınlatır. Öznelerin nesnelerin, olayların kavramların ölçülüp biçilip tartılmasına ortam sağlar.

ABD’li psikolog Abraham Maslow, [Maslow’s Hierarchy of Needs] 1943 yılında  temel ihtiyaçlarımızın hiyerarşisinin piramdini önermişti. Piramit; aşağıdan yukarıya, kantitatiften kalitatife doğru ufalır. İhtiyaçlarımız isteklerimizdir; duygu -istek- olarak bilincimize iletilir.

Fiziksel ihtiyaçlar;  Yiyecek, su,giyecek,barınma vb.

Güvenlik ihtiyacı: Fiziksel ihtiyaçların güvence altında olması

Ait olma sahiplenilme ihtiyacı: Arkadaşlık, dostluk, CHP’li olmak vb

Takdir edilme ihtiyacı: Prestij, saygı duyulmak

SONUÇ: Kendini gerçekleştirmek:

Fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan ya da başkaları tarafından karşılanan kişi; bu ihtiyaçlarının güvence altına alınarak devamlılığının sağlanması ihtiyacını duyar.

Fiziksel ihtiyaçları karşılanan ve güvence altına alınan kişi; birileri -ailesi,dostları-, inançdaşları, beğendiği kulüp, siyasi parti vb gerçek ve tüzel kişiler tarafından sahiplenilmek ister.

Fiziksel ihtiyaçları, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sahiplenilme ihtiyaçları karşılanan kişi, prestij sahibi olmayı başarınca, kendini gerçekleştirmiş olur.

Taraftar seçmen; Maslow’un hiyerarşi piramidinde 3.basamakta, ait olma ve sahiplenilme basamağındadır. Partisini sahiplenir, partisinin kendisini sahiplenmesini bekler. Partisiyle özdeşleşmiştir.Partisinin başarısına sevinir. Başarısızlığına üzülür, ama kolay kolay partisini bırakmaz. Partisine hisleriyle ya da hem hisleri hem mantığıyla bağlıdır.

HAKEM SEÇMEN

Hakem seçmen; maçta ne taraftardır, ne de oyuncudur. Oyu’nu mantığı ve muhakemesi çerçevesinde kullanan bağımsız seçmendir. Partiiçi Hakem Seçmen, Partidışı Hakem seçmen kadar bağımsız olamayabilir.

Partidışı Hakem Seçmen herhangibir partiye resmen ve hissen bağlı değildir, tarafsızdır.  Aklının ve vicdanının süzgecinden geçirdiğ oy’unu; cüzdanındaki parası gibi, bir siyasal hizmet tüketicisi olarak hesaplı kullanır.

Siyasal partiler kendilerine bağımlı taraftar seçmen isterler. Seçmen kitlesini bölüp parçalayıp parselleyip taraftarlaştırarak; “lokmalayıp yutmak” işlerine gelir. Çünkü Bağımsız Seçmen, siyasal partileri  yönlendiren çetin ceviz müşteri seçmendir.

Demokrasi, müşteri seçmenlerin etkinliğiyle doğru orantılı olarak gelişir.  Demokrasi, halkın her istediğinin yapılması değildir. Demokrasi halkın, adil isteklerinin yapılmasıdır. Demokrasinin oksijeni, olmazsa olmazı adalettir.

SEÇMEN SENDİKASI

Anayasamızın 51. Maddesi; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir (…)” hükmünü taşımaktadır. [Sendika kurma hakkı]

Siyasal Partiler, siyaset çalışanları örgütüdür. Siyaset çalışanları, siyasi partiler olarak örgütlenmişken; siyaset işvereni seçmenlerin örgütlendirilmemesi, siyasal partilerin çıkarına ve demokrasinin aleyhinedir.

Siyasi parti üyesi ve sempatizanı olmayan bağımsız seçmenler, Seçmen Sendikası kurmalıdır. Siyasi partilerde örgütlenen partili seçmenlerin karşısında, partisiz seçmen örgütlenmesiyle denge sağlanmalıdır.

Seçmen Sendikası; partilerin seçim vaatlerine isteklerini yazdırmalı ve takipçisi olmalı, oy desteği vaadinde bulunmalıdır.

MEDYA YÖNTEMİYLE MUHALEFET. YAPMAMAK

Medya haber otoyoludur. Her haber, hedefine gitmekte olan otomobil işlevindedir. Hiçbir otomobil durarak gündemde kalamaz, kalırsa otoyol trafiğini tıkar. Haber otoyolu olan medya, haberleri sabitleyerek gündemde tutamaz. Arkadaki her haber, önündeki haberi iterek gündeme gelir ve itilerek gündemden düşürülür..

Siyasi partilerin medya gündemini izleyerek muhalefet yapmaları verimsiz ve yetersizdir. Siyasi partiler Medya otoyolundan da derleyecekleri görsel işitsel ve yazılı belgeleri, soru şekline getirerek halk’a ve muhataba -ilgilisine- yöneltmeli ve medyaya haber olmalı, çeşitli etkinlikleriyle gündemlerini güncelleyerek sabitlemelidirler. Sabitlenmeyen gündem, medya otoyolunda gözden kaybolur.

Muhataba direkt -doğrudan- soru sorulması; onun işine gelmeyeni görmezden, işitmezden dolayısıyla yanıtlayamazdan gelmesini önler.

Muhataba direkt soru sorulması, onun bilincine atılmış el bombasıdır. Soruyu tatminkar olarak yanıtlaması, el bombasını patlamadan dışarı atması, yanıtlayamaması bombanın patlaması olacaktır.

Partiler rakiplerinin tutarsızlıklarını kanıtlayan görsel işitsel yazılı belgelerden klipler hazırlayarak partililerin istifadesine sunmalıdır. Klipler e-postalarla rakip partinin il ilçe başkanlıklarına, halk önderi niteliğindeki kişilere gönderilmelidir. Sosyal medyada her fırsatta tekrar tekrar yayınlanmalıdır. Güncel, her gün her fırsatta yenilenmez ve yinelenmezse; düncel olur.

İKNA  SATRANCI UYGULAMASI ÖRNEĞİ:
“ATATÜRKÜN 2027 ÖNCESİ ÖNGÖRÜSÜ”

İKNA SATRANCI; şahları, vezirleri, atları, kaleleri, piyonları ile oynanan bir tür satranç değildir. Rakibin “EVET” ile yanıtlayacağı sorular sorarak hamle yapmak, sonuçta onu mat etmektir.

ATATÜRKDAŞ; “DÜNYA’DA HERŞEY İÇİN, MADDİYAT İÇİN, MANEVİYAT İÇİN  EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. İLİM VE FENNİN HARİCİNDE MÜRŞİT ARAMAK GAFLETTİR, CEHALETTİR, DALALETTİR” DUYGUSU, DÜŞÜNCESİ, DAVRANIŞI İÇİNDE OLAN ÖZGÜR KİŞİDİR”

ATATÜRKDAŞLAR; BU SORULARI  ZIT GÖRÜŞTE OLANLAR  DAHİL İLGİLENECEK KİŞİLERİN
ELEKTRONİK  POSTALARINA GÖNDERİN LÜTFEN

SORU 1. Çok değil 100 yıla kalmadan bazı kişiler ve cemaatler bir araya gelerek Atatürk’ün din düşmanı olduğunu öne sürerek seçimle 2002’de başa geçmediler mi?

YANITINIZ?…

SORU 2: Sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşmediler mi

YANITINIZ?…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: