Türkiye’de «Mera Sorunu…»


 

Çölleşmeye Gitmeden Çözüm Bekliyor!

 

Türkiye’de meralar halen süren bir bozulma ve küçülme süreci içinde. Bu küresel iklim değişikliğine ve erozyona katkı veriyor.

Diğer yandan meralar geriledikçe hayvansal üretim ancak hammaddeleri büyük ölçüde ithal edilen yoğun yemle yapılabiliyor. Bu da maliyet, döviz gereksinimi, çok su isteyen yem bitkilerinin üretimi için gerekli suyun çıkarılmasının getirdiği enerji ve bunun üretiminin ekolojik etkileri, kesif yemle üretilmiş hayvansal ürünlerin sağlık açısından getirdiği problemler, büyük hayvancılık işletmelerinin getirdiği ekolojik ve sosyal problemler gibi çok değişik ve çok boyutlu problemler ortaya çıkarıyor.

Bütün bu sorunların aşılması için meraların geliştirilmesi gerektiriyor.

 

Peki nasıl?!

© photocredit

Acil duyuru:
Yarın, yani 7 Aralık 2017 Perşembe yapacağımız “Başka Bir Mera Mümkün mü?” başlıklı konferans ve paneli bugün Ege Üniversitesi rektörlüğünün izin vermemesi üzerine iptal etmek zorunda kaldık. Bornova’da başka bir salon şu anda bulamadık. İki hafta önce resmi yazışma ile Ziraat Fakültesinden izin almıştık. Rektörlüğün etkinliğe bir gün kala izin vermeyeceği aklımıza hiç gelmedi. İleride bu etkinliği üniversite dışında tekrar düzenlemeyi düşünüyoruz. Saygılarla.
Tarım Ekonomisi Derneği adına
Tayfun Özkaya

***

Başka Bir Mera Mümkün mü?
Bütüncül Yönetim Nedir?

© Prof.Dr.Tayfun Özkaya

Bütüncül Yönetim, Zimbabwe’li doğa bilimcisi ve yabanıl yaşam uzmanı Allan Savory ‘nin, ülkesi ve Afrika’nın geri kalanı başta olmak üzere Dünya’nın en önemli sorunu olarak gördüğü çölleşmeyle mücadele için uzun yıllar süren çalışmalarının sonunda ortaya çıktı.

Savory’nin karasal ekosistemlerin tanımlanmasına getirdiği yeni “kırılganlık skalası” itibariyle özellikle “kırılgan”, yani atmosferik nem olaylarının (yağmur, kar, nem, çiy vb.) yıl boyu dağılımının dengesiz olduğu iklimlerde bulunan ekosistemler, sürü halinde dolaşan otçul hayvanlarla birlikte evrilmişti. Yaban sürülerinin yerini alan sığır, koyun ve keçi gibi hayvan sürülerinin binlerce yıldır devam eden otlatma ve idare biçimi çölleşme ve toprak kaybının en önemli sebeplerindendi, evet; ama çölleşmeyi ve toprak kaybını durdurup ekosistemleri onarmanın temel yolu da yine hayvancılık, ama çok farklı bir hayvancılıktı.

Allan Savory’nin Afrika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaptığı çalışmalar sonucunda oluşturduğu otlatma, “hayvan ve sürü etkisi”, toparlanma (recovery) dönemselliği, nekahat süreçleri gibi konulardaki teknikler, 1980’lerden itibaren toplumsal, ekonomik, kültürel ve bireysel boyutlarını da hesaba katan “karar alma çerçevesi”, “finansal planlama”, “arazi planlaması” gibi çok önemli modüllerle harmanlanarak son halini aldı. Ortaya çıkan, sadece hayvancılık için değil her türlü arazi-temelli çalışma, işletme ve proje için kullanılabilen son derece sade ama bir o kadar da güçlü bir karar alma, planlama ve uygulama “algoritması”yla beraber, her türlü ölçek, iklim ve toprak yapısında hem ekonomik, hem ekolojik hem de toplumsal açıdan onarıcı tarımı mümkün kılan güçlü bir alet çantasıydı.

Meraların Geliştirilmesi Niçin Önemli?

Ülkemizde meralar halen süren bir bozulma ve küçülme süreci içinde. Bu küresel iklim değişikliğine ve erozyona katkı veriyor. Diğer yandan meralar geriledikçe hayvansal üretim ancak hammaddeleri büyük ölçüde ithal edilen yoğun yemle yapılabiliyor. Bu ise maliyet, döviz gereksinimi, çok su isteyen yem bitkilerinin üretimi için gerekli suyun çıkarılmasının getirdiği enerji ve bunun üretiminin ekolojik etkileri, kesif yemle üretilmiş hayvansal ürünlerin sağlık açısından getirdiği problemler, büyük hayvancılık işletmelerinin getirdiği ekolojik ve sosyal problemler gibi çok değişik ve çok boyutlu problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle meraların geliştirilmesi birçok sorunun çözüm yoluna girmesine yol açacaktır.

Durukan Dudu kimdir?:

Kendini çoban olarak tanımlayan Durukan Dudu İsveç’te kırsal Kalkınma konusunda yüksek lisans yaptı. Tema Vakfı ve Buğday Derneğinde çalıştı. 2013 yılında Volkan Büyükgüngör ile birlikte Anadolu Meralarını (anadolumera.com) kurdu. Bu kuruluş bütüncül yönetim başta olmak üzere onarıcı tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını amaç edinmiştir. Bu kuruluş aynı amaçları güden uluslararası Savory Enstitüsünün Türkiye gözesi oldu. Kendisi de Çanakkale’de hayvancılık yapan Durukan Dudu ve kuruluşu bütüncül mera yönetimi ile küresel iklim değişikliği başta olmak üzere ekolojik, ekonomik ve sosyal birçok sorunun çözüm yoluna gireceğine inanmaktadır.

*

 

Konferans ve Panel:
Meralarda Bütüncül Yönetim ve Bütüncül Planlı Otlatma

Düzenleyenler: Ege Üni. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği

Yer: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Seminer Salonu

Tarih ve Saat: 7 Aralık 2017 Perşembe Saat: 13.30-15.30

Moderatör: Prof. Dr. Tayfun Özkaya

Program:

13.30- 14.00-Konferans (Durukan Dudu- Anadolu Meraları)
14.00-14.30-Soru ve cevaplar
14.30-15.30-Uzmanlar Paneli(Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu, Zir. Yük. Müh. İsmail Emekli) ve tartışma

*

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: