Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu’nu görüşmeye başlıyor.


ap_afet

***

Avrupa Komisyonu’nun her yıl hazırladığı Türkiye İlerleme Raporlarının 2015 yılına ilişkin beşincisi, [Turkey Page] Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde [AFET] yarından itibaren tartışmaya açılıyor.

kati_piri

Türkiye Raportörü, Hollandalı Sosyalist Kati Piri tarafından kaleme alınan 2015/2898(RSP) sayılı tasarı görüşülüp, komitede onaylandıktan sonra genel kurulun oyuna sunulacak. Tasarı üzerine komitede sunulacak değişiklik önergeleri için 23 Şubat tarihine kadar süre tanındı.

ayhan_zeytinoglu

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu görüşme arifesinde önemli gördükleri hususları açıkladı ve Avrupalı Parlamenterlere ‘Dengeli olun…’ çağrısı yaptı.

Zeytinoğlu’na göre; Raporda, ifade özgürlüğü ve bağımsız medya üzerine yapılan vurgular doğru. Çünkü, Türkiye’nin kalkınma ve demokratikleşmesinde basın ve ifade özgürlüğü olmazsa olmaz şartlar… Hukukun üstünlüğü vurgusu da önemli ve Türkiye’nin bu alanlarda mevcut sorunlarının üstesinden gelme çabalarına destek için 23 ve 24üncü başlıkların önündeki siyasi engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. İKV Başkanı, “eğer AB Türkiye’ye yönelik niyetlerinde samimi ise, o zaman 23 [Yargı ve temel haklar] ve 24üncü [Adalet, Özgürlük ve Güvenlik] başlıkların açılması için gerekli adımları bir an önce atar” dedi.

Zeytinoğlu, raporda yeralan Güneydoğudaki durum ve terörle mücadele hakkındaki bölümle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Raporda Güneydoğudaki durumun endişe kaynağı olduğu belirtilirken, terörle mücadelenin Türkiye’nin meşru hakkı olduğunun belirtilmesi önemlidir. Rapor PKK’nın şiddete başvurması ve güvenlik güçleri ve sivillere saldırılarını da kınamaktadır. AB’nin terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını bekliyoruz. Hiç kuşkusuz, Güneydoğu’da yaşananlar, yani hendekler, silah yığınakları, bombalamalar ve saldırılar, herhangi bir AB üyesi ülkede olsaydı, Avrupalı dostlarımız güvenliği ve devlet otoritesini sağlamak için en sert önlemleri almaktan kaçınmazlardı.”

İKV Başkanı raporda yer alan, Güneydoğuda güvenlik sağlanırken insan hakları ve hukuk devletine saygının ön plana alınması vurgusunun yerinde olduğunu belirtirken, bir an önce ateşkes sağlanması ve çözüm sürecine dönülmesi çağrısına da değindi ve bölgede barışın sağlanması ve çözüm sürecine dönülebilmesinin, ancak PKK’nın şiddeti terk etmesi ve silah bırakması sonrasında mümkün olabileceğini hatırlattı.

Komisyon raporunda, Türkiye’nin mültecilere yönelik açık kapı politikasının takdirle karşılanması da yerinde bir tespit. Zeytinoğlu’na göre; mültecilerin durumunun iyileştirilmesi için AB’nin yük paylaşımı konusunda daha aktif olması ve sorunun çözümünde etkin bir şekilde yer alması gerekiyor.

İKV Başkanı’nın beklentisi; AP Dışişleri Komitesi’nde ve ardından da genel kurulda görüşülecek tasarı metninin, Türkiye’nin yeniden canlanan AB sürecini destekleyici ve teşvik edici bir içerikte olması. (Yerelce, Brüksel 15 Şubat 2016)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: